Dve percentá (2 %)

3. kapitola

1 "Po tomto vylejem svojho Ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši starci budú snívať prorocké sny, vaši mládenci budú vídať videnia. 2 Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho Ducha. 3 Urobím znamenia na nebi a na zemi, krv, oheň a stĺpy dymu." 4 Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, prv ako príde Jahveho deň, veľký a hrozný. 5 Vtedy každý, kto vzýva Jahveho meno, bude zachránený. Lebo na vrchu Sion budú tí, ktorí vyviaznu, ako to povedal Jahve, a v Jeruzaleme, čo to prežijú, ktorých Jahve volá.