Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Miriam a Áron proti Mojžišovi

1 Miriam a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho ženu Kušijku, ktorú si vzal. Lebo sa oženil s Kušijkou.
2 A hovorili: "Či Jahve hovoril iba s Mojžišom? Či nehovoril aj s nami?" Jahve to počul. 3 Mojžiš bol človek veľmi pokorný, najpokornejší na zemi.

Božia odpoveď

4 Jahve zrazu povedal Mojžišovi, Áronovi a Miriam: "Príďte všetci traja ku Stanu Stretávania!" Všetci traja išli
5 a Jahve zostúpil v oblačnom stĺpe a zastal pri vchode do Stanu. Zavolal Árona a Miriam; obaja predstúpili. 6 Jahve povedal: "Počúvajte moje slová: Ak je medzi vami prorok, zjavujem sa mu vo videní, rozprávam s ním vo sne. 7 Nie je to tak s mojím sluhom Mojžišom, jemu je zverený celý môj dom. 8 S ním sa zhováram zoči-voči, otvorene, a nie v hádankách, on vidí Jahveho podobu. Prečo ste sa opovážili rozprávať proti môjmu sluhovi Mojžišovi?" 9 Jahveho hnev vzbĺkol proti nim. Odišiel 10 Oblak sa vzdialil od Stanu. Hľa, Miriam dostala malomocenstvo, zbledla ako sneh. Áron sa obrátil k nej: dostala malomocenstvo.

Áronova a Mojžišova prosba

11 Áron povedal Mojžišovi: "Môj Pane, neuvaľuj na nás trest za hriech, ktorého sme sa bláznivo dopustili a ktorým sme sa previnili.
12 Prosím ťa, nech nie je ako mŕtvonarodené dieťa, ktoré má telo spolovice strávené, keď vychádza z lona svojej matky!" 13 Mojžiš úpenlivo prosil Jahveho a povedal: "Bože, ráč ju uzdraviť, prosím." 14 Tu Jahve povedal Mojžišovi: "A keby jej otec napľul do tváre, či by za to neniesla hanbu sedem dní? Nech je teda sedem dní vylúčená z tábora, potom nech je do neho znova prijatá!" 15 Miriam bola sedem dní vylúčená z tábora. Ľud sa nevydal na cestu, kým sa nevrátila. 16 Potom sa ľud vydal na cestu z Chacerotu a rozložil tábor na púšti Paran.