Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

24. kapitola

1 Balaam videl, že Jahve chce, aby žehnal Izrael. Nešiel, ako predtým, hľadať veštby, ale obrátil sa tvárou k púšti. 2 Keď Balaam zdvihol oči, videl Izrael, utáborený podľa svojich kmeňov; spočinul na ňom Boží duch 3 a on predniesol svoj spev. Povedal: "Výrok Balaama, Beorovho syna, výrok muža prenikavého zraku, 4 výrok toho, kto počúva Božie slová. On vidí to, čo Šaddaj dáva vidieť, dostáva Božiu odpoveď a jeho oči sa otvárajú. 5 Aké krásne sú tvoje stany, Jakub, a tvoje príbytky, Izrael! 6 Rozprestierajú sa ako údolia, ako záhrady na brehoch rieky, ako rady aloí, ktoré zasadil Jahve, ako cédre pri vodách! 7 Hrdina vyrastá z jeho potomstva, vládne nad mnohými národmi. Vznešenejší než Agag je jeho kráľ, vyvýšené je jeho kráľovstvo. 8 Boh ho vyviedol z Egypta, je preň ako rohy divokého býka. Ona pohltí národy, svojich protivníkov, poláme im kosti, zasiahne ich svojimi šípmi. 9 Sadá si, líha si ako lev, ako levica: ktože ho prinúti vstať? Kto ťa žehná, nech je požehnaný, kto ťa preklína, nech je prekliaty!" 10 Balak sa nahneval na Balaama. Tleskol rukami a povedal Balaamovi: "Zavolal som ťa, aby si preklial mojich nepriateľov, a hľa, ty ich žehnáš, už po tretí raz! 11 A teraz zmizni a choď domov! Povedal som, že ťa bohato odmením. Jahve ťa pripravil o odmenu." 12 Balaam odpovedal Balakovi: "Či som už tvojim poslom nepovedal: 13 Keby mi Balak dal svoj dom plný zlata a striebra, nemohol by som prestúpiť Jahveho príkaz a sám od seba urobiť niečo dobré alebo zlé; čo povie Jahve, to poviem? 14 A teraz, keď odchádzam k svojim, poď, oznámim ti, čo urobí tento ľud tvojmu ľudu v budúcich časoch." 15 Potom predniesol svoj spev: "Výrok Balaama, Beorovho syna, výrok muža prenikavého zraku, 16 výrok toho, ktorý počúva Božie slová, ktorý pozná múdrosť Najvyššieho. On vidí to, čo Šaddaj dáva vidieť, dostáva Božiu odpoveď a jeho oči sa otvárajú. 17 Vidím ho, ale nie teraz, dívam sa na neho, ale nie zblízka: Hviezda vychádzajúca z Jakuba stáva sa vodcom, žezlo sa dvíha z Izraela. On preráža sluchy Moabove a lebky všetkých Setových synov. 18 Edom bude dobytou krajinou; dobytou krajinou Seir. Izrael rozšíri svoju moc, 19 Jakub vládne nad svojimi nepriateľmi a vyhubí pozostalých v Are." 20 Balaam uvidel Amaleka, predniesol svoj spev. Povedal: "Amalek bol prvý medzi národmi! Ale jeho potomstvo navždy zahynie." 21 Potom videl Kenijcov a predniesol svoj spev. Povedal: "Pevné je tvoje bydlisko, Kain, a tvoje hniezdo, vsadené do skaly. 22 Ale hniezdo patrí Beorovi; dokedy budeš otrokom Aššurovým?" 23 Potom opäť predniesol svoj spev. Povedal: "Národy Mora sa zhromažďujú na severe, 24 lode od Kittimu. Ujarmia Aššura, ujarmia Ebera, aj on úplne zanikne." 25 Potom Balaam vstal, odišiel a vrátil sa domov. Aj Balak šiel svojou cestou.