Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Proti ziskuchtivcom

1 Beda tým, čo plánujú hriech a pripravujú zlo na svojich lôžkach! Keď svitne ráno, uskutočňujú ho, lebo majú na to moc.
2 Túžia po zemi a zmocnia sa jej, po domoch a zaberú ich. Utláčajú človeka i jeho domácnosť, muža i jeho majetok. 3 Preto takto hovorí Jahve: Čujte! Proti tejto čeliadke ja plánujem nešťastie, z ktorého si hrdlá nevytiahnete, nebudete môcť chodiť vzpriamene, lebo to bude zlý čas. 4 V ten deň zložia si o vás pesničku, zakvília žalospev slovami: "O všetko nás obrali. Podiely môjho ľudu prešli na iných. Nikto mu ich nenavráti. Naše role pripadli našim nepriateľom." 5 A tak nebudeš mať nikoho, kto by ti lósom pridelil podiel v Jahveho zhromaždení.

Prorok nešťastia

6 "Netárajte!" tárajú oni. "Tak sa nemá prorokovať! Taká potupa nás nezasiahne.
7 Bude Jakubov dom prekliaty? Stratil Jahve trpezlivosť? Či si on takto počína? Nie sú jeho slová dobrotivé ku každému, kto koná správne?" 8 Vy povstávate proti môjmu ľudu ako nepriatelia. Pokojnému človekovi beriete plášť, na nič netušiaceho valíte hrôzy vojny. 9 Vyháňate ženy môjho ľudu z ich príjemných domovov, ich deťom navždy odnímate česť, ktorú som im dal: 10 "Vstávajte, berte sa preč! Tu nesmiete bývať!" Za nič požadujete zdrvujúci záloh. 11 Keby bol nejaký prorok, ktorý vymýšľa takéto klamstvá: "Ja ti prorokujem víno a pálenku" – to by bol prorok pre takýto ľud.

Prísľuby obnovenia

12 Istotne ťa pozbieram celého, Jakub, istotne zhromaždím zvyšok Izraela. Zhromaždím ich ako ovce v košiari, ako stádo na jeho pašienku: kde si bľačí ďaleko od ľudí.
13 Potom ich vodca vyrazí pred nimi, nato všetci prerazia bránou, prejdú a vyjdú von, pred nimi bude kráčať ich kráľ a Jahve na ich čele.