Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

1 Vyvíja svoju silu z jedného konca sveta na druhý a blahodarne riadi celý vesmír.

Múdrosť, ideálna nevesta pre Šalamúna

2 Múdrosť som si zamiloval. Vyhľadával som ju, keď som bol mladý a túžil som získať si ju za nevestu, lebo som sa zaľúbil do jej krásy.
3 Svojmu vznešenému pôvodu pridáva lesku tým, že býva s Bohom a že si ju zamiloval sám Pán vesmíru. 4 Je zasvätená do tajov vedomostí vlastných Bohu, ona rozhoduje, čo má urobiť. 5 Ak je žiaduce v živote bohatstvo, čo je bohatšie ako múdrosť, ktorá všetko tvorí? 6 A zasa, ak rozum tvorí, kto je viac tvorcom ako múdrosť, ktorá vytvorila všetko, čo jestvuje? 7 Ak človek miluje čnosť, nech vie, že čnosti sú práve plodmi práce múdrosti. Miernosť a rozvážnosť, spravodlivosť a odvaha – to sú jej rady a v živote ľudí nič niet užitočnejšie nad ne. 8 Ak človek túži po rozsiahlych skúsenostiach, ona pozná minulosť a odhaduje budúcnosť; vie vykladať príslovia a riešiť hádanky, vie čítať znamenia a divy a predpovedať výsledky udalostí a časov.

Múdrosť je nevyhnutná pre vládcov

9 Rozhodol som sa teda spraviť ju družkou svojho života vediac, že mi bude radkyňou v šťastných dňoch, potešením v starostiach i zármutku.
10 Pre ňu, hovoril som si, budem mať slávu v zástupoch ľudu a – ešte ako mladík – česť medzi starcami. 11 Na súde zbadajú, že mám prenikavý úsudok, a veľmoži pri pohľade na mňa budú ma obdivovať. 12 Ak sa odmlčím, zostanú v očakávaní. Ak prehovorím, budú počúvať pozorne, ak sa moja reč predĺži, držať budú ruku na ústach. 13 Ňou si zadovážim nesmrteľnosť a zanechám večnú pamiatku tým, čo prídu po mne. 14 Budem vládnuť ľudu a národy budú mi poddané. 15 Už moje meno prestraší obávaných kráľov. Medzi svojím ľudom budem dobrotivý, vo vojne udatný. 16 Keď sa domov vrátim, odpočiniem si u nej, lebo jej spoločnosť neprináša trpkosť, ani styk s ňou smútok, ale potešenie a radosť.

Šalamún sa chystá pýtať múdrosť

17 Keď som sa zaoberal týmito myšlienkami a uvažoval vo svojom srdci, že nesmrteľnosť je v spojení s múdrosťou,
18 čistá radosť v jej priateľstve a že vykonávať jej práce prináša nevyčerpateľné bohatstvá a učiť sa v jej škole dáva rozumnosť a rozprávať sa s ňou získava čestné meno, začal som obchádzať a hľadať, ako by som ju dostal k sebe. 19 Bol som chlapec šťastnej povahy, do vienka som dostal šľachetnú dušu, 20 alebo radšej, keďže som bol dobrý, dostal som telo bez chyby. 21 Pochopil som však, že múdrosť nebudem môcť získať, ak mi ju nedá Boh. A už to bol znak rozumnosti, poznať, odkiaľ pochádza tento dar. Obrátil som sa teda k Bohu a prosil som ho. Povedal som celým svojím srdcom: