Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Izrael v Peore

1 Izrael sa usadil v Šittime. Ľud začal smilniť s dcérami Moabu.
2 Tie pozývali ľud k obetám svojim bohom; ľud jedol a klaňal sa ich bohom. 3 Izrael sa takto spriahol s Baalom z Peoru, a preto Jahveho hnev vzbĺkol proti Izraelu. 4 Jahve povedal Mojžišovi: "Pojmi všetkých náčelníkov ľudu. Daj nastoknúť na kôl všetkých vinníkov pred Jahvem oproti slnku: potom sa blčiaci Jahveho hnev od Izraela odvráti." 5 Mojžiš povedal sudcom Izraela: "Každý nech zabije svojich ľudí, ktorí sa spriahli s Baalom z Peoru." 6 Vtom prišiel istý muž z Izraelcov privádzajúc k svojim bratom Madiánku pred očami Mojžiša a celej pospolitosti Izraelcov, zatiaľ čo oni plakali pri vchode do Stanu Stretávania. 7 Keď to videl Pinchas, syn Eleazara, syna kňaza Árona, vstal zo stredu pospolitosti, uchopil kopiju, 8 vošiel za tým Izraelcom do stanu, a tam ich prebodol cez brucho oboch, izraelského muža i tú ženu. Pohroma, ktorá udierala Izraelcov, prestala. 9 Zomrelo ňou dvadsaťštyritisíc. 10 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 11 "Pinchas, syn Eleazara, syna kňaza Árona, odvrátil môj blčiaci hnev od Izraelcov, lebo uprostred nich horlil tým istým hnevom ako ja; preto som vo svojej žiarlivosti nevyhubil Izraelcov. 12 Preto mu povedz: Dávam mu svoju zmluvu pokoja. 13 A bude pre neho a pre jeho potomstvo po ňom zmluvou, ktorá mu zaručí kňazstvo naveky. Odmenou za svoju horlivosť za svojho Boha smie vykonávať nad Izraelcami obrad zmierenia." 14 Meno zabitého Izraelca (bol zabitý s Madiánkou) bolo Zimri a bol to syn Salua, kniežaťa rodiny Simeonovcov. 15 Meno zabitej madiánskej ženy bolo Kozbi a bola dcérou Curu, ktorý bol náčelníkom jedného rodu, jednej rodiny v Madiáne. 16 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 17 "Napádajte Madiáncov a bite ich. 18 Veď aj oni napádali vás svojimi úskokmi, v prípade Peoru a v prípade Kozbi, ich sestry, dcéry madiánskeho kniežaťa, ktorá bola zabitá v deň pohromy, ktorá nastala pre záležitosť Peoru."

Sčítanie

19 Po tej pohrome