Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Posadnutý z Gerazy

1 Prišli na druhý breh mora, do kraja Gerazenov.
2 Len čo vystúpil z lode, vyšiel mu z hrobov naproti človek posadnutý nečistým duchom. 3 Býval v hroboch a nik ho nemohol zviazať, ani reťazami. 4 Často ho síce sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho už nevládal skrotiť. 5 Tak býval celé noci i dni v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa skalami. 6 Keď zbadal Ježiša, zďaleka pribehol a hodil sa pred ním na tvár. 7 A skríkol silným hlasom: "Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn najvyššieho Boha? Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!" 8 Ježiš mu totiž už povedal: "Nečistý duch, vyjdi z tohto človeka!" 9 A Ježiš sa ho spýtal: "Ako sa voláš?" Odpovedal mu: "Moje meno je Légia, lebo nás je mnoho." 10 A veľmi ho prosil, aby ho nevyháňal z toho kraja. 11 Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. 12 Preto ho prosili: "Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich." 13 On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda – asi dvetisíc kusov – sa prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa utopila. 14 Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa to stalo. 15 Keď došli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý Légiou, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, preľakli sa. 16 Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s posadnutým a so sviňami. 17 A dali sa ho prosiť, aby odišiel z ich kraja. 18 Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, čo bol posadnutý, aby smel zostať s ním. 19 Ježiš mu to nedovolil, ale povedal mu: "Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval." 20 Ten odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali.

Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry

21 Keď sa Ježiš znovu preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a on bol na brehu mora.
22 Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a keď ho uzrel, vrhol sa mu k nohám 23 a veľmi ho prosil: "Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby sa zachránila a žila." 24 Ježiš odišiel s ním, sprevádzaný veľkým zástupom, ktorý sa na neho tlačil. 25 Bola tam aj žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. 26 Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič nepomohlo, ba bolo ešte horšie. 27 Keď sa dozvedela o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa jeho šiat. 28 Povedala si totiž: "Ak sa dotknem čo len jeho šiat, ozdraviem." 29 A hneď vyschol prameň jej krvi a pocítila v tele, že je uzdravená z choroby. 30 Ježiš si hneď uvedomil, že z neho vyšla sila, obrátil sa k zástupu a pýtal sa: "Kto sa dotkol mojich šiat?" 31 Jeho učeníci mu vraveli: "Vidíš, že sa na teba tlačí zástup ľudí, a ty sa pýtaš: Kto sa ma dotkol?" 32 Ale on sa obzrel, chcel vidieť tú, čo to urobila. 33 Žena vedela, čo sa s ňou stalo, prišla prestrašená a trasúc sa vrhla sa mu k nohám a povedala celú pravdu. 34 On jej povedal: "Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby!" 35 Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a hovorili: "Tvoja dcéra umrela. Načo ešte unúvaš učiteľa?" 36 A keď Ježiš začul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: "Neboj sa, len ver!" 37 Nikomu nedovolil, aby išiel s ním, iba Petrovi, Jakubovi a Jánovi, Jakubovmu bratovi. 38 Keď prišli do domu predstaveného synagógy, našiel tam krik, plač a veľké bedákanie. 39 Vošiel dnu a povedal im: "Prečo kričíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí." 40 Oni ho vysmiali. Ježiš všetkých poslal von, vzal so sebou otca a matku dieťaťa a tých, čo boli s ním, a vstúpil ta, kde dieťa ležalo, 41 chytil ruku dieťaťa a povedal mu: "Talita kum!" 42 Dievča hneď vstalo a chodilo. Malo dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu. 43 On im prikázal, aby sa o tom nikto nedozvedel. Potom kázal, aby jej dali jesť.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk