Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

4. kapitola

Štvrtý nárek

1 (Alef) Čože? Vari sčernelo zlato? Či sa zakalilo zlato najjemnejšie? Posvätné kamene sú rozhádzané na rohoch všetkých ulíc.
2 (Bet) Sionskí synovia, kedysi takí vzácni, že ich bolo treba zlatom vyvážiť, ach, teraz sa cenia ako hlinené nádoby, dielo hrnčiarových rúk! 3 (Gimel) Ešte aj šakaly podávajú prsia a pridájajú svoje mladé, ale dcéry môjho ľudu sú ukrutné ako pštrosy v púšti. 4 (Dalet) Od smädu jazyk dojčaťu prischol k ďasnám; malé deti pýtajú si chlieb, ale nik im nepodá ani kôrku. 5 (He) Tí, čo jedávali vybrané jedlá, ležia opustení na uliciach. Tí, čo vyrástli v purpure, váľajú sa na hnojisku. 6 (Vav) Zloba môjho ľudu bola väčšia ako hriech Sodomy, ktorá bola zničená v okamihu, bez ľudského pričinenia. 7 (Zain) Ich kniežatá, kedysi čistejšie ako sneh, belšie ako mlieko, telo ružovejšie než koraly, postava sťa zafír! 8 (Chet) Teraz majú tváre tmavé ako sadze, na ulici ich nik nespozná. Koža im prischla na kosti, zoschnutá ako drevo. 9 (Tet) Pobití mečom boli šťastnejší, než čo zomreli hladom, čo schradli vyčerpaním, lebo nemali plody poľa. 10 (Jod) Jemnocitné ženy vlastnými rukami varili si svoje deti; ich deti stali sa pokrmom pre ne v deň záhuby môjho drahého ľudu. 11 (Kaf) Jahve ukojil svoj hnev, vylial svoju žeravú zlosť, zapálil oheň na Sione, ktorý strávil aj jeho základy. 12 (Lamed) Neverili králi zeme a nik z obyvateľov sveta, že by utláčateľ a nepriateľ mohli prejsť cez jeruzalemské brány. 13 (Mem) Stalo sa to pre hriechy jeho prorokov a pre viny jeho kňazov, ktorí prelievali krv spravodlivých uprostred mesta. 14 (Nun) Potom blúdili po uliciach ako slepí, postriekaní krvou, že sa ľudia báli dotýkať ich rúcha. 15 (Samech) "Ustúpte! Nečistý!" kričia okolo nich. "Ustúpte! Ustúpte! Nedotýkajte sa!" Ponáhľali sa preč, utiekli. Ale medzi pohanmi sa rozchýrilo: Tu nemôžu bývať! 16 (Pe) Jahveho tvár ich rozohnala a viac sa na nich nepozrie. Kňazom sa už nepreukazovala úcta, na starších sa nebral ohľad. 17 (Ain) Ešte napíname oči vyzerajúc pomoc, ale nadarmo. Zo svojich veží sme vyzerali národa, ktorý nás nemohol zachrániť. 18 (Cade) Číhajú nám na kroky, bránia chodiť po našich námestiach. Blíži sa náš koniec, dovŕšili sa naše dni, áno, prišiel náš koniec! 19 (Kof) Tí, čo nás stíhali, boli rýchlejší než orly na oblohe; po vrchoch nás naháňali, na púšti nám kládli nástrahy. 20 (Reš) Jahveho pomazaný, pre nás dych našich nozdier, padol im do jamy, ten, o ktorom sme si hovorili: Pod jeho ochranou budeme žiť medzi národmi. 21 (Šin) Raduj a veseľ sa, edomská dcéra, ktorá bývaš v krajine Uc. Aj k tebe príde čaša, opiješ sa a odkryješ svoju nahotu! 22 (Tav) Sionská dcéra! Tvoj hriech je už odpykaný, nikdy ťa už nepošle do vyhnanstva. Ale tvoje viny, edomská dcéra, potresce a tvoje hriechy odhalí.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk