Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

18. kapitola

1 Potom Jahve povedal Áronovi: "Ty, tvoji synovia a dom tvojho rodu ponesie ťarchu vín spáchaných proti svätyni. Ty a s tebou tvoji synovia ponesiete ťarchu vín spáchaných pri vykonávaní vášho kňazského úradu. 2 Priber k sebe svojich bratov z Léviho vetvy, z kmeňa tvojho otca. Nech sa pripoja k tebe a nech ti slúžia, tebe a tvojim synom, pred Stanom Svedectva. 3 Oni budú zabezpečovať tvoju službu a službu celému Stanu. Pod podmienkou, že sa nepriblížia k posvätným predmetom ani k oltáru, nezomrú, ani oni, ani vy. 4 Budú pripojení k tebe a budú mať na starosti Stan Stretávania, všetku službu pri Stane a nikto nepovolaný sa k vám nepriblíži. 5 Vy budete mať na starosti svätyňu a oltár a proti Izraelcom už nevzbĺkne hnev. 6 Pozri, ja som vzal vašich bratov Levitov spomedzi Izraelcov, aby som vám ich daroval. Ako "darovaní" patria Jahvemu, aby konali službu v Stane Stretávania. 7 Ty a tvoji synovia budete vykonávať kňazskú službu vo všetkom, čo sa týka oltára a čo je za oponou. Tam budete konať obradnú službu, ktorú dávam vášmu kňazskému úradu ako dar. Ale ak pristúpi nepovolaný, zomrie."

Podiel pre kňazov

8 Jahve povedal Áronovi: "Pozri, ja ti dávam na starosť všetky pre mňa vyzdvihované obety. Všetko, čo mi Izraelci zasväcujú, dávam tebe a tvojim synom ako časť tebe pridelenú večným nariadením.
9 Toto bude tvoje zo svätosvätých obiet, ktoré nebudú spálené: všetky obetné dary, pokrmovú obetu, obetu za hriech a obetu odškodnenia za vinu, ktoré mi Izraelci vrátia ako svätosväté, budú patriť tebe a tvojim synom. 10 Budete ich jedávať na svätom mieste (v nádvorí). Všetci muži z nich môžu jesť. Budeš ich považovať za sväté! 11 Aj toto ti bude patriť: to, čo je vyzdvihované z obiet Izraelcov, všetko, čo je obetované pohybom predkladania, dávam tebe, tvojim synom a dcéram večným nariadením. Každý, kto je čistý v tvojom dome, to smie jesť. 12 Všetko najlepšie z oleja, najlepšie z nového vína a obilia, prvotiny, ktoré dávajú Jahvemu, ja dávam tebe. 13 Prvé plody zo všetkého, čo urodí ich zem a čo prinesú Jahvemu, budú patriť tebe; každý čistý v tvojom dome z nich smie jesť. 14 Všetko v Izraeli, čo bolo zasiahnuté kliatbou, náleží tebe. 15 Všetko prvorodené z ľudí alebo zvierat, ktoré prinesú Jahvemu, bude tvoje; ale musíš prijať výkupné za prvorodeného človeka a za prvorodené z nečistých zvierat. 16 Necháš ich vykúpiť mesiac po narodení za určenú cenu päť šeklov striebra, podľa šeklov svätyne, ktoré sú po dvadsať gér. 17 Iba prvorodené kravy, ovce a kozy nebudú vykupované. Sú sväté: ich krv vyleješ na oltár a ich tuk spáliš na oltári ako obetu strávenú ohňom na príjemnú vôňu Jahvemu 18 a ich mäso bude tvoje, tak ako hruď obetovaná predkladaním a pravé stehno. 19 Dávam tebe, tvojim synom a tvojim dcéram večným nariadením všetky obety svätých darov, ktoré Izraelci obetujú Jahvemu. Je to večná zmluva potvrdená soľou pred Jahvem pre teba a pre tvoje potomstvo s tebou."

Podiel Levitov

20 Jahve povedal Áronovi: "Nebudeš mať dedičstvo v ich krajine, nebudeš mať podiel medzi nimi. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo medzi Izraelcami.
21 Pozrite: Léviho synom dávam do dedičstva všetky desiatky v Izraeli za ich služby, ktoré vykonávajú v Stane Stretávania. 22 Izraelci sa už nebudú približovať ku Stanu Stretávania: spáchali by hriech a zomreli by. 23 Len Lévi bude konať službu v Stane Stretávania a Leviti ponesú ťarchu svojich previnení. Je to večné nariadenie pre vaše pokolenia: Leviti nebudú mať dedičný majetok medzi Izraelcami, 24 lebo im dávam do dedičstva desiatky, ktoré Izraelci vyzdvihujú pre Jahveho. Preto som im povedal, že nebudú mať dedičný majetok medzi Izraelcami."

Desiatky

25 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
26 "Prehovoríš k Levitom a povieš im: Keď vyberiete od Izraelcov desiatok, ktorý vám dávam od nich ako vaše dedičstvo, odložte z neho vyzdvihnutie pre Jahveho, desiatok z desiatka. 27 Vaše vyzdvihnutie sa vám bude počítať, akoby to bolo obilie z humna alebo nové víno z preša. 28 Takto aj vy máte odložiť príspevok pre Jahveho zo všetkých desiatkov, ktoré dostanete od Izraelcov. To, čo ste vybrali pre Jahveho, odovzdáte kňazovi Áronovi. 29 Zo všetkých darov, ktoré dostanete, vezmete vyzdvihnutie pre Jahveho; posvätnú časť vyberiete z toho najlepšieho zo všetkého. 30 Povieš Levitom: Keď odložíte to najlepšie zo svojej časti, všetky tieto dary sa budú Levitom počítať ako výnos z humna a ako výnos z preša. 31 Môžete to jesť hocikde, vy a vaši ľudia: to je vaša mzda za vašu službu v Stane Stretávania. 32 Tak sa nepreviníte nijakým hriechom, lebo ste odložili to najlepšie; neznesvätíte posvätné dary Izraelcov a nezomriete."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk