Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

1 Nenáhli sa v reči, neponáhľaj sa, keď sa modlíš! Boh je na nebi a ty si na zemi, preto maj málo slov! 2 Hlúpe sny pochádzajú z mnohých starostí, hlúpa reč z mnohých slov. 3 Ak robíš sľub Bohu, ponáhľaj sa splniť ho, lebo Boh nemá rád splašených ľudí! Preto splň, čo si sľúbil! 4 Lepšie nesľubovať, ako sľubovať, a nesplniť. 5 Nedovoľ, aby ťa ústa doviedli do hriechu, a nehovor potom Božiemu Poslovi, že si to nespravil vedome! Prečo by si mal priťahovať Boží hnev svojimi slovami a dať si zničiť dielo svojich rúk? 6 Veľa snov, veľa rečí – veľa márnosti! Ale ty sa boj Boha! 7 Ak uvidíš v krajine, že chudobný trpí útlak, že právo a spravodlivosť sa šliapu, nečuduj sa tomu! Vysokého chráni ešte vyšší a toho najvyšší. 8 Ziskom pre krajinu je kráľ, ktorý má vlastnú zem a dobre obrobenú.

Peniaze

9 Kto ľúbi peniaze, nikdy ich nemá dosť. Kto ľúbi hojnosť, nikdy nemá dosť príjmov. Aj toto je márnosť.
10 Kde je mnoho bohatstva, tam je aj mnoho príživníkov. A čo má z toho majiteľ? Iba to, že to vidí na vlastné oči. 11 Robotník má sladký spánok, či sa už najedol málo alebo veľa. Ale boháčovi presýtenie nedá spať. 12 Inú veľkú chorobu som videl pod slnkom: človeka, čo zhŕňa majetky na vlastnú škodu. 13 Potom v zlom obchode stratí svoje bohatstvo a synovi, čo sa mu narodí, už nezostane nič. 14 Zo života svojej matky vyšiel nahý a teraz zostal taký, aký prišiel, a zo svojej práce si nič neodniesol. 15 Aj to je veľmi zlé, že odchádza, ako prišiel. Čo má zo všetkého prázdneho zhonu 16 a z celého života prežitého v prítmí, vo veľkých mrzutostiach, chorobách a rozčúlení? 17 Toto som uznal za dobré: Pre človeka je pekné, že môže jesť a piť a zabaviť sa za svoje práce tu na zemi počas rokov, ktoré mu Boh nadelil. 18 Okrem toho, keď Boh dá človeku bohatstvá a poklady a dá mu aj možnosť, aby ich užíval, vzal si, čo mu patrí a rozveselil sa popri svojich prácach, to je Boží dar. 19 Tak aspoň nemyslí na pomíňajúce sa dni svojho života, lebo Boh obráti jeho pozornosť na radosti srdca.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk