Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Jozue zhrnuje svoje dielo

1 Dlhý čas potom, čo Jahve dal Izraelcom pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, a keď Jozue bol starý a pokročilý vekom,
2 Jozue zvolal celý Izrael, jeho starších, jeho vodcov, jeho sudcov a úradníkov a povedal im: "Ja som už starý a pokročilý vekom, 3 vy ste videli všetko, čo pre vás urobil Jahve, váš Boh, všetkým týmto národom, lebo Jahve, váš Boh, sám bojoval za vás. 4 Pozrite, ja som vám za dedičné vlastníctvo pre vaše kmene lósom pridelil krajinu národov, ktoré zostali, i všetkých národov, ktoré som vyhubil od Jordánu až po Veľké more na západe slnka. 5 Jahve, váš Boh, ich sám zaženie pred vami, vyženie ich, aby urobil miesto pre vás a aby ste vy zaujali ich krajinu, ako vám sľúbil Jahve, váš Boh.

Spôsob života medzi cudzími národmi

6 Buďte teda veľmi silní v zachovávaní a plnení všetkého, čo je napísané v knihe Mojžišovho Zákona, a neodchýľte sa od neho ani napravo, ani naľavo.
7 Nemiešajte sa s tými, čo ešte zostali medzi vami! Nevyslovujte mená ich bohov, neprisahajte na nich, neslúžte im a neklaňajte sa im! 8 Ale pridŕžajte sa Jahveho, svojho Boha, ako ste to robili až podnes. 9 Jahve vyhnal pred vami veľké a mocné národy a až podnes vám nikto neodolal. 10 Jediný z vás mohol prenasledovať tisíc, lebo Jahve, váš Boh, sám bojoval za vás, ako vám to sľúbil. 11 Dajte teda dobrý pozor – lebo vám ide o život – aby ste milovali Jahveho, svojho Boha! 12 Ak sa však odvrátite a spojíte sa so zvyškom týchto národov, čo ešte zostali pri vás, a budete s nimi uzavierať manželstvá a miešať sa s nimi a oni s vami, 13 tak vedzte, že Jahve, váš Boh, už nebude tieto národy pred vami vyháňať, ba stanú sa vám skazou, pascou, korbáčom na váš chrbát a tŕňom vo vašich očiach, kým nevymiznete z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Jahve, váš Boh. 14 Pozrite, ja dnes odchádzam cestou každého obyvateľa zeme. Uznajte celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že ani jeden z tých blahých prísľubov, ktoré vám dal Jahve, váš Boh, nezostal nevyplnený. Všetky sa vám vyplnili, ani jeden z nich nezostal nevyplnený. 15 Ale ako sa vám vyplnilo každé blahé prisľúbenie, ktoré vám dal Jahve, váš Boh, tak Jahve splní proti vám všetky svoje hrozby, ba vyženie vás z tejto najlepšej pôdy, ktorú vám dal Jahve, váš Boh. 16 Ak prestúpite zmluvu, ktorú vám ustanovil Jahve, váš Boh, a ak pôjdete slúžiť iným bohom a klaňať sa im, Jahveho hnev vzbĺkne proti vám a čoskoro vymiznete z tejto dobrej krajiny, ktorú vám dal."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk