Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

14. kapitola

Vzbura Izraela

1 Vtedy celá pospolitosť pozdvihla hlas a začala kričať; a ľud tú noc preplakal.
2 Všetci Izraelci reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im hovorila: "Kiež by sme boli pomreli v Egyptskej krajine! Kiež by sme boli pomreli aspoň tu na tejto púšti! 3 Prečo nás Jahve vedie do tejto krajiny, aby sme padli mečom, aby sa naše ženy a deti stali korisťou? Nebolo by lepšie vrátiť sa do Egypta?" 4 A jeden druhému hovorili: "Určime si vodcu a vráťme sa do Egypta!" 5 Mojžiš a Áron sa vrhli tvárou k zemi pred celou zhromaždenou pospolitosťou Izraelcov. 6 Z tých, čo preskúmali krajinu, si Jozue, Nunov syn, a Kaleb, Jefuneho syn, roztrhli šaty. 7 Povedali celej pospolitosti Izraelcov: "Krajina, ktorú sme boli preskúmať, je dobrá, veľmi dobrá krajina. 8 Ak je nám Jahve naklonený, dovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju. Je to zem, ktorá oplýva mliekom a medom. 9 Ale nevzpierajte sa proti Jahvemu! A nebojte sa ľudu tej krajiny, zjeme ho ako kus chleba. Ich ochranný tieňa ich opustil, ale s nami je Jahve. Teda nebojte sa ich!"

Jahveho hnev a Mojžišova prosba

10 Celá pospolitosť hovorila, že ich treba ukameňovať, keď sa v Stane Stretávania všetkým Izraelcom zjavila Jahveho sláva.
11 A Jahve povedal Mojžišovi: "Dokedy ešte mnou bude tento ľud pohŕdať? Dokedy ešte bude odmietať uveriť vo mňa napriek všetkým znameniam, ktoré som uprostred neho konal? 12 Raním ho morom a zničím ho. Teba však urobím väčším a mocnejším národom, ako je on." 13 Mojžiš odpovedal Jahvemu: "Veď Egypťania počuli, že ty si svojou mocou vyviedol tento ľud spomedzi nich. 14 Povedali to obyvateľom tejto krajiny. Títo počuli, že ty, Jahve, si uprostred tohto národa, ktorému sa dávaš vidieť tvárou v tvár; že tvoj Oblak, Jahve, stojí nad nimi; že vo dne kráčaš pred ním v oblačnom stĺpe a v noci v ohnivom stĺpe. 15 Ak usmrtíš tento ľud ako jedného muža, národy, ktoré počuli zvesť o tebe, povedia: 16 ‚Jahve nemohol voviesť tento ľud do krajiny, ktorú mu prísahou zasľúbil, preto ich pobil na púšti.‘ 17 Nech sa teraz ukáže tvoja moc, môj Pane! Podľa tvojho slova: 18 ‚Jahve je pomalý do hnevu a veľmi milosrdný, odpúšťa vinu a priestupok, ale nič nenecháva nepotrestané on, ktorý tresce vinu otcov na deťoch až do tretieho a štvrtého pokolenia.‘ 19 Odpusť teda, vinu tohto ľudu podľa veľkosti svojho milosrdenstva, ako si mu odpúšťal z Egypta až sem."

Odpustenie a trest

20 Jahve povedal: "Odpúšťam mu, ako si povedal.
21 Ale – ako že žijem a Jahveho sláva napĺňa celú zem! – 22 nikto z tých mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte a na púšti, z tých mužov, ktorí ma už desaťkrát pokúšali a môj hlas nepočúvli, 23 neuvidí tú krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil ich otcom. Neuvidí ju nikto z tých, čo mnou pohŕdajú. 24 Ale môjho sluhu Kaleba, pretože jeho oživoval iný duch a dokonale ma nasledoval, vovediem do krajiny, v ktorej už bol, a jeho potomstvo ju bude vlastniť. 25 (Amalekovci a Kanaánci bývajú na rovine.) Zajtra sa obráťte a vráťte sa do púšte smerom k Trstinovému moru." 26 Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovia. Povedal: 27 "Dokedy ešte bude táto zvrhlá pospolitosť šomrať proti mne? Počul som sťažnosti Izraelcov, ako šomrú proti mne. 28 Povedz im: Toto je Jahveho výrok: Na môj život! Urobím vám podľa tých istých slov, ktoré ste vyslovili do mojich uší. 29 Vaše mŕtvoly popadajú na tejto púšti, každý z vás, čo ste spočítaní, všetci od dvadsaťročných vyššie, ktorí ste reptali proti mne. 30 Ani jeden z vás nevojde do tejto krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou prisahal, že vás v nej usadím, okrem Kaleba, Jefuneho syna, a Jozueho, Nunovho syna. 31 Ale vaše malé deti, o ktorých ste povedali, že budú korisťou, tie ta vovediem a oni poznajú krajinu, ktorou ste vy pohrdli. 32 No vaše mŕtve telá popadajú na tejto púšti. 33 Vaši synovia budú kočovnými pastiermi na púšti štyridsať rokov a budú niesť ťarchu vašej nevernosti, kým všetky vaše mŕtve telá nebudú ležať na púšti. 34 Vy ste preskúmali krajinu za štyridsať dní. Každý deň platí za jeden rok: štyridsať rokov budete niesť ťarchu svojich previnení a poznáte, čo je to opustiť ma. 35 Ja, Jahve, som to povedal; takto naložím s celou touto zvrhlou pospolitosťou, ktorá sa spolčila proti mne. Na tejto púšti všetci skončia, tu pomrú." 36 Tí mužovia, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu a ktorí po návrate popudili k reptaniu proti nemu celú pospolitosť šíriac zlé správy o krajine, 37 tí mužovia, ktorí rozšírili zlé správy o krajine, boli ranení náhlou smrťou pred Jahveho pohľadom. 38 Len Jozue, Nunov syn, a Kaleb, Jefuneho syn, zostali nažive z tých mužov, ktorí išli preskúmať krajinu.

Márny pokus Izraelcov

39 Mojžiš rozpovedal tieto slová všetkým Izraelcom a ľud sa veľmi zarmútil.
40 Potom ráno zavčasu vstali a vystupovali na vrchol pohoria a hovorili: "Tu sme. Vystupujeme na to miesto, o ktorom hovoril Jahve; lebo sme zhrešili." 41 Mojžiš povedal: "Prečo porušujete Jahveho príkaz? To sa vám nepodarí. 42 Nevystupujte už, lebo Jahve nie je s vami; nepadnite pred svojimi nepriateľmi. 43 Lebo Amalekovci a Kanaánci sú tam pred vami a vy padnete mečom, pretože ste sa odvrátili od Jahveho, Jahve nebude s vami!" 44 Oni však tvrdohlavo vystúpili na vrchol pohoria. Ale ani archa Jahveho zmluvy, ani Mojžiš neopustili tábor. 45 Amalekovci a Kanaánci, ktorí bývali na tom pohorí, zostúpili, porazili ich a rozprášili ich až po Chormu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk