Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Hrôza obyvateľstva na západ od Jordánu

1 Keď všetci amorejskí králi, ktorí bývali na západ od Jordánu, a všetci kanaánski králi pri mori počuli, ako Jahve vysušil vody Jordánu pred Izraelcami, kým neprešli, ochabli na duchu a stratili odvahu pred Izraelcami.

Obriezka Izraelcov v Gilgale

2 V tom čase povedal Jahve Jozuemu: "Urob si kamenné nože a znovu obrež Izraelcov (po druhý raz)."
3 Jozue si urobil kamenné nože a obrezal Izraelcov na pahorku Aralot. 4 Toto je dôvod, prečo ich Jozue obrezal: všetci muži, ktorí vyšli z Egypta, súci do boja, pomreli na púšti, na ceste z Egypta. 5 Všetok ľud, ktorý vyšiel z Egypta, bol obrezaný, ale všetok ľud, ktorý sa narodil cestou na púšti po východe z Egypta, nebol obrezaný. 6 Lebo Izraelci putovali púšťou štyridsať rokov, kým nevyhynulo celé pokolenie mužov, bojovníkov, ktorí vyšli z Egypta. Oni neposlúchli Jahveho hlas, preto sa im Jahve zaprisahal, že neuvidia krajinu, o ktorej prisahal ich otcom, že nám ju dá, krajinu oplývajúcu medom a mliekom. 7 Na ich miesto postavil ich synov. Týchto Jozue obrezal, lebo boli neobrezaní, cestou ich totiž neobrezávali. 8 Keď už boli všetci obrezaní, zostali na mieste v tábore, kým sa neuzdravili. 9 Potom Jahve povedal Jozuemu: "Dnes som z vás sňal egyptskú hanbu." Preto sa to miesto menuje Gilgal až dodnes.

Slávenie Paschy

10 Izraelci táborili v Gilgale a tam slávili Paschu v podvečer štrnásteho dňa toho mesiaca, na jerišských poliach.
11 Nasledujúceho dňa po Pasche jedli z úrody zeme chlieb a zrno pražené v ten istý deň. 12 Toho nasledujúceho dňa prestala manna, lebo jedli z úrody zeme. Potom sa už živili z úrody Kanaánskej krajiny.

Predohra: Teofánia

13 Stalo sa, že Jozue bol pri Jerichu, zdvihol zrak a videl pred sebou stáť muža s vytaseným mečom v ruke. Jozue podišiel k nemu a opýtal sa ho: "Patríš k nám, alebo k našim nepriateľom?"
14 On odpovedal: "Nie. Som vodcom Jahveho vojska. Práve teraz som prišiel." Vtedy sa Jozue vrhol tvárou na zem pokloniac sa mu a opýtal sa: "Pán môj, čo chceš povedať mne, svojmu sluhovi?" 15 Vodca Jahveho vojska odpovedal Jozuemu: "Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté." A Jozue to urobil.