Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Almužnu dávať v skrytosti

1 Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.
2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. 3 Keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, 4 aby tvoja almužna zostala skrytá; a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, ti to odplatí.

Modliť sa v skrytosti

5 Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
6 Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. Tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

Opravdivá modlitba. Otčenáš

7 Keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
8 Nebuďte im podobní! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili. 9 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno, 10 príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes. 12 A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. 13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. 14 Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. 15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.

Postiť sa v skrytosti

16 Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
17 Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, 18 aby ľudia nevideli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

Pravý poklad

19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú.
20 Zhromažďujte si poklady v nebi, tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.

Lampou tela je oko

22 Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude mať svetlo.
23 Ale ak tvoje oko bude choré, celé tvoje telo bude vo tme. Keď teda to, čo je v tebe svetlom, je tmou, aká bude tma sama?

Boh a peniaze

24 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Alebo bude prvého nenávidieť a druhého milovať, alebo sa bude venovať prvému a druhého si nebude vážiť. Nemôžete slúžiť Bohu i peniazom.

Dôvera v Božiu prozreteľnosť

25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?
26 Pozrite na vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? 27 Kto z vás tým, že je ustarostený, môže predĺžiť svoj vek čo len o jeden lakeť? 28 A o odev prečo ste ustarostení? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nenamáhajú sa, nepradú; 29 a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jedna z nich. 30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní! 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čo si oblečieme? 32 Veď po tom všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a žite spravodlivo a toto všetko dostanete navyše. 34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok, zajtrajší deň sa postará sám o seba. Dosť má každý deň svojho trápenia.