Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

24. kapitola

1 Balaam videl, že Jahve chce, aby žehnal Izrael. Nešiel, ako predtým, hľadať veštby, ale obrátil sa tvárou k púšti. 2 Keď Balaam zdvihol oči, videl Izrael, utáborený podľa svojich kmeňov; spočinul na ňom Boží duch 3 a on predniesol svoj spev. Povedal: "Výrok Balaama, Beorovho syna, výrok muža prenikavého zraku, 4 výrok toho, kto počúva Božie slová. On vidí to, čo Šaddaj dáva vidieť, dostáva Božiu odpoveď a jeho oči sa otvárajú. 5 Aké krásne sú tvoje stany, Jakub, a tvoje príbytky, Izrael! 6 Rozprestierajú sa ako údolia, ako záhrady na brehoch rieky, ako rady aloí, ktoré zasadil Jahve, ako cédre pri vodách! 7 Hrdina vyrastá z jeho potomstva, vládne nad mnohými národmi. Vznešenejší než Agag je jeho kráľ, vyvýšené je jeho kráľovstvo. 8 Boh ho vyviedol z Egypta, je preň ako rohy divokého býka. Ona pohltí národy, svojich protivníkov, poláme im kosti, zasiahne ich svojimi šípmi. 9 Sadá si, líha si ako lev, ako levica: ktože ho prinúti vstať? Kto ťa žehná, nech je požehnaný, kto ťa preklína, nech je prekliaty!" 10 Balak sa nahneval na Balaama. Tleskol rukami a povedal Balaamovi: "Zavolal som ťa, aby si preklial mojich nepriateľov, a hľa, ty ich žehnáš, už po tretí raz! 11 A teraz zmizni a choď domov! Povedal som, že ťa bohato odmením. Jahve ťa pripravil o odmenu." 12 Balaam odpovedal Balakovi: "Či som už tvojim poslom nepovedal: 13 Keby mi Balak dal svoj dom plný zlata a striebra, nemohol by som prestúpiť Jahveho príkaz a sám od seba urobiť niečo dobré alebo zlé; čo povie Jahve, to poviem? 14 A teraz, keď odchádzam k svojim, poď, oznámim ti, čo urobí tento ľud tvojmu ľudu v budúcich časoch." 15 Potom predniesol svoj spev: "Výrok Balaama, Beorovho syna, výrok muža prenikavého zraku, 16 výrok toho, ktorý počúva Božie slová, ktorý pozná múdrosť Najvyššieho. On vidí to, čo Šaddaj dáva vidieť, dostáva Božiu odpoveď a jeho oči sa otvárajú. 17 Vidím ho, ale nie teraz, dívam sa na neho, ale nie zblízka: Hviezda vychádzajúca z Jakuba stáva sa vodcom, žezlo sa dvíha z Izraela. On preráža sluchy Moabove a lebky všetkých Setových synov. 18 Edom bude dobytou krajinou; dobytou krajinou Seir. Izrael rozšíri svoju moc, 19 Jakub vládne nad svojimi nepriateľmi a vyhubí pozostalých v Are." 20 Balaam uvidel Amaleka, predniesol svoj spev. Povedal: "Amalek bol prvý medzi národmi! Ale jeho potomstvo navždy zahynie." 21 Potom videl Kenijcov a predniesol svoj spev. Povedal: "Pevné je tvoje bydlisko, Kain, a tvoje hniezdo, vsadené do skaly. 22 Ale hniezdo patrí Beorovi; dokedy budeš otrokom Aššurovým?" 23 Potom opäť predniesol svoj spev. Povedal: "Národy Mora sa zhromažďujú na severe, 24 lode od Kittimu. Ujarmia Aššura, ujarmia Ebera, aj on úplne zanikne." 25 Potom Balaam vstal, odišiel a vrátil sa domov. Aj Balak šiel svojou cestou.