Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Proti vodcom utláčajúcim ľud

1 Potom som povedal: Počujte, Jakubovej kniežatá a náčelníci Izraelovho domu! Či nie je vašou povinnosťou poznať právo?
2 Ale vy nenávidíte dobro a milujete zlo, (zdierate z nich kožu a mäso z ich kostí!) 3 Tí, čo žrali mäso môjho ľudu, kožu z neho zdierali a lámali mu kosti, sekali ho ako do hrnca, ako mäso do kotla, 4 budú potom kričať k Jahvemu, ale on im neodpovie. V tom čase skryje si pred nimi svoju tvár, lebo ich skutky boli zlé.

Proti predajným prorokom

5 Takto hovorí Jahve proti prorokom, ktorí zavádzajú môj ľud: Ak dostanú niečo pod zuby, predpovedajú pokoj a šťastie. Ale proti tomu, kto im nedá nič do úst, vyhlasujú svätú vojnu!
6 Preto budete mať noc bez videnia, nastane vám tma bez veštby. Zapadne slnko nad prorokmi, zatmie sa deň nad nimi. 7 Vtedy sa zahanbia jasnovidci a zapýria sa veštci. Všetci si položia ruky na ústa, lebo Boh im nedá odpoveď. 8 Ale ja som plný sily (a Jahveho ducha), plný spravodlivej odvahy, aby som oznámil Jakubovi jeho zločin a Izraelovi jeho hriech.

Zodpovedným činiteľom: oznámenie záhuby Siona

9 Počujte toto, Jakubove kniežatá a náčelníci Izraelovho domu, ktorí robíte právo nenávideným a krivíte jeho riadny beh,
10 ktorí krvou budujete Sion a Jeruzalem bezprávím! 11 Jeho predáci vynášajú rozsudok za úplatok, jeho kňazi dávajú rozhodnutia za odmenu, jeho proroci prorokujú za peniaze. A predsa ľudia sa spoliehajú na Jahveho! Hovoria: "Či Jahve nebýva medzi nami? Nič zlé sa nám nemôže stať." 12 Preto vašou vinou Sion bude zoraný na roľu, Jeruzalem bude hŕbou zrúcanín a chrámové návršie zalesneným kopcom.