Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

Trúby

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Urob si dve trúby; urobíš ich z tepaného striebra. Budeš nimi zvolávať pospolitosť a dávať táboru znamenie na odchod. 3 Keď na ne zatrúbia, celá pospolitosť sa zhromaždí k tebe pred vchodom do Stanu Stretávania. 4 Ale ak zatrúbia len na jednej trúbe, zhromaždia sa k tebe kniežatá, náčelníci tisícov Izraela. 5 Keď trúbenie budete sprevádzať pokrikmi, vydajú sa na cestu tábory, rozložené na východe. 6 Na druhé trúbenie, sprevádzané pokrikmi, vydajú sa na cestu tábory rozložené na juhu. Keď sa majú vydať na cestu, trúbenie budú sprevádzať pokriky. 7 Ale na zvolávanie pospolitosti sa bude trúbiť bez pokrikov. 8 Na trúby budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. To je pre vás a vašich potomkov večne platné nariadenie. 9 Keď vo svojej krajine budete musieť ísť do vojny proti nepriateľovi, ktorý vás utláča, budete trúbiť na trúby a sprevádzajte to pokrikmi: a Jahve, váš Boh, sa na vás rozpomenie a budete zachránení od svojich nepriateľov. 10 Na trúby budete trúbiť aj v dni radostné, na sviatky a na počiatku svojich mesiacov, pri svojich celopaloch a pri obetách spoločenstva, a ony vás budú pripomínať vášmu Bohu. Ja som Jahve, váš Boh."

Rozkaz na pochod

11 Druhého roku, dvadsiateho dňa druhého mesiaca, zdvihol sa Oblak sponad Príbytku Stretávania.
12 Izraelci sa vydali na cestu zo Sinajskej púšte podľa svojho poriadku. Oblak zastal na púšti Paran. 13 Na príkaz Jahveho, daný prostredníctvom Mojžiša, na čele išli títo: 14 na čele išla zástava tábora Júdových synov, voj za vojom. Júdovým vojom velil Nachšon, Amminadabov syn; 15 vojom kmeňa Isacharových synov velil Netaneel, Cuarov syn; 16 vojom kmeňa Zabulonových synov velil Eliab, Chelonov syn. 17 Potom bol Príbytok rozobraný a Geršonovi synovia a Merariho synovia, ktorí nosili Príbytok, sa dali na cestu. 18 Nato sa pohla zástava tábora Rubenových synov, voj za vojom. Rubenovým vojom velil Elicur, Šedeurov syn; 19 vojom kmeňa Simeonových synov velil Šelumiel, Curišaddajov syn; 20 vojom kmeňa Gadových synov velil Eljasaf, Reuelov syn. 21 Potom sa pohli Kehatovci, ktorí nosili svätyňu (Príbytok stavali pred ich príchodom). 22 Nato sa pohla zástava tábora Efraimových synov, voj za vojom. Efraimovým vojom velil Elišama, Ammihudov syn; 23 vojom kmeňa Manassesových synov velil Gamliel, Pedacurov syn; 24 vojom kmeňa Benjamínových synov velil Abidan, Gideoniho syn. 25 Potom sa pohla zástava tábora Danových synov, voj za vojom, ako zadný voj. Vojom kmeňa Danových synov velil Achiezer, Ammišaddajov syn; 26 vojom kmeňa Ašerových synov velil Pagiel, Okranov syn, 27 vojom kmeňa Neftaliho synov velil Achira, Enanov syn. 28 Toto bol poriadok odchodu Izraelcov, voj za vojom. Tak sa vydali na cestu.

Mojžišov návrh Chobabovi

29 Mojžiš povedal Chobabovi, synovi Madiánca Reuela, svojho tesťa: "Odchádzame do krajiny, o ktorej Jahve povedal: Dám vám ju. Poď s nami a budeme s tebou dobre nakladať, lebo Jahve sľúbil Izraelu šťastie."
30 On odpovedal: "Nepôjdem, ale pôjdem do svojej krajiny a ku svojmu príbuzenstvu." 31 Mojžiš mu povedal: "Neopúšťaj nás, prosím ťa, veď ty poznáš miesta, kde môžeme táboriť na púšti, a tak ty budeš našimi očami. 32 Keď pôjdeš s nami, dáme ti to šťastie, ktoré Jahve dá nám."

Odchod

33 Tak sa pohli od Jahveho vrchu a prešli tri dni cesty. Archa Jahveho zmluvy šla na tri dni cesty pred nimi, aby im vyhľadala miesto na zastavenie.
34 Cez deň, keď sa pohli z tábora, bol nad nimi Jahveho Oblak. 35 Keď sa archa pohla, Mojžiš hovoril: "Vstaň, Jahve, nech sa rozpŕchnu tvoji nepriatelia, nech sa dajú na útek pred tebou tí, čo ťa nenávidia!" 36 Keď sa archa zastavovala, hovoril: "Vráť sa, Jahve, k nespočetným tisícom Izraela!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk