Nastavenia
 • Kniha proroka Jonáša

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Záložky

  Prorokova nevôľa a Božia odpoveď

  1 Jonáša to veľmi mrzelo a nahneval sa. 2 Modlil sa k Jahvemu takto: "Ach, Jahve, práve to som si myslel, keď som bol ešte vo svojej krajine! Preto som chcel utiecť do Taršiša. Vedel som, že ty si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, plný lásky, ktorému je ľúto priviesť nešťastie, ktorým pohrozil. 3 Teraz, Jahve, vezmi mi môj život, lebo mi je lepšie zomrieť, ako žiť!" 4 Jahve povedal: "Či sa právom hneváš?" 5 Jonáš vyšiel z mesta a zastavil sa východne od mesta. Spravil si tam prístrešie a sadol si pod ním v chládku, aby mohol vidieť, čo sa bude v meste diať. 6 Vtedy Jahve Boh dal vyrásť ricínový ker, ktorý sa rozprestrel nad Jonášom, nech má tieň nad hlavou, aby ho zbavil nepríjemností. Jonáš sa ricínovému kru veľmi zaradoval. 7 Ale nad ránom nasledujúceho dňa Boh dal, že sa červ zažral do ricínu, a ten vyschol. 8 Potom vyšlo slnko. Boh dal, že zavial horúci východný vietor a slnko pražilo Jonášovi na hlavu, takže omdlieval a žiadal si zomrieť hovoriac: "Lepšie mi je zomrieť, ako žiť." 9 Boh povedal Jonášovi: "Či sa právom hneváš pre ten ricín?" Ten odpovedal: "Právom som sa nahneval až na smrť." 10 Jahve nato: "Tebe je ľúto ricínového kra, ktorý ťa nestál nijakú prácu a ktorý si nevypestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul. 11 A mne nemá byť ľúto veľkého mesta Ninive, kde len detí, čo nevedia rozlišovať medzi svojou ľavou a pravou rukou, je viac ako stodvadsaťtisíc a premnoho zvierat!"
 • Kniha proroka Jonáša

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Roháčkov preklad v koži s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo