Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Úvod

1 Dobré meno vonia lepšie ako najlepšia voňavka a deň smrti je dôležitejší ako deň narodenia.
2 Lepšie ísť do domu smútku ako do domu hodovania, lebo tak končí každý človek a kto žije, má si to vziať k srdcu. 3 Lepšie smútiť ako smiať sa. Pod smutnou tvárou môže bývať šťastné srdce. 4 Myseľ múdrych je doma v dome smútku, myseľ hlúpych v dome rehotu. 5 Lepšie počúvať karhanie múdreho ako pochvaly hlúpych, 6 lebo smiech hlúpeho je ako praskot raždia pod kotlom, a to je márnosť. 7 Výsmech môže aj múdreho dohnať do šialenstva a zlomiť ducha mocného človeka.

Odplata

8 Dôležitejšie je vec dokončiť, ako ju začať. Lepšia je trpezlivosť ako pýcha.
9 Nerozčuľuj sa náhlivo, lebo len hlúpi sa rozčuľujú. 10 Nepýtaj sa, prečo za starých čias bolo lepšie ako teraz, lebo to nie je múdra otázka! 11 Múdrosť je dobrá ako dedičstvo, veľmi užitočná pre tých, čo žijú na zemi, 12 lebo múdrosť ťa chráni tak ako peniaze a múdrosť má výhodu, že dáva život tomu, kto ju má. 13 Pozoruje Božie dielo: Kto môže narovnať to, čo Boh urobil krivým? 14 Keď sa ti všetko darí, teš sa, keď sa ti prestane dariť, zamysli sa nad týmto: Boh položil jeden deň vedľa druhého, a to tak, že nik nevie povedať, čo prinesie budúcnosť. 15 Všeličo som videl vo svojom márnom živote. Stáva sa, že spravodlivý zomiera, hoci je spravodlivý, a bezbožník žije dlho, hoci je zlý. 16 Nebuď pridobrý a nebuď primúdry! Prečo sa máš ničiť? 17 Nebuď príliš zlý a nebuď hlúpy! Prečo zomierať predčasne? 18 Je dobré držať jedno, ale ani druhé nepúšťať z ruky. Kto sa Boha bojí, nájde oboje. 19 Múdrosť robí múdreho silnejším než desať správcov mesta. 20 Niet na zemi tak spravodlivého človeka, čo by robil iba dobré a nikdy nehrešil. 21 Teda nevenuj pozornosť všelijakým rečiam, aby si sa nedopočul, že tvoj sluha zlorečí tebe, 22 a ty sám najlepšie vieš, ako často si ty zlorečil iným! 23 Toto všetko som s múdrosťou preskúmal. Myslel som si: "Musím sa stať múdrym!" Ale múdrosť mi zostala nedostupná. 24 Nedostupné a veľmi hlboké je to, čo je. Kto to preskúma? 25 Dal som dôkladne skúmať múdrosť a hľadať zmysel vecí a zistil som, že zlo je nerozum a hlúposť bláznovstvo. 26 Objavil som, že trpkejšia než smrť je žena, ak je pascou; jej srdce je sieť, jej ramená sú okovy. Kto je Bohu drahý, unikne jej, ale hriešnik v nej uviazne. 27 Vidíš, toto som objavil, vraví Kohelet, zrovnávajúc jednu vec s druhou, aby som dospel k stanovisku: 28 dokonalého muža som našiel jedného z tisíca, ale dokonalú ženu som nenašiel ani jednu. 29 Hľa, len toto som našiel: Boh stvoril človeka priameho, ale ľudia vynašli všelijaké vytáčky.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk