Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Tabeera

1 Ale ľud sa dal do nariekania zlého Jahveho ušiam a Jahve to počul. Jeho hnev vzbĺkol a Jahveho oheň strávil okraj tábora.
2 Ľud volal o pomoc k Mojžišovi, ten prosil Jahveho a oheň zhasol. 3 Preto nazvali toto miesto Tabeera, "Spálenisko", lebo vyšľahol proti nim Jahveho oheň.

Kibrot–Taava. Sťažnosti ľudu

4 Zberby, ktorá sa primiešala k ľudu, sa zmocnila žiadostivosť. Aj Izraelci znovu začali plakať a vraveli: "Kto nám dá mäso na jedenie?
5 Spomíname si na ryby, ktoré sme v Egypte jedávali zadarmo, na uhorky, na dyne, na pór, na cibuľu a na cesnak. 6 Teraz hynieme, nemáme nič; naše oči vidia už len samú mannu!" 7 Manna sa podobala na koriandrové zrnká a mala vzhľad bdélia (voňavej živice). 8 Ľud sa rozchádzal a zberal ju; potom ju mleli v mlynčeku alebo roztĺkali v mažiari; napokon ju varili v hrnci, aby z nej robili placky. Mala chuť ako olejový koláč. 9 Keď v noci padala rosa na tábor, padala naň aj manna.

Mojžišova prosba

10 Mojžiš počul ľud bedákať, každú rodinu pri vchode do ich stanu. Vtedy Jahveho hnev prudko vzbĺkol. Mojžiša to veľmi zarmútilo
11 a povedal Jahvemu: "Prečo tak zle zaobchádzaš so svojím sluhom? Prečo som nenašiel milosť v tvojich očiach, že si vložil na mňa ťarchu celého tohto národa? 12 Či ja som počal všetok tento národ, či ja som ho porodil, že mi hovoríš: ‚Zanes ho na svojich prsiach, ako dojka nosí dojča, do krajiny, ktorú som prísahou sľúbil jeho otcom?‘ 13 Kde mám vziať mäso, aby som mohol dať celému tomuto národu, keď ma obťažujú svojím bedákaním hovoriac: ‚Daj nám jesť mäso?‘ 14 Ja sám nemôžem všetok tento ľud uniesť: je pre mňa priťažký. 15 Ak máš takto nakladať so mnou, tak ma radšej zabi! Ak som našiel milosť v tvojich očiach, nech už viac nevidím svoje nešťastie!"

Jahveho odpoveď

16 Jahve povedal Mojžišovi: "Zhromaždi mi sedemdesiat mužov zo starších Izraela, o ktorých vieš, že sú staršími ľudu a jeho pisármi. Privedieš ich ku Stanu Stretávania, kde sa postavia s tebou.
17 Zostúpim a budem sa rozprávať s tebou; ale vezmem z Ducha, ktorý je na tebe, a vložím ho na nich. Tak ponesú s tebou bremeno tohto ľudu a ty ho už nebudeš niesť sám. 18 Tomuto ľudu povieš: Posväťte sa na zajtrajšok. Budete jesť mäso, lebo ste nariekali Jahvemu do uší a hovorili ste: ‚Ktože nám dá jesť mäso? V Egypte nám bolo dobre!‘ Veru! Jahve vám dá mäso a najete sa. 19 Nebudete to jesť iba jeden deň alebo dva, alebo päť, alebo desať, alebo dvadsať, 20 ale celý mesiac, kým vám nepolezie z nozdier a nezošklivíte si ho, lebo ste odvrhli Jahveho, ktorý je medzi vami, a nariekali ste pred ním a hovorili: ‚Prečo sme len vyšli z Egypta?‘" 21 Mojžiš povedal: "Ľud, uprostred ktorého som, má šesťstotisíc pešiakov, a ty hovoríš: Dám im jesť mäso po celý mesiac! 22 Keby sa tu pre nich pozabíjal malý a veľký dobytok, stačilo by im to? Keby sme pochytali všetky morské ryby, či by im to stačilo?" 23 Jahve odpovedal Mojžišovi: "Či je Jahveho ruka na to krátka? Uvidíš, či sa slovo, ktoré som ti povedal, splní, alebo nie."

Vyliatie Ducha

24 Mojžiš vyšiel a porozprával ľudu Jahveho slová. Potom zhromaždil sedemdesiat starších z ľudu a postavil ich okolo Stanu.
25 Jahve zostúpil v oblaku a hovoril s ním. Vzal z Ducha, ktorý spočíval na Mojžišovi, a udelil ho sedemdesiatim starším. Keď na nich Duch spočinul, prorokovali, ale viackrát to nerobili. 26 Dvaja mužovia zostali v tábore; jeden sa volal Eldad a druhý Medad. Duch na nich spočinul; boli medzi zapísanými, hoci nevyšli k Stanu. Oni začali prorokovať v tábore. 27 Tu pribehol akýsi mládenec a oznámil Mojžišovi: "Eldad a Medad prorokujú v tábore." 28 Jozue, Nunov syn, ktorý bol od mlada v Mojžišovej službe, sa ujal slova a povedal: "Pane môj, Mojžiš, zakáž im to!" 29 Mojžiš mu odpovedal: "Ty žiarliš za mňa? Kiež by bol všetok Jahveho ľud proroci a Jahve mu dal svojho Ducha!" 30 Potom sa Mojžiš so staršími Izraela vrátil do tábora.

Prepelice

31 Na Jahveho príkaz sa od mora zdvihol vietor, privial prepelice a vrhol ich na tábor. Bolo ich na deň cesty z jednej i druhej strany tábora a v hrúbke asi dva lakte od zeme.
32 Ľud vstal a zbieral prepelice celý deň, celú noc a celý nasledujúci deň: kto ich nazbieral najmenej, ten ich mal desať chomerov; potom ich porozkladali okolo tábora. 33 Ešte mali mäso medzi zubami, ešte ho ani nepožuli, keď vzbĺkol Jahveho hnev proti ľudu. Jahve ho zasiahol veľmi veľkou ranou. 34 Tomuto miestu dali meno Kibrot-Taava, "Hroby pažravosti, lebo tam pochovali ľudí, ktorí prepadli svojej žiadostivosti. 35 Od Kibrot-Taava, "Hrobov pažravosti", sa ľud vydal na cestu do Chacerotu a v Chacerote táborili.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk