Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

21. kapitola

Zaujatie Chormy

1 Kanaánsky kráľ Aradu, ktorý býval v Negebe, sa dozvedel, že Izraelci prichádzajú po Atarimskej ceste. Napadol Izraelcov a niekoľkých z nich zajal.
2 Vtedy Izrael zložil Jahvemu tento sľub: "Ak vydáš tento ľud do mojej moci, uvalím na ich mestá kliatbu." 3 Jahve vypočul hlas Izraela a vydal Kanaáncov do jeho moci. On na nich a na ich mestá uvalil kliatbu. A dali tomu miestu meno Chorma.

Medený had

4 Potom odišli od vrchu Hor cestou k moru Suf, aby obišli Edomskú krajinu. Cestou ľud stratil trpezlivosť.
5 Šomral proti Bohu a proti Mojžišovi: "Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na tejto púšti? Veď niet chleba ani vody; toto ľahké (biedne) jedlo sa nám už protiví!" 6 Vtedy poslal Boh na ľud ohnivé hady, na uštipnutie ktorých zahynulo mnoho Izraelcov. 7 Ľud prišiel k Mojžišovi a povedal: "Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Jahvemu a proti tebe. Prihovor sa u Jahveho, aby od nás zahnal tieto hady." Mojžiš sa prihovoril za ľud 8 a Jahve mu odpovedal: "Zhotov si Ohnivca a zaves ho na žrď. Ktokoľvek bude uštipnutý a pozrie naň, zostane nažive." 9 Mojžiš si teda zhotovil medeného hada a zavesil ho na žrď a keď niekoho poštípal had a pozrel na medeného hada, zostal nažive.

Zastávky na ceste do Zajordánska

10 Izraelci sa vydali na cestu a utáborili sa v Obote.
11 Potom odišli z Obotu a utáborili sa v Ije-Abarim na púšti hraničiacej s Moabom zo strany vychádzajúceho slnka. 12 Odtiaľ sa vydali na cestu a utáborili sa v údolí potoka Zered. 13 Odtiaľ sa vydali na cestu a utáborili sa za Arnonom. Tento potok v púšti vytekal z krajiny Amorejcov. Lebo Arnon je moabskou hranicou medzi Moabom a Amorejcami. 14 Preto sa aj v knihe Jahveho bojov hovorí: Vaheb pri Sufe i potok Arnon 15 a svahy úžľabiny, ktorá sa skláňa k príbytkom osady Ar a opiera sa o hranicu Moabu. 16 Odtiaľ tiahli do Beeru. O tejto studni Jahve povedal Mojžišovi: "Zhromaždi ľud a ja im dám vodu!" 17 Vtedy Izrael spieval túto pieseň: Vytryskni, studňa, spievajte o nej! 18 O studni, ktorú kopali kniežatá, ktorú vyhĺbili vodcovia ľudu žezlom, svojimi berlami. Z púšte tiahli do Mattany, 19 z Mattany do Nachalielu, z Nachalielu do Bamotu, 20 z Bamotu do údolia, ktoré sa otvára na moabské polia, k vrcholu Pisgy, ktorá sa týči nad púšťou.

Vydobytie Zajordánska

21 Izrael poslal poslov k amorejskému kráľovi Sichonovi s odkazom:
22 "Chcel by som prejsť cez tvoju krajinu. Neodbočíme do polí, ani do viníc, ani vodu zo studní nebudeme piť. Pôjdeme kráľovskou cestou, kým neprejdeme tvojím územím." 23 Ale Sichon nedovolil Izraelcom prejsť cez svoje územie. Zhromaždil všetok svoj ľud, vyšiel proti Izraelu na púšť, došiel až do Jahacu, kde napadol Izrael. 24 Izrael ho porazil mečom a zaujal jeho krajinu od Arnona až po Jabok, až k Ammonovým synom, lebo Jazere ležal na ammonskej hranici. 25 Izrael zaujal všetky tieto mestá. Obsadil všetky mestá Amorejcov, Chešbon a všetko, čo mu podliehalo. 26 Lebo Chešbon bol hlavným mestom amorejského kráľa Sichona. To Sichon bojoval proti prvému moabskému kráľovi a zaujal celú jeho krajinu až po Arnon. 27 Preto básnici hovoria: Poďte do Chešbonu! Nech sa znovu vybuduje a obnoví Sichonovo mesto! 28 Oheň vyšľahol z Chešbonu, plameň z mesta Sichonovho, ten strávil Ar Moab, pohltil Arnonské výšiny. 29 Beda ti, Moab! Stratený si, Kemošov ľud! Oni urobil zo svojich synov utečencov a zo svojich dcér otrokyne amorejského kráľa Sichona. 30 Ale my sme zničili ich potomstvo od Chešbonu po Dibon, spustošili sme ich od Nofachu po Medabu. 31 Tak sa Izrael usadil v zemi Amorejcov. 32 Mojžiš poslal preskúmať Jazer a Izrael ho zaujal i s jeho osadami; vyhnal odtiaľ Amorejcov, ktorí tam bývali. 33 Potom sa obrátili a vystupovali cestou vedúcou do Bašanu. Kráľ Bašanu, Og, so všetkým svojím ľudom vyšiel proti nim do boja v Edrei. 34 Jahve povedal Mojžišovi: "Neboj sa, lebo som ti vydal do rúk jeho, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Naložíš s ním, ako si naložil s amorejským kráľom Sichonom, ktorý býval v Chešbone." 35 Porazili ho, jeho, jeho synov i všetok jeho ľud, a nikto neunikol. Zmocnili sa jeho zeme.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk