Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Izrael v Peore

1 Izrael sa usadil v Šittime. Ľud začal smilniť s dcérami Moabu.
2 Tie pozývali ľud k obetám svojim bohom; ľud jedol a klaňal sa ich bohom. 3 Izrael sa takto spriahol s Baalom z Peoru, a preto Jahveho hnev vzbĺkol proti Izraelu. 4 Jahve povedal Mojžišovi: "Pojmi všetkých náčelníkov ľudu. Daj nastoknúť na kôl všetkých vinníkov pred Jahvem oproti slnku: potom sa blčiaci Jahveho hnev od Izraela odvráti." 5 Mojžiš povedal sudcom Izraela: "Každý nech zabije svojich ľudí, ktorí sa spriahli s Baalom z Peoru." 6 Vtom prišiel istý muž z Izraelcov privádzajúc k svojim bratom Madiánku pred očami Mojžiša a celej pospolitosti Izraelcov, zatiaľ čo oni plakali pri vchode do Stanu Stretávania. 7 Keď to videl Pinchas, syn Eleazara, syna kňaza Árona, vstal zo stredu pospolitosti, uchopil kopiju, 8 vošiel za tým Izraelcom do stanu, a tam ich prebodol cez brucho oboch, izraelského muža i tú ženu. Pohroma, ktorá udierala Izraelcov, prestala. 9 Zomrelo ňou dvadsaťštyritisíc. 10 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 11 "Pinchas, syn Eleazara, syna kňaza Árona, odvrátil môj blčiaci hnev od Izraelcov, lebo uprostred nich horlil tým istým hnevom ako ja; preto som vo svojej žiarlivosti nevyhubil Izraelcov. 12 Preto mu povedz: Dávam mu svoju zmluvu pokoja. 13 A bude pre neho a pre jeho potomstvo po ňom zmluvou, ktorá mu zaručí kňazstvo naveky. Odmenou za svoju horlivosť za svojho Boha smie vykonávať nad Izraelcami obrad zmierenia." 14 Meno zabitého Izraelca (bol zabitý s Madiánkou) bolo Zimri a bol to syn Salua, kniežaťa rodiny Simeonovcov. 15 Meno zabitej madiánskej ženy bolo Kozbi a bola dcérou Curu, ktorý bol náčelníkom jedného rodu, jednej rodiny v Madiáne. 16 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 17 "Napádajte Madiáncov a bite ich. 18 Veď aj oni napádali vás svojimi úskokmi, v prípade Peoru a v prípade Kozbi, ich sestry, dcéry madiánskeho kniežaťa, ktorá bola zabitá v deň pohromy, ktorá nastala pre záležitosť Peoru."

Sčítanie

19 Po tej pohrome
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk