Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Úvod

1 Dobré meno vonia lepšie ako najlepšia voňavka a deň smrti je dôležitejší ako deň narodenia.
2 Lepšie ísť do domu smútku ako do domu hodovania, lebo tak končí každý človek a kto žije, má si to vziať k srdcu. 3 Lepšie smútiť ako smiať sa. Pod smutnou tvárou môže bývať šťastné srdce. 4 Myseľ múdrych je doma v dome smútku, myseľ hlúpych v dome rehotu. 5 Lepšie počúvať karhanie múdreho ako pochvaly hlúpych, 6 lebo smiech hlúpeho je ako praskot raždia pod kotlom, a to je márnosť. 7 Výsmech môže aj múdreho dohnať do šialenstva a zlomiť ducha mocného človeka.

Odplata

8 Dôležitejšie je vec dokončiť, ako ju začať. Lepšia je trpezlivosť ako pýcha.
9 Nerozčuľuj sa náhlivo, lebo len hlúpi sa rozčuľujú. 10 Nepýtaj sa, prečo za starých čias bolo lepšie ako teraz, lebo to nie je múdra otázka! 11 Múdrosť je dobrá ako dedičstvo, veľmi užitočná pre tých, čo žijú na zemi, 12 lebo múdrosť ťa chráni tak ako peniaze a múdrosť má výhodu, že dáva život tomu, kto ju má. 13 Pozoruje Božie dielo: Kto môže narovnať to, čo Boh urobil krivým? 14 Keď sa ti všetko darí, teš sa, keď sa ti prestane dariť, zamysli sa nad týmto: Boh položil jeden deň vedľa druhého, a to tak, že nik nevie povedať, čo prinesie budúcnosť. 15 Všeličo som videl vo svojom márnom živote. Stáva sa, že spravodlivý zomiera, hoci je spravodlivý, a bezbožník žije dlho, hoci je zlý. 16 Nebuď pridobrý a nebuď primúdry! Prečo sa máš ničiť? 17 Nebuď príliš zlý a nebuď hlúpy! Prečo zomierať predčasne? 18 Je dobré držať jedno, ale ani druhé nepúšťať z ruky. Kto sa Boha bojí, nájde oboje. 19 Múdrosť robí múdreho silnejším než desať správcov mesta. 20 Niet na zemi tak spravodlivého človeka, čo by robil iba dobré a nikdy nehrešil. 21 Teda nevenuj pozornosť všelijakým rečiam, aby si sa nedopočul, že tvoj sluha zlorečí tebe, 22 a ty sám najlepšie vieš, ako často si ty zlorečil iným! 23 Toto všetko som s múdrosťou preskúmal. Myslel som si: "Musím sa stať múdrym!" Ale múdrosť mi zostala nedostupná. 24 Nedostupné a veľmi hlboké je to, čo je. Kto to preskúma? 25 Dal som dôkladne skúmať múdrosť a hľadať zmysel vecí a zistil som, že zlo je nerozum a hlúposť bláznovstvo. 26 Objavil som, že trpkejšia než smrť je žena, ak je pascou; jej srdce je sieť, jej ramená sú okovy. Kto je Bohu drahý, unikne jej, ale hriešnik v nej uviazne. 27 Vidíš, toto som objavil, vraví Kohelet, zrovnávajúc jednu vec s druhou, aby som dospel k stanovisku: 28 dokonalého muža som našiel jedného z tisíca, ale dokonalú ženu som nenašiel ani jednu. 29 Hľa, len toto som našiel: Boh stvoril človeka priameho, ale ľudia vynašli všelijaké vytáčky.