Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Popol z červenej jalovice

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi. Povedal:
2 "Toto je ustanovenie Zákona, ktoré prikázal Jahve. Povedz Izraelcom. Nech ti privedú bezchybnú červenú jalovicu bez poškvrny, ktorá ešte nenosila jarmo. 3 Dáte ju kňazovi Eleazarovi. Vyvedú ju za tábor a obetujú ju pred ním. 4 Potom si kňaz Eleazar namočí prst do jej krvi a touto krvou pokropí sedemkrát smerom ku vchodu do Stanu Stretávania. 5 Nato jalovicu spália pred jeho očami; spália jej kožu, jej mäso, jej krv, ako aj jej trus. 6 Potom kňaz vezme cédrové drevo, yzop a karmazínové nite a hodí to do ohňa, v ktorom horí jalovica. 7 Potom si operie šaty a okúpe sa vo vode; vráti sa do tábora, ale zostane nečistý až do večera. 8 Ten, kto kravu spálil, operie si šaty, okúpe sa vo vode a bude nečistý až do večera. 9 Muž, obradne čistý, pozbiera popol z jalovice a uloží ho za táborom na čisté miesto. Bude slúžiť pospolitosti Izraelcov na prípravu očisťovacej vody; je to obeta za hriech. 10 Ten, kto pozbiera popol z jalovice, operie si šaty a bude nečistý až do večera. Toto bude večné nariadenie pre Izraelcov i pre cudzinca, ktorý býva medzi nimi.

Prípady nečistoty

11 Kto sa dotkne mŕtvoly ktoréhokoľvek človeka, bude nečistý sedem dní.
12 Očistí sa touto vodou tretieho a siedmeho dňa a bude čistý; ale ak sa neočistí tretieho a siedmeho dňa, nebude čistý. 13 Každý, kto sa dotkne mŕtveho, tela umierajúceho človeka, a neočistí sa, poškvrní Jahveho príbytok; ten človek bude odstránený z Izraela, lebo nebol pokropený očisťovacou vodou; je nečistý a jeho nečistota ostáva na ňom. 14 Tento zákon platí o človeku, ktorý zomrel v stane. Každý, kto vojde do toho stanu, a každý, kto sa tam nachádza, bude nečistý sedem dní. 15 Každá otvorená nádoba, na ktorej vrchnák nie je pripevnený, je tiež nečistá. 16 Každý, kto sa na poli dotkne zabitého mečom alebo mŕtveho, alebo ľudských kostí, alebo hrobu, bude nečistý sedem dní.

Obrad s očisťovacou vodou

17 Pre takého nečistého naberú z popola spálenej obety za hriech. Nalejú na to pramenitú vodu do nádoby.
18 Potom čistý človek vezme yzop, ktorý namočí do vody. Potom pokropí stan, všetky nádoby a všetky osoby, ktoré sa tam nachádzajú, aj toho, kto sa dotkol kostí, zabitého, mŕtveho alebo hrobu. 19 Čistý človek pokropí nečistého tretieho i siedmeho dňa a siedmeho dňa ho očistí od hriechu. Nečistý človek si potom vyperie šaty, umyje sa vodou a večer bude čistý. 20 Ale nečistý človek, ktorý sa poškvrnil a neočistil sa, bude odstránený z pospolitosti, lebo poškvrnil Jahveho svätyňu. Očisťovacia voda po ňom netiekla, je nečistý. 21 Bude to pre nich večné nariadenie. Ten, kto kropí očistnou vodou, operie si šaty, a ten, kto sa dotkol tejto vody, bude nečistý až do večera. 22 Všetko, čoho sa nečistý dotkne, bude nečisté, a človek, ktorý sa ho dotkne, bude nečistý až do večera."