Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

4. kapitola

Pokúšanie na púšti

1 Ježiš, plný Svätého Ducha, vrátil sa od Jordánu a Duch ho vodil po púšti
2 štyridsať dní a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol a keď sa skončili, vyhladol. 3 Tu mu diabol povedal: "Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom." 4 Ježiš mu odpovedal: "Napísané je: Nielen z chleba žije človek." 5 Potom ho diabol vyviedol vysoko, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta 6 a povedal mu: "Dám ti všetku moc a slávu týchto kráľovstiev, lebo mne bola odovzdaná a dám ju, komu chcem. 7 Ak teda padneš predo mnou na tvár a budeš sa mi klaňať, všetko bude tvoje." 8 Ježiš mu odpovedal: "Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš vzdávať božskú úctu!" 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema a postavil ho na vrchol Chrámu a povedal mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa odtiaľto, 10 veď je napísané: Prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa chránili, 11 a ešte: Ponesú ťa na rukách, aby si si neurazil nohu o kameň." 12 Ale Ježiš mu odpovedal: "Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!" 13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie, do určeného času od neho odišiel.

Ježiš začína kázať

14 Ježiš sa vrátil do Galiley vyzbrojený silou Ducha a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji.
15 Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

Ježiš v Nazarete

16 Prišiel do Nazareta, kde bol vychovaný. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal.
17 Podali mu Knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pánov spočíva na mne, lebo Boh ma zasvätil pomazaním, aby som doniesol Dobrú zvesť chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že sú prepustení, a slepým, že sa im vracia zrak; utláčaných prepustiť na slobodu 19 a ohlásiť Pánov milostivý rok. 20 Potom knihu zvinul, vrátil ju posluhujúcemu a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. 21 Vtedy im začal hovoriť: "Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli." 22 Všetci sa o ňom vyslovovali s uznaním a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: "Vari to nie je Jozefov syn?" 23 On im vravel: "Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, vylieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume, urob to isté aj tu, vo svojej vlasti." 24 A dodal: "Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. 25 Veru vravím vám: Istotne bolo veľa vdov v Izraeli za čias Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine, 26 a ani k jednej nebol poslaný Eliáš, iba k vdove do Sarepty v Sidonskom kraji. 27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea a ani jeden nebol očistený, iba Sýrčan Naaman." 28 Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. 29 Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. 30 Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Ježiš vyučuje v Kafarnaume a uzdraví posadnutého

31 Zišiel do galilejského mesta Kafarnauma a učil ľudí po sobotách
32 a oni žasli nad jeho učením, lebo hovoril ako ten, ktorý má moc. 33 V synagóge bol človek, ktorý mal ducha nečistého démona. Ten vykríkol mocným hlasom: 34 "Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý." 35 Ježiš mu pohrozil: "Mlč a vyjdi z neho!" Zlý duch ho hodil doprostred, vyšiel z neho a neublížil mu. 36 Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: "Čo je to za slovo? S autoritou a mocou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú!" 37 A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

Uzdravenie Petrovej testinej

38 Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu.
39 Pristúpil k hlave ležiacej, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich.

Mnohoraké uzdravenia

40 Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné choroby, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.
41 Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: "Ty si Boží Syn." On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš.

Ježiš tajne opúšťa Kafarnaum a prechádza Judskom

42 Keď sa rozodnilo, vyšiel a utiahol sa na pusté miesto. Zástupy ho hľadali a keď prišli k nemu, zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal.
43 On im však povedal: "Aj iným mestám musím priniesť Dobrú zvesť o Božom kráľovstve, lebo na to som poslaný." 44 A kázal po judských synagógach.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk