Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Všeobecná nespravodlivosť

1 Beda mi! Cítim sa ako po letnej oberačke ovocia, ako na paberkoch po oberačke hrozna: niet hrozna na jedenie, niet raných fíg, ktoré mám rád.
2 Vymizli statoční ľudia z krajiny, niet dobrého medzi ľuďmi. Všetci sliedia po krvi, jeden na druhého poľuje sieťou. 3 Všetci sú upriamení robiť zlo: knieža požaduje dary, sudca súdia za úplatok, mocný rozhoduje, ako sa mu zachce, a tak prekrúcajú právo. 4 Najlepší z nich je ako bodliak, najstatočnejší ako tŕňový plot. Ale deň tvojimi prorokmi oznámený, deň trestu prišiel. Nastal deň ich záhuby. 5 Neverte blížnemu, nedôverujte priateľovi! Chráň sa otvoriť ústa pred tou, ktorá spočíva vedľa teba! 6 Lebo syn opovrhuje otcom, dcéra sa stavia proti svojej matke, nevesta proti svokre; nepriateľmi človeka sú jeho domáci. 7 Ja však obraciam zrak k Jahvemu, dúfam v Boha, ktorý ma zachráni, môj Boh ma vypočuje.

Sion, urážaný nepriateľmi

8 Neraduj sa nado mnou, nepriateľská zeme! Ak som padol, znovu vstanem; ak sedím vo tme, Jahve bude mojím svetlom.
9 Musím znášať hnev Jahveho, lebo som sa prehrešil proti nemu, kým neprejedná môj spor a nedá mi za pravdu; vyvedie ma na svetlo a ja uvidím jeho spravodlivosť. 10 Uvidí to nepriateľská zem a veľmi sa zahanbí tá, čo mi hovorila: "Kde je Jahve, tvoj Boh?" Na vlastné oči uvidím, keď bude pošliapaná ako blato na ulici.

Výrok o obnove

11 To bude deň, keď budú znovu vybudované tvoje múry, deň, keď sa rozšíria tvoje hranice.
12 V ten deň prídu k tebe od Asýrie po Egypt, od Týru až po rieku Eufrat, od mora k moru, od vrchu k vrchu. 13 Zem sa stane pustatinou z viny jej obyvateľov. To bude ovocie ich skutkov.

Modlitba za zahanbenie pohanov

14 Pas svoj ľud pod svojou pastierskou palicou, stádo, ktoré si zdedil, ktoré býva osamelé v lese uprostred úrodných polí. Nech sa pasú v Bašane a v Galaáde ako za dávnych čias.
15 Ukáž nám zázraky ako za dní, keď si vychádzal z Egyptskej krajiny! 16 Nech to vidia pohanské národy a zarazia sa napriek všetkej svojej moci. Nech zamĺknu a uši im ohluchnú! 17 Nech lížu prach ako hady, ako zvieratá, čo sa plazia po zemi. Nech vyjdú trasúci sa strachom zo svojich skrýš, nech sa ťa boja, ó, Jahve a náš Boh!

Prosba za Božie odpustenie

18 Kto je Boh ako ty? Ty odstraňuješ viny, ty odpúšťaš hriech zvyšku svojho dedičného ľudu; ty sa nehneváš naveky, lebo rád ukazuješ lásku.
19 Znovu nám prejavíš svoju nežnú lásku a zmyješ naše viny. Všetky naše hriechy vrhneš do hlbín mora. 20 Preukáž vernosť Jakubovi a Abrahámovi svoju milosť, ako si prisahal našim otcom od dávnych čias.