Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

16. kapitola

Vzbura Koracha, Datana a Abirama

1 Korach, syn Jic’hara, syna Kehata, syna Léviho, Datan a Abiram, Eliabovi synovia, a On, Peletov syn, (Eliab a Pelet boli Rubenovi synovia), spyšneli;
2 povstali proti Mojžišovi spolu s dvestopäťdesiatimi Izraelcami, kniežatami pospolitosti, váženými pri slávnostiach, mužmi zvučného mena. 3 Spolčili sa proti Mojžišovi a Áronovi a povedali im: "Prekračujete mieru! Celá pospolitosť a všetci jej členovia sú svätí a Jahve je uprostred nich! Prečo sa vy povyšujete nad Jahveho pospolitosť?" 4 Keď to Mojžiš počul, padol tvárou k zemi. 5 Potom povedal Korachovi a celej jeho skupine: "Zajtra ráno dá Jahve spoznať, kto je jeho, kto je muž svätý, ktorému on dovolí, aby sa k nemu priblížil. Komu dovolí, aby sa k nemu priblížil, je ten, koho si vyvolil. 6 Toto urobíte: Vezmite si kadidelnice Koracha a celej jeho skupiny, 7 dajte do nich oheň a zajtra na ne položte kadidlo pred Jahvem. Ten, koho Jahve vyvolí, ten muž je svätý. Prekračujete mieru, synovia Léviho!" 8 Mojžiš povedal Korachovi: "Počúvajte teda, synovia Léviho! 9 Je vám príliš málo, že Boh Izraela si vás oddelil z izraelskej pospolitosti, povolal vás k sebe, aby ste konali službu v Jahveho príbytku, a postavil vás pred túto pospolitosť, keď za ňu slúžite? 10 Povolal ťa k sebe, teba a s tebou všetkých tvojich bratov, Levitov, a teraz sa dožadujete ešte aj kňazstva! 11 Teda ty a celá tvoja skupina ste sa spolčili proti Jahvemu. Čo je Áron, že šomrete proti nemu?" 12 Mojžiš dal zavolať Datana a Abirama, Eliabových synov. Oni odpovedali: "Nejdeme. 13 Či je to málo, že si nás vyviedol z krajiny, čo oplýva mliekom a medom, aby si nás nechal pomrieť na tejto púšti? Chceš sa ešte aj povyšovať za knieža nad nami? 14 Veru, nevoviedol si nás do krajiny oplývajúcej mliekom a medom a nedal si nám do vlastníctva polia a vinice! Či chceš týmto ľuďom aj oči vylúpiť? Nejdeme!" 15 Mojžiš sa prudko rozhneval a povedal Jahvemu: "Nedbaj na ich obetu. Ja som im nevzal ani jediného osla, ani som nikomu z nich neurobil nič zlého."

Trest

16 Mojžiš povedal Korachovi: "Ty a celá tvoja skupina príďte zajtra pred Jahveho, ty, oni a Áron!
17 Nech si každý vezme svoju kadidelnicu a vloží do nej kadidlo a nech každý z vás prinesie svoju kadidelnicu pred Jahveho – dvestopäťdesiat kadidelníc. Aj ty a Áron prineste svoju kadidelnicu." 18 Každý vzal svoju kadidelnicu, vložil do nej oheň, položil naň kadidlo. Potom sa postavili pri vchode do Stanu Stretávania, aj Mojžiš a Áron. 19 Korach zhromaždil oproti nim celú pospolitosť ku vchodu do Stanu Stretávania a Jahveho sláva sa zjavila celej pospolitosti. 20 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi. Povedal: 21 "Oddeľte sa od tejto pospolitosti, lebo ich v okamihu zničím." 22 Oni padli tvárou k zemi a zvolali: "Bože, Bože duchov, ktorí oživujú každé telo, keď sa jeden človek prehreší, ty sa rozhneváš na celú pospolitosť?" 23 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 24 "Prehovor k tejto pospolitosti a povedz: ‚Vzdiaľte sa od Korachovho príbytku.‘" 25 Mojžiš vstal a šiel k Datanovi a Abiramovi; starší Izraela išli za ním. 26 Prehovoril k pospolitosti a povedal: "Prosím, vzdiaľte sa od stanov týchto zvrhlých ľudí a nedotýkajte sa ničoho, čo im patrí, aby vás nezmietli všetky ich hriechy." 27 Oni sa vzdialili z okolia Korachovho domu. Datan a Abiram vyšli a stáli pri vchode do svojich stanov so svojimi ženami, so svojimi synmi a so svojimi vnúčatami. 28 Mojžiš povedal: "Podľa tohto poznáte, že ma Jahve poslal vykonať všetky tieto skutky a že ich nerobím z vlastnej vôle: 29 ak títo ľudia zomrú prirodzenou smrťou, ako zomierajú všetci ľudia, ak ich postihne údel spoločný pre všetkých ľudí, tak ma Jahve neposlal. 30 Ale ak Jahve urobí niečo neslýchané, ak zem otvorí svoje ústa a pohltí ich i všetko, čo im patrí, ak zostúpia zaživa do šeolu, vtedy poznáte, že títo ľudia odvrhli Jahveho." 31 Sotva Mojžiš dohovoril všetky tieto slová, pôda sa roztvorila pod ich nohami, 32 zem otvorila svoje ústa a pohltila ich aj ich rodiny a všetkých Korachových ľudí a všetok ich majetok. 33 A zostúpili zaživa do šeolu, oni a všetko, čo im patrilo. Zem ich prikryla a oni zmizli zo stredu zhromaždenia. 34 Všetci Izraelci, ktorí boli okolo nich, zutekali na ich krik. Lebo si hovorili: "Aby nás nepohltila zem!" 35 Od Jahveho vyšľahol oheň a strávil tých dvestopäťdesiat mužov, ktorí priniesli kadidlo.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk