Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Prípravy na prechod

1 Včas ráno Jozue vstal a pohol sa zo Šittimu so všetkými Izraelcami. Prišli k Jordánu a tam prenocovali pred prechodom.
2 Keď prešli tri dni, vodcovia prešli táborom 3 a dali ľudu tento rozkaz: "Keď uvidíte archu zmluvy Jahveho, vášho Boha, a levitských kňazov, ktorí ju ponesú, pohnite sa zo svojho miesta a nasledujte ju. 4 Ale nepribližujte sa k nej, nech je medzi vami a ňou vzdialenosť okolo dvetisíc lakťov. To vám ukáže cestu, ktorou máte ísť, lebo tou cestou ste ešte nikdy predtým nešli." 5 Potom Jozue povedal ľudu: "Posväťte sa, lebo zajtra Jahve urobí veľké divy medzi vami!" 6 Potom Jozue rozkázal kňazom: "Zdvihnite archu zmluvy a kráčajte na čele ľudu!" A oni zdvihli archu zmluvy a kráčali na čele ľudu.

Posledné poučenia

7 Jahve povedal Jozuemu: "Dnes ťa začnem vyvyšovať v očiach celého Izraela, aby vedel, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom.
8 Rozkáž kňazom, ktorí nesú archu zmluvy: ‚Keď vojdete na okraj jordánskych vôd, zostaňte v Jordáne stáť.‘" 9 Potom Jozue povedal Izraelcom: "Pristúpte a vypočujte slová Jahveho, svojho Boha!" 10 Jozue ďalej povedal: "Podľa toho poznáte, že živý Boh je uprostred vás a že istotne vyženie pred vami Kanaáncov, Chetejcov, Chivijcov, Perizejcov, Girgašejcov, Amorejcov a Jebuzejcov. 11 Pozrite, archa zmluvy Pána celej zeme prejde pred vami cez Jordán. 12 Teraz si vyberte dvanásť mužov z izraelských kmeňov, po jednom z každého kmeňa. 13 Keď nohy kňazov nesúcich archu Jahveho, Pána celej zeme, spočinú vo vodách Jordánu, vody Jordánu sa pretrhnú; vody zhora tečúce postavia sa ako hrádza."

Prechod cez rieku

14 Keď ľud opustil svoje stany, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli archu zmluvy pred ľudom.
15 Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a nohy kňazov, ktorí niesli archu, dotkli sa vôd – Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko – 16 zastavili sa vody odhora tečúce a stáli ako múr a siahali až po mesto Adam, ktoré je pri Sartane. Vody tečúce do mora Araby, čiže do Soľného mora, celkom odtiekli. Ľud prešiel naproti Jerichu. 17 Kňazi, ktorí niesli archu Jahveho zmluvy, stáli pevne na suchu uprostred Jordánu a celý Izrael prechádzal po suchu, dokiaľ celý ľud nedokončil svoj prechod cez Jordán.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk