Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

19. kapitola

Siedma antitéza: Červené more

1 Ale na bezbožníkov dopadal až do konca neľútostný hnev, lebo Boh vedel vopred, čo urobia,
2 že po dovolení odísť, ba po naliehaní na skorý odchod jeho ľudu zmenia svoju mienku a budú ich prenasledovať. 3 Naozaj, ešte boli zachvátení žiaľom a nariekali nad hrobmi svojich mŕtvych, keď im napadol ich nerozumný plán. Dali sa prenasledovať ako zbehov tých, ktorých úpenlivo poslali preč. 4 Spravodlivý osud ich hnal do tejto krajnosti a dal im zabudnúť na minulosť. Tak pridali ku všetkým svojim súženiam utrpenie, ktoré ešte chýbalo, 5 a zatiaľ čo tvoj ľud prechádzal zázračnou cestou, oni našli nezvyklú smrť. 6 Všetko tvorstvo so svojimi živlami poslúchalo tvoje rozkazy a obnovilo sa v pôvodnej podstate, aby zachovalo tvoje deti od všetkého zla. 7 Objaví sa oblak a zakrýva tábor svojím tieňom. Pevná zem sa vynára tam, kde bola voda. Červené more sa stáva voľným priechodom, príval vôd zelenajúcou sa rovinou. 8 A celý tvoj národ ňou prešiel pod ochranou tvojej ruky, udivený neslýchanými zázrakmi. 9 Boli ako kone na pastvinách, ako poskakujúce baránky, keď oslavovali teba, Bože, ktorý si ich zachránil. 10 Rozpomínali sa na život v cudzej krajine, ako zem namiesto dobytka rodila komáre, rieka namiesto rýb chrlila množstvo žiab. 11 Neskôr videli ešte nový spôsob zrodu vtákov, keď hnaní chtivosťou žiadali si jemné jedlá, 12 a jarabice vystúpili z mora, aby ich uspokojili.

Egypt hriešnejší ako Sodoma

13 Ale na hriešnikov dopadli tresty ohlásené divokým hromobitím. Egypťania celkom spravodlivo trpeli za vlastné zločiny, lebo prejavovali veľkú nenávisť voči cudzincom.
14 Sodomčania neprijali neznámych, keď k nim prichádzali, Egypťania však zotročili hosťov, ktorí im urobili dobre. 15 Naviac tamtí odprvoti ukázali nepriateľstvo voči cudzincom, za to sa im dostane trestu! 16 Egypťania naopak prijali tvoj ľud slávnostne a potom, keď im priznali všetky práva, preťažili ich hroznými nútenými prácami. 17 Preto ich stihla slepota ako tých prvých pri Lotovej bráne, kde boli zahalení hlbokou tmou, a každý hmatal po vchode do svojich dverí.

Nová harmónia

18 Prvky si tak vymieňali medzi sebou svoje vlastnosti, ako tóny na strunovom nástroji menia melódiu, hoci zvučať neprestanú. Jasne to vyplýva z pohľadu na to, čo sa prihodilo:
19 zemské zvieratá stali sa vodnými a tie, čo plávajú, sa pohybovali po súši. 20 Oheň zosilňoval svoju pálčivosť vo vode a voda zabúdala na svoju hasivú silu. 21 Naopak, plamene šetrili telá zvierat inak veľmi krehkých, čo do nich vnikali a neroztápali ani ten božský pokrm podobný inovati, čo sa tak ľahko roztápa.

Záver

22 Hej! Všemožne si, Bože, zvelebil a oslávil svoj ľud. Nepohrdol si ním. Pomáhal si mu vždy a všade!