Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

23. kapitola

1 Balaam povedal Balakovi: "Postav mi tu sedem oltárov a priveď mi sem sedem býkov a sedem baranov!" 2 Balak urobil, ako Balaam povedal, a na každom oltári obetoval býka a barana ako celopal. 3 Potom Balaam povedal Balakovi: "Postav sa k svojim celopalom a ja pôjdem. Azda Jahve dá, že ho stretnem. Oznámim ti, čo mi dá vidieť." A odišiel na holý pahorok.

Balaamove proroctvá

4 Boh vyšiel v ústrety Balaamovi, ktorý mu povedal: "Vystaval som sedem oltárov a na každom som obetoval býka a barana ako celopal."
5 Jahve vložil slovo Balaamovi do úst a povedal mu: "Vráť sa k Balakovi a hovor takto!" 6 Balaam sa teda k nemu vrátil; našiel ho, ako stále stojí pri svojom celopale so všetkými moabskými kniežatami. 7 A predniesol svoj spev: "Z Aramu ma priviedol Balak, od vrchov Kedemu moabský kráľ: ‚Poď, prekľaj mi Jakuba, poď, zloreč Izraelovi!‘ 8 Akože môžem ja preklínať, keď nepreklína Boh? Akože môžem ja zlorečiť, keď nezlorečí Jahve? 9 Veď zo skalného vrcholca ho vidím, z výšin kopcov sa na neho dívam. Vidím ľud, ktorý osamote býva, neradí sa medzi národy. 10 Kto spočíta prach Jakuba? Kto spočíta záplavu Izraela? Kiež by som zomrel smrťou spravodlivých! Kiež by môj koniec bol taký ako ich!" 11 Balak povedal Balaamovi: "Čo si mi to vykonal? Zavolal som ťa preklínať mojich nepriateľov, a ty ich zahŕňaš požehnaním!" 12 Balaam odpovedal: "Nemám azda verne vyrozprávať to, čo mi Jahve vložil do úst?" 13 Balak mu povedal: "Poď teda so mnou na iné miesto, odkiaľ ho môžeš vidieť. Odtiaľto vidíš len jeho časť, nevidíš ho celý. Odtiaľ mi ho prekľaj!" 14 Pojal ho so sebou na Pole strážcov k vrcholu Pisgy. Postavil tam sedem oltárov a na každom oltári obetoval ako celopal jedného býka a jedného barana. 15 Balaam povedal Balakovi: "Postav sa k svojim celopalom a ja pôjdem zatiaľ čakať." 16 Jahve sa stretol s Balaamom, vložil mu slovo do úst a povedal mu: "Vráť sa k Balakovi a budeš hovoriť takto!" 17 Vrátil sa teda k Balakovi; našiel ho, ako stále stojí pri svojich celopaloch so všetkými moabskými kniežatami. Balak sa ho opýtal: "Čo povedal Jahve?" 18 A Balaam predniesol svoj spev: "Vstaň, Balak, a počúvaj, pozorne ma počúvaj, Ciporov syn! 19 Boh nie je človek, aby luhal, ani Adamov syn, aby odvolával. Či niečo povie, a nevykoná, prisľúbi, a nesplní? 20 Dostal som úlohu žehnať, on požehnal, ja to zmeniť nemôžem. 21 Ja som nespozoroval zlo v Jakubovi, ani som nevidel nešťastie v Izraeli. Jahve, jeho Boh, je s ním, zaznieva v ňom kráľovský jasot. 22 Boh ho vyviedol z Egypta, on je preň sťa rohy divokého býka. 23 Lebo niet čarov proti Jakubovi, ani veštby proti Izraelu. Včas sa hovorí Jakubovi a Izraelu, čo vykonal Boh. 24 Pozri, národ povstáva ako levica, dvíha sa ako lev: neľahne si, kým nezožerie korisť a nevypije krv pobitých." 25 Balak povedal Balaamovi: "Keď ho už nepreklínaš, aspoň ho nežehnaj!" 26 Balaam odpovedal Balakovi: "Či som ti nevravel: Vykonám všetko, čo mi Jahve povie?" 27 Balak povedal Balaamovi: "Poď teda, zavediem ťa na iné miesto. Možno, že Boh uzná za správne, aby si ho odtiaľ preklial." 28 Balak vzal Balaama na temeno vrchu Peor, ktorý sa dvíha nad púšťou. 29 Potom Balaam povedal Balakovi: "Postav mi tu sedem oltárov a priprav mi tu sedem býkov a sedem baranov!" 30 Balak urobil, ako povedal Balaam a obetoval býka a barana na každom oltári ako celopal.