Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

22. kapitola

Spiknutie proti Ježišovi a Judášova zrada

1 Blížili sa sviatky Nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Pascha, Veľká noc.
2 Veľkňazi a znalci Zákona hľadali spôsob, ako ho zabiť, báli sa však ľudu. 3 Tu vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich. 4 Ten odišiel k veľkňazom a veliteľom stráže dohovoriť sa, ako im ho má vydať. 5 Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze. 6 On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho, keď s ním nebudú zástupy ľudu.

Príprava paschálnej večere

7 Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď bolo treba obetovať paschu.
8 Ježiš poslal Petra a Jána so slovami: "Choďte nám pripraviť paschu, aby sme ju mohli jesť." 9 Oni sa ho spýtali: "Kde chceš, aby sme pripravili?" 10 Povedal im: "Keď vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý nesie džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde, 11 a majiteľovi domu povedzte: ‚Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej mám jesť paschu so svojimi učeníkmi?‘ 12 On vám ukáže veľkú sieň na poschodí, už prestretú. Tam nám prichystajte!" 13 Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili paschu.

Paschálna večera

14 Keď prišla hodina, zaujal miesto pri stole a apoštoli s ním.
15 Povedal im: "Veľmi som túžil jesť s vami túto paschu skôr, ako budem trpieť. 16 Lebo hovorím vám: Už ju nebudem jesť, až do času, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve." 17 Vzal kalich, vzdal vďaky a povedal: "Vezmite ho a podeľte sa medzi sebou. 18 Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo."

Ustanovenie Eucharistie

19 Potom vzal chlieb, vzdal vďaky, rozlomil ho a dal im so slovami: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku."
20 Tak isto po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová Zmluva, uzavretá mojou krvou, ktorá sa vylieva za vás.

Oznámenie Judášovej zrady

21 Pozrite, ruka toho, kto ma vydáva, je so mnou na stole.
22 Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človeku, skrze ktorého je vydaný!" 23 Oni sa začali jeden druhého vypytovať, kto z nich by to mohol vykonať.

Kto je najväčší?

24 Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich najväčší.
25 Povedal im: "Králi národov panujú nad nimi a tí, čo majú nad nimi moc, dajú sa volať dobrodincovia. 26 Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech sa stane ako najmenší a vodca ako sluha. 27 Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.

Odmena sľúbená apoštolom

28 Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach,
29 ja vám dávam kráľovskú moc, ako ju môj Otec dal mne, 30 aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela.

Predpoveď Petrovho zapretia a jeho obrátenia

31 Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.
32 Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezlyhala. A ty, keď sa vrátiš, posilňuj svojich bratov." 33 On mu povedal: "Pane, s tebou som hotový ísť aj do väzenia, aj na smrť." 34 Ale Ježiš povedal: "Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš."

Hodina rozhodného boja

35 Potom im povedal: "Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez sandálov?" Oni odpovedali: "Nie."
36 On im povedal: "Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá plášť a kúpi si meč. 37 Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: Započítali ho medzi zločincov. A tak všetko, čo sa ma týka, chýli sa ku koncu." 38 Oni povedali: "Pozri, Pane, tu sú dva meče." On im odpovedal: "To stačí."

Na Olivovej hore

39 Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu, aj učeníci išli za ním.
40 Keď prišiel na to miesto, povedal im: "Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!" 41 Potom sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa: 42 "Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!" 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, 44 pričom mu pot stekal na zem ako veľké kvapky krvi. 45 Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku. 46 I povedal im: "Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!"

Zajatie Ježiša

47 Kým ešte hovoril, objavil sa zástup a pred nimi šiel jeden z Dvanástich menom Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal.
48 Ale Ježiš mu povedal: "Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?" 49 Keď videli, čo sa chystá, jeho sprievodcovia povedali: "Pane, máme udrieť mečom?" 50 A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 51 Ale Ježiš povedal: "Prestaňte! Dosť!" I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. 52 Potom Ježiš povedal tým, čo prišli za ním, veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším: "Ako na zločinca ste vytiahli s mečmi a kyjmi! 53 Každý deň som bol s vami v Chráme a nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc Temna."

Peter zapiera Ježiša

54 Keď ho chytili, odviedli ho a zaviedli do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi.
55 Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich. 56 Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho ktorási slúžka, zahľadela sa naňho a povedala: "Aj tento bol s ním." 57 Ale on zaprel a povedal: "Žena, nepoznám ho." 58 O chvíľu si ho všimol iný a povedal: "Aj ty si z nich." Peter odpovedal: "Človeče, nie som." 59 Keď prešla asi hodina, ktosi iný tvrdil: "Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan." 60 Peter povedal: "Človeče, neviem, čo hovoríš." A vtom, kým ešte hovoril, zaspieval kohút. 61 Vtedy sa Pán obrátil a pozrel na Petra. Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu povedal: "Skôr, ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš." 62 Vyšiel von a horko zaplakal.

Prvé potupovanie

63 Chlapi, ktorí Ježiša strážili, posmievali sa mu a bili ho.
64 Zakryli mu tvár a vypytovali sa ho: "Prorokuj, kto ťa udrel!" 65 A všelijako inak sa mu rúhali.

Ježiš pred sanhedrinom

66 Keď sa rozvidnelo, zhromaždila sa rada starších ľudu, veľkňazi a znalci Zákona. Doviedli ho do svojho sanhedrinu
67 a povedali: "Ak si ty Kristus, povedz nám to!" Odpovedal im: "Aj keď vám to poviem, neuveríte 68 a keď sa vás opýtam, neodpoviete mi. 69 Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Moci Boha." 70 Tu povedali všetci: "Si teda Boží Syn?" On povedal: "Vy sami hovoríte, že ja som." 71 Oni povedali: "Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli z jeho úst!"
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk