12. kapitola

Hovoriť otvorene a bez strachu

1 Medzitým sa zhromaždil niekoľkotisícový zástup, takže sa navzájom šliapali, on začal hovoriť najprv svojim učeníkom: "Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva.
2 Veď nič nie je skryté, čo by sa neodkrylo, a nič utajené, čo by sa nedostalo na verejnosť. 3 Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech. 4 Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. 5 Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc vrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám: Toho sa bojte! 6 Nepredáva sa päť vrabcov za dva asariony? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. 7 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov! 8 Hovorím vám: Ktokoľvek sa ku mne prizná pred ľuďmi, Syn človeka sa prizná k nemu pred Božími anjelmi; 9 ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zapretý pred Božími anjelmi. 10 Ak niekto povie slovo proti Synovi človeka, odpustí sa mu. Kto by sa však rúhal proti Svätému Duchu, tomu sa neodpustí. 11 Keď vás budú vodiť pred synagógy, pred úrady a pred vrchnosti, nestarajte sa, ako sa brániť alebo čo povedať, 12 lebo Svätý Duch vás v tú hodinu poučí, čo treba povedať."

Nehromadiť bohatstvá

13 Ktosi zo zástupu mu povedal: "Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo."
14 On mu odvetil: "Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozhodcu medzi vami?" 15 A ostatným povedal: "Dajte si pozor! Chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má." 16 Potom im povedal aj podobenstvo: "Istému boháčovi priniesli jeho pozemky veľkú úrodu. 17 Uvažoval a hovoril si: ‚Čo urobím? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ 18 Potom si povedal: ‚Toto urobím: zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko svoje obilie a všetok svoj majetok. 19 Potom poviem svojej duši: Duša moja, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘ 20 Ale Boh mu povedal: ‚Hlupák, ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si nahonobil, čie bude?‘ 21 Tak je to s tým, kto hromadí poklady len pre seba, namiesto toho, aby sa stával bohatým pred Bohom."

Dôvera v Božiu Prozreteľnosť

22 Potom povedal svojim učeníkom: "Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete.
23 Veď života je viac ako jedlo a telo viac ako odev. 24 Pozrite na havrany: nesejú ani nežnú, nemajú ani komoru, ani stodolu, a Boh ich živí. O koľko viac ste vy ako vtáky! 25 Kto z vás tým, že ste ustarostení, môže predĺžiť svoj život čo len o lakeť? 26 Ak teda nevládzete ani to najmenšie, čo sa tak staráte o to ostatné? 27 Pozrite sa na ľalie, ako rastú – nepradú a netkajú a hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve sa neobliekal tak ako jedna z nich. 28 Keď teda Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr oblečie vás, vy maloverní? 29 Ani vy sa nezháňajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, a nebuďte ustarostení! 30 Veď toto všetko zháňajú pohania tohto sveta. Ale váš Otec vie, že to všetko potrebujete. 31 A tak hľadajte jeho Kráľovstvo a toto dostanete navyše. 32 Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám Kráľovstvo.

Predať majetok a rozdať ako almužnu

33 Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.
34 Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.

Buďte pripravení na Majstrov návrat

35 Buďte pripravení, prepásaní opaskom a lampy zažaté.
36 Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. 37 Šťastní tí sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. 38 A keď príde o polnoci alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú šťastní. 39 Uvážte predsa: keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do svojho domu. 40 Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte." 41 Vtedy Peter povedal: "Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám, alebo všetkým?" 42 Pán povedal: "Kto je teda ten verný a múdry správca, ktorého Pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? 43 Šťastný sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 44 Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým, čo má. 45 Ale keby si ten sluha povedal v srdci: ‚Môj pán akosi nejde‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť a piť a opíjať sa, 46 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej nevie; prísne ho potresce a dá mu miesto medzi neveriacimi. 47 Sluhu, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nič nepripravil, aby ju splnil, veľmi zbijú. 48 Sluhu, ktorý nepoznal vôľu svojho pána a urobil niečo, čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať a čím viac niekomu zverili, tým viac sa bude od neho požadovať.

Ježiš pred svojím umučením

49 Prišiel som ohňom zapáliť zem a ako túžim, aby už horel!
50 Krstom mám byť pokrstený a aká úzkosť ma zviera, kým sa to nestane!

Ježiš – príčina rozdelenia

51 Myslíte, že som prišiel pokoj priniesť na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie.
52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Budú rozdelení: otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre."

Vedieť vysvetľovať znamenia čias

54 Hovoril ešte zástupom: "Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: ‚Dážď príde‘ a býva tak.
55 A keď veje južný vietor, hovoríte: ‚Bude horúco‘ a býva. 56 Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? 57 Prečo sami od seba nesúdite, čo je správne urobiť? 58 Tak keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. 59 Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera."