Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

20. kapitola

Vody Meriby

1 Izraelci, celá pospolitosť, prišli v prvom mesiaci na púšť Cin. Ľud sa usadil v Kadeši. Tam zomrela Miriam a tam bola pochovaná.
2 Nebola tam voda pre pospolitosť; vtedy sa spolčili proti Mojžišovi a Áronovi. 3 Ľud sa hádal s Mojžišom a kričal: "Kiež by sme boli zahynuli, ako zahynuli naši bratia pred Jahvem. 4 Prečo ste vyviedli Jahveho zhromaždenie na túto púšť? Aby sme tu pomreli, my i náš dobytok? 5 Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby ste nás priviedli na toto zlé miesto, kde nič nemožno siať, kde niet fíg, ani viníc, ani granátových jabĺk, ba ani vody na pitie?" 6 Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia ku vchodu do Stanu Stretávania. Padli tvárou k zemi a zjavila sa im Jahveho sláva. 7 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 8 "Vezmi prút a zhromaždi pospolitosť, ty a tvoj brat Áron. Potom pred ich očami rozkážte tejto skale, aby vydala svoju vodu. Vyvedieš im vodu z tejto skaly a napojíš pospolitosť a jej dobytok." 9 Mojžiš vzal prút spred Jahveho, ako mu prikázal. 10 Mojžiš a Áron zhromaždili pospolitosť pred skalu a potom im povedal: "Počujte teda, vy vzbúrenci! Vyvedieme pre vás vodu z tejto skaly?" 11 Mojžiš zdvihol ruku a dvakrát udrel po skale svojím prútom. Voda vytryskla hojným prúdom a pospolitosť a jej dobytok mohli piť.

Potrestanie Mojžiša a Árona

12 Jahve potom povedal Mojžišovi a Áronovi: "Pretože ste mi neuverili, keď ste mali dosvedčiť moju svätosť pred očami synov Izraela, nevovediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú im dávam."
13 To sú vody Meriby, kde sa Izraelci hádali s Jahvem a kde on cez ne dokázal svoju svätosť.

Edom odoprie prechod

14 Z Kadeša poslal Mojžiš poslov: "Kráľovi Edomu. Toto hovorí tvoj brat Izrael. Ty vieš, aké ťažkosti nás zastihli.
15 Naši otcovia zostúpili do Egypta a my sme tam bývali dlhý čas. Ale Egypťania zle nakladali s nami i s našimi otcami. 16 Volali sme k Jahvemu. On vypočul náš hlas a poslal nám anjela, ktorý nás vyviedol z Egypta. Teraz sme v Kadeši, v meste na hranici tvojho územia. 17 Chceli by sme, ak dovolíš, prejsť tvojou krajinou. Nebudeme prechádzať cez polia, ani cez vinice; nebudeme piť vodu zo studní; pôjdeme kráľovskou cestou, neodchýlime sa napravo alebo naľavo, kým neprejdeme tvojím územím." 18 Edom mu odpovedal: "Neprejdeš cez moje územie, inak ti vyjdem v ústrety s mečom." 19 Izraelci mu povedali: "Pôjdeme po hlavnej ceste; a ak sa napijeme tvojej vody, ja a moje stáda, zaplatíme za ňu. Ide len o to, aby sme mohli prejsť peši." 20 Edom odpovedal: "Neprejdeš," a Edom mu vyšiel v ústrety vo veľkom počte a s veľkou silou. 21 Tak Edom odoprel Izraelu prechod cez svoje územie a Izrael sa mu vyhol.

Áronova smrť

22 Celá pospolitosť Izraelcov odišla z Kadeša a prišli k vrchu Hor.
23 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi pri vrchu Hor na hranici edomskej krajiny. 24 Povedal: "Áron bude pripojený ku svojmu ľudu, lebo nemôže vojsť do krajiny, ktorú dávam Izraelcom, pretože ste sa vzbúrili proti môjmu hlasu pri vodách Meriby. 25 Vezmi Árona a jeho syna Eleazara a vyveď ich na vrch Hor. 26 Vyzleč Árona z jeho rúcha a obleč do neho jeho syna Eleazara. Áron bude pripojený ku svojmu ľudu a tam zomrie." 27 Mojžiš urobil, ako mu Jahve prikázal. Vystúpili na vrch Hor pred očami celej pospolitosti. 28 Mojžiš vyzliekol Áronovi jeho rúcho a obliekol do neho jeho syna Eleazara; a Áron zomrel tam, na temene vrchu. Potom Mojžiš a Eleazar zostúpili z vrchu. 29 Celá pospolitosť videla, že Áron skonal, a celý dom Izraela oplakával Árona tridsať dní.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk