Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Smrť

1 Všetko má svoju určenú dobu a každé úsilie na zemi svoj čas:
2 čas rodenia a čas zomierania; čas sadenia a čas vytŕhania; 3 čas zabíjania a čas liečenia; čas rúcania a čas stavania; 4 čas plaču a čas smiechu; čas smútku a čas veselia; 5 čas rozmetávania kamenia a čas zbierania kamenia; čas objímania a čas zdržovania sa objatia; 6 čas hľadania a čas strácania; čas ukladania a čas odhadzovania; 7 čas roztŕhania a čas zošívania; čas mlčania a čas rozprávania; 8 čas milovania a čas nenávidenia; čas vojny a čas mieru. 9 Aký osoh má človek zo všetkej svojej námahy? 10 Rozmýšľal som, aké ťažké zamestnanie dal Boh ľuďom. 11 Všetko, čo Boh robí, je vhodné vo svojom čase. Ľuďom dal chápať čas minulý i budúci, ale nedal im pochopiť všetko, čo Boh tvorí od počiatku do konca. 12 Chápem, že niet nič lepšieho pre človeka, ako veseliť sa a robiť dobre, kým je živý. 13 Okrem toho pre každého človeka je Božím darom, že môže jesť a piť na odplatu za svoje práce. 14 Viem, že čo Boh robí, je trvalé. K tomu nemožno nič pridať, ani nič z toho odobrať a Boh robí všetko tak, že človek musí cítiť pred ním úctivú bázeň. 15 Čo je, to už raz bolo, a čo bude, to už kdesi bolo. Boh však miluje prenasledovaného. 16 Ďalej vidím pod slnkom, že namiesto práva vládne bezprávie, namiesto spravodlivého vládne zločinec. 17 Preto som si povedal: Spravodlivého i zlého bude súdiť Boh, lebo tu je čas na každú vec a na každý skutok. 18 Povedal som si tiež: Čo sa týka ľudí, Boh ich skúša, aby sa videlo, že sú len zvieratá. 19 Lebo zaiste osud ľudí a osud zvierat je ten istý: ako hynie jeden, tak zomiera aj druhý, dýchajú rovnakým dychom a človek v ničom nevyniká nad zviera, a tak všetko je márnosť. 20 Obidvaja odchádzajú na to isté miesto, všetci pochádzajú z prachu a všetci sa vracajú do prachu. 21 Kto vie, či duch človeka vystupuje hore a či duch zvierat zostupuje pod zem? 22 A tak som videl, že niet pre človeka inej radosti, ako pôžitok z jeho práce, lebo to je jeho údel. Ktože by mu vedel ukázať, čo sa stane po ňom?