Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

1 Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné, veď viete, že aj vy máte Pána v nebi!

Apoštolský duch

2 V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!
3 Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu kázaniu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj ja vo väzení, 4 aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť. 5 Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. 6 Vaša reč nech je vždy milá, korenená múdrosťou, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.

Osobné správy

7 Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikos, milovaný brat a verný pomocník a môj spolupracovník v Pánovi,
8 ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia. 9 Posielam s ním Onezima, verného a milovaného brata, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje.

Pozdravy a konečné želania

10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos aj Barnabášov bratanec Marek, o ktorom ste už dostali pokyny. Ak príde k vám, prijmite ho dobre.
11 Ďalej vás pozdravuje Ježiš zvaný Spravodlivý. Oni sú z tých, ktorí sú z obriezky, moji jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve. Boli mi na potechu. 12 Pozdravuje vás váš krajan Epafras. Tento sluha Ježiša Krista ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a vo všetkom plnili Božiu vôľu. 13 Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hieropolčanov. 14 Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš a Démas. 15 Pozdravte bratov v Laodicei, aj Nymfu a cirkev, ktorá sa schádza v jej dome. 16 Keď sa tento list prečíta u vás, zariaďte, aby sa čítal aj v laodicejskej cirkvi, a vy si zasa prečítajte laodicejský list. 17 Archippovi povedzte: "Usiluj sa dobre zastávať službu, ktorú si dostal v Pánovi!" 18 Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami!