Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

25. kapitola

Izrael v Peore

1 Izrael sa usadil v Šittime. Ľud začal smilniť s dcérami Moabu.
2 Tie pozývali ľud k obetám svojim bohom; ľud jedol a klaňal sa ich bohom. 3 Izrael sa takto spriahol s Baalom z Peoru, a preto Jahveho hnev vzbĺkol proti Izraelu. 4 Jahve povedal Mojžišovi: "Pojmi všetkých náčelníkov ľudu. Daj nastoknúť na kôl všetkých vinníkov pred Jahvem oproti slnku: potom sa blčiaci Jahveho hnev od Izraela odvráti." 5 Mojžiš povedal sudcom Izraela: "Každý nech zabije svojich ľudí, ktorí sa spriahli s Baalom z Peoru." 6 Vtom prišiel istý muž z Izraelcov privádzajúc k svojim bratom Madiánku pred očami Mojžiša a celej pospolitosti Izraelcov, zatiaľ čo oni plakali pri vchode do Stanu Stretávania. 7 Keď to videl Pinchas, syn Eleazara, syna kňaza Árona, vstal zo stredu pospolitosti, uchopil kopiju, 8 vošiel za tým Izraelcom do stanu, a tam ich prebodol cez brucho oboch, izraelského muža i tú ženu. Pohroma, ktorá udierala Izraelcov, prestala. 9 Zomrelo ňou dvadsaťštyritisíc. 10 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 11 "Pinchas, syn Eleazara, syna kňaza Árona, odvrátil môj blčiaci hnev od Izraelcov, lebo uprostred nich horlil tým istým hnevom ako ja; preto som vo svojej žiarlivosti nevyhubil Izraelcov. 12 Preto mu povedz: Dávam mu svoju zmluvu pokoja. 13 A bude pre neho a pre jeho potomstvo po ňom zmluvou, ktorá mu zaručí kňazstvo naveky. Odmenou za svoju horlivosť za svojho Boha smie vykonávať nad Izraelcami obrad zmierenia." 14 Meno zabitého Izraelca (bol zabitý s Madiánkou) bolo Zimri a bol to syn Salua, kniežaťa rodiny Simeonovcov. 15 Meno zabitej madiánskej ženy bolo Kozbi a bola dcérou Curu, ktorý bol náčelníkom jedného rodu, jednej rodiny v Madiáne. 16 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 17 "Napádajte Madiáncov a bite ich. 18 Veď aj oni napádali vás svojimi úskokmi, v prípade Peoru a v prípade Kozbi, ich sestry, dcéry madiánskeho kniežaťa, ktorá bola zabitá v deň pohromy, ktorá nastala pre záležitosť Peoru."

Sčítanie

19 Po tej pohrome