Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

15. kapitola

Nekrvavá obeta pridaná k obetám

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Prehovor k Izraelcom, povieš im: 3 Až prídete do krajiny, kde budete bývať a ktorú vám dávam, budete prinášať Jahvemu obetu stravovanú ohňom, celopal alebo obetu buď na splnenie nejakého sľubu, alebo ako dobrovoľný obetný dar, alebo z príležitosti svojich sviatkov, a tak pripravíte z vášho hovädzieho dobytka alebo oviec obetu príjemnej vône pre Jahveho, 4 obetujúci prinesie ako svoj osobný obetný dar Jahvemu pokrmovú obetu desatiny efy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hinu oleja. 5 Na nápojovú obetu prinesieš štvrtinu hinu vína na každého baránka k celopalu alebo k obete spoločenstva. 6 K baranovi prinesieš pokrmovú obetu dvoch desatín efy jemnej múky zamiesenej s tretinou hinu oleja 7 a ako nápojovú obetu tretinu hinu vína na príjemnú vôňu Jahvemu. 8 Ak obetuješ Jahvemu mladého býka na celopal alebo na obetu, aby si splnil sľub, alebo na obetu spoločenstva, 9 tak s býkom predlož ako pokrmovú obetu tri desatiny efy jemnej múky zamiesenej s polovicou hinu oleja 10 a ako nápojovú obetu prinesieš polovicu hinu vína k obete ohňom na príjemnú vôňu Jahvemu. 11 Tak sa to bude robiť pri každom býkovi, pri každom baranovi a pri každom kuse z malých zvierat, oviec alebo kôz. 12 Koľkokoľvek zvierat máte obetovať, takto budete robiť pri každej obete, podľa ich počtu. 13 Takto bude robiť každý muž z vášho ľudu, keď bude prinášať obetu ohňom na príjemnú vôňu Jahvemu. 14 A ak medzi vami alebo vašimi potomkami býva nejaký cudzinec, prinesie obetu ohňom na príjemnú vôňu pre Jahveho: ako robíte vy, tak on bude robiť 15 v zhromaždení. Bude len jeden zákon pre vás i pre cudzinca. To je večne platný zákon pre vašich potomkov: pred Jahvem ste si rovní vy i cudzinec. 16 Bude len jeden zákon a jedno právo pre vás i pre cudzinca, ktorý býva medzi vami."

Prvotiny chleba

17 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
18 "Prehovor k Izraelcom, povieš im: Keď vojdete do krajiny, do ktorej vás vediem, 19 a budete jesť chlieb tej krajiny, odložte z neho príspevok pre Jahveho. 20 Ako prvotinu zo svojho cesta odložíte koláč; toto vyzdvihnutie vykonáte ako vyzdvihnutie z humna. 21 Dar Jahvemu vyzdvihnete zo svojho najlepšieho cesta. Toto viaže vašich potomkov."

Zmierenie za previnenia z nepozornosti

22 "Ak z nepozornosti nezachováte niektorý z týchto príkazov, ktoré Jahve dal Mojžišovi,
23 (všetko, čo vám prikázal Jahve prostredníctvom Mojžiša odo dňa, keď Jahve toto všetko nariadil vám a vašim pokoleniam), 24 bude to takto: Ak bol hriech spáchaný nepozornosťou pospolitosti, celá pospolitosť obetuje mladého býka ako celopal príjemnej vône Jahvemu s pokrmovou a nápojovou obetou podľa predpisu a obetuje jedného capa ako obetu za hriech. 25 Kňaz vykoná obrad zmierenia za celú pospolitosť Izraelcov a bude im odpustené, lebo ide o nepozornosť. Keď prinesú svoj obetný dar ako obetu ohňom Jahvemu a predložia pred Jahvem svoju obetu za hriech, ako nápravu za svoju nepozornosť, 26 bude odpustené celej pospolitosti Izraelcov a tiež cudzincovi, ktorý býva medzi nimi, lebo celý ľud mal účasť na hriechu z nepozornosti. 27 Ak sa z nepozornosti prehrešila jedna osoba, prinesie na obetu za hriech jednoročné kozľa. 28 Kňaz vykoná pred Jahvem obrad zmierenia nad osobou, ktorá sa prehrešila z nepozornosti; keď nad ňou vykoná obrad zmierenia, bude jej odpustené, 29 či ide o obyvateľa spomedzi Izraelcov, alebo o cudzinca, ktorý býva medzi nimi. Pre toho, kto koná z nepozornosti, budete mať len jeden zákon. 30 Ale ten, kto spácha hriech úmyselne, či domorodec, alebo cudzinec, uráža Jahveho. Taký bude vylúčený zo stredu svojho ľudu: 31 pohrdol Jahveho slovom a porušil Jahveho prikázanie. Tá osoba musí byť odstránená; jej vina je na nej."

Porušenie soboty

32 Keď boli Izraelci na púšti, pristihli muža, ktorý zbieral drevo v sobotu.
33 Tí, čo ho pristihli zbierať drevo, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a celej pospolitosti. 34 Dali ho strážiť, lebo nebolo jasné, ako s ním naložiť. 35 Jahve povedal Mojžišovi: "Ten človek musí byť vydaný na smrť. Nech ho celá pospolitosť ukameňuje vonku za táborom!" 36 Celá pospolitosť ho vyviedla z tábora a kameňovali ho, takže zomrel, ako Jahve prikázal Mojžišovi.

Strapce na šatách

37 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
38 "Prehovor k Izraelcom; povieš im, aby si po všetky pokolenia robili strapce na leme svojich šiat a do strapca na leme nech zapletú šnúrku z fialového purpuru. 39 Budete mať takéto strapce a keď sa na ne pozriete, pripomeniete si všetky Jahveho príkazy. Budete ich plniť a nebudete už nasledovať túžby svojich sŕdc a svojich očí, ktoré by vás zaviedli k smilstvu. 40 Tak si budete pripomínať všetky moje prikázania a budete ich uvádzať do života a budete zasvätení vášmu Bohu. 41 Ja, Jahve, váš Boh, som vás vyviedol z Egyptskej krajiny, aby som bol vaším Bohom, ja, Jahve, váš Boh."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk