Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Proti vodcom utláčajúcim ľud

1 Potom som povedal: Počujte, Jakubovej kniežatá a náčelníci Izraelovho domu! Či nie je vašou povinnosťou poznať právo?
2 Ale vy nenávidíte dobro a milujete zlo, (zdierate z nich kožu a mäso z ich kostí!) 3 Tí, čo žrali mäso môjho ľudu, kožu z neho zdierali a lámali mu kosti, sekali ho ako do hrnca, ako mäso do kotla, 4 budú potom kričať k Jahvemu, ale on im neodpovie. V tom čase skryje si pred nimi svoju tvár, lebo ich skutky boli zlé.

Proti predajným prorokom

5 Takto hovorí Jahve proti prorokom, ktorí zavádzajú môj ľud: Ak dostanú niečo pod zuby, predpovedajú pokoj a šťastie. Ale proti tomu, kto im nedá nič do úst, vyhlasujú svätú vojnu!
6 Preto budete mať noc bez videnia, nastane vám tma bez veštby. Zapadne slnko nad prorokmi, zatmie sa deň nad nimi. 7 Vtedy sa zahanbia jasnovidci a zapýria sa veštci. Všetci si položia ruky na ústa, lebo Boh im nedá odpoveď. 8 Ale ja som plný sily (a Jahveho ducha), plný spravodlivej odvahy, aby som oznámil Jakubovi jeho zločin a Izraelovi jeho hriech.

Zodpovedným činiteľom: oznámenie záhuby Siona

9 Počujte toto, Jakubove kniežatá a náčelníci Izraelovho domu, ktorí robíte právo nenávideným a krivíte jeho riadny beh,
10 ktorí krvou budujete Sion a Jeruzalem bezprávím! 11 Jeho predáci vynášajú rozsudok za úplatok, jeho kňazi dávajú rozhodnutia za odmenu, jeho proroci prorokujú za peniaze. A predsa ľudia sa spoliehajú na Jahveho! Hovoria: "Či Jahve nebýva medzi nami? Nič zlé sa nám nemôže stať." 12 Preto vašou vinou Sion bude zoraný na roľu, Jeruzalem bude hŕbou zrúcanín a chrámové návršie zalesneným kopcom.