Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

24. kapitola

1 Jozue zhromaždil všetky kmene Izraela do Sichemu a povolal starších Izraela, jeho vedúcich, jeho sudcov a jeho úradníkov a tí sa dostavili pred Jahveho. 2 Vtedy Jozue povedal celému ľudu: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Vaši otcovia, Abrahámov a Nachorov otec Terach, bývali kedysi za riekou Eufrat a slúžili iným bohom. 3 Ale ja som pojal vášho otca Abraháma spoza Rieky a previedol som ho celou Kanaánskou krajinou, rozmnožil som jeho potomstvo a dal mu Izáka. 4 Izákovi som dal Jakuba a Ezaua. Ezauovi som dal do vlastníctva pohorie Seir. Jakub a jeho synovia zostúpili do Egypta. 5 Potom som poslal Mojžiša a Árona a bil som Egypt divmi, ktoré som urobil uprostred neho. Potom som vás z neho vyviedol. 6 Keď som vyviedol vašich otcov z Egypta, prišli ste k moru; Egypťania prenasledovali vašich otcov s vozmi a jazdcami k Trstinovému moru. 7 Oni vtedy volali k Jahvemu a on roztiahol hustú hmlu medzi vás a Egypťanov a vrátil na nich more, ktoré ich zakrylo. Na vlastné oči ste videli, čo som urobil Egyptu. Potom ste dlhý čas bývali na púšti. 8 Potom som vás voviedol do krajiny Amorejcov, ktorí bývali za Jordánom. Oni bojovali proti vám a ja som vám ich vydal do rúk. Tak ste zaujali ich krajinu, lebo som ich vyhubil pred vami. 9 Potom povstal moabský kráľ Balak, Cipporov syn, do boja proti Izraelu. Dal zavolať Beorovho syna Balaama, aby vás preklial. 10 Ale ja som nechcel vypočuť Balaama, ba on vás musel požehnať a ja som vás vyslobodil z Balakových rúk. 11 Potom ste prešli cez Jordán a prišli ste k Jerichu, ale jerišskí občania bojovali proti vám, Amorejci, Perizejci, Kanaánci, Chetejci, Girgašejci, Chivijci a Jebuzejci, ale ja som vám ich vydal do rúk. 12 Poslal som pred vami sršne, ktoré ich vyhnali pred vami, ako sa to stalo dvom amorejským kráľom, ale to sa nestalo tvojím mečom, ani tvojím lukom. 13 Dal som vám pôdu, na ktorej ste sa nenamáhali, mestá, ktoré ste nestavali; bývate v nich a jete ovocie viníc a olivových sadov, ktoré ste nesadili.

Izrael si volí Jahveho

14 Teraz majte úctivú bázeň pred Jahvem a slúžte mu dokonale a verne! Odstráňte bohov, ktorých uctievali vaši otcovia za Riekou a v Egypte, a slúžte Jahvemu.
15 Ale ak sa vám zdá, že slúžiť Jahvemu je zlé, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorých si uctievali vaši otcovia za Riekou, a či bohom Amorejcov, v krajine ktorých bývate. Ale ja a moja rodina budeme slúžiť Jahvemu." 16 Ľud odpovedal: "Nech je ďaleko od nás, že by sme opustili Jahveho a slúžili iným bohom! 17 Lebo Jahve, náš Boh, vyviedol nás a našich otcov z Egyptskej krajiny, z domu otroctva, a pred našimi očami robil tie veľké znamenia a chránil nás po celej ceste, ktorou sme šli, a medzi všetkými národmi, cez ktoré sme prechádzali. 18 Jahve vyhnal pred nami všetky národy, aj Amorejcov, ktorí bývali v krajine. A my budeme slúžiť Jahvemu, lebo on je náš Boh!" 19 Vtedy Jozue povedal ľudu: "Vy nemôžete slúžiť Jahvemu, lebo on je svätý Boh, on je žiarlivý Boh a nestrpí vašu vierolomnosť a vaše hriechy. 20 Ak opustíte Jahveho a budete slúžiť cudzím bohom, on sa odvráti a bude s vami zle nakladať a zničí vás, hoci predtým s vami dobre nakladal." 21 Ľud nato odpovedal Jozuemu: "Nie! My chceme slúžiť Jahvemu!" 22 Tu Jozue povedal ľudu: "Sami ste svedkami proti sebe, že ste si vyvolili Jahveho, aby ste mu slúžili." Oni odpovedali: "Sme svedkami!" 23 "Odstráňte teda cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba, a nakloňte svoje srdcia k Jahvemu, Bohu Izraela!" 24 Nato ľud vyhlásil Jozuemu: "Jahvemu, svojmu Bohu, budeme slúžiť a jeho hlas budeme poslúchať."

Sichemská zmluva

25 V ten deň Jozue uzavrel zmluvu s ľudom; v Sicheme mu dal zákon a právo.
26 Jozue napísal tieto slová do knihy Božieho Zákona. Potom vzal veľký kameň a postavil ho tam pod dubom pri Jahveho svätyni. 27 Nato Jozue povedal všetkému ľudu: "Pozrite, tento kameň bude svedkom proti vám, lebo on počul všetky slová, ktorými sa Jahve na vás obrátil; bude svedkom proti vám, aby vám zabránil zapierať vášho Boha." 28 Potom Jozue prepustil ľud, každého do jeho dedičného podielu.

Jozueho smrť

29 Po týchto udalostiach zomrel Jozue, Nunov syn, Jahveho sluha, vo veku stodesať rokov.
30 Pochovali ho na území, ktoré dostal do dedičstva, v Timnat-Serachu na Efraimských vrchoch, severne od vrchu Gaaš. 31 Izrael slúžil Jahvemu po celý Jozueho život a po celý život starších, ktorí Jozueho prežili a ktorí poznali všetky skutky, ktoré Jahve vykonal pre Izrael.

Jozefove kosti. Eleazarova smrť

32 Jozefove kosti, ktoré Izraelci doniesli z Egypta, pochovali v Sicheme, na pozemku, ktorý kúpil Jakub od synov Sichemovho otca Chamora za sto kesít a ktorý sa dostal do dedičstva Jozefovým synom.
33 Potom zomrel Eleazar, Áronov syn, a pochovali ho v Gibei, v meste jeho syna Pinchasa, ktoré sa mu dostalo na Efraimských vrchoch.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk