Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Poplach v Deň Jahveho

1 Trúbte na roh na Sione, kričte na poplach na mojom svätom vrchu! Nech sa trasú všetci obyvatelia krajiny, lebo prichádza Deň Jahveho, veru je blízko!
2 Deň tmy a mrákav, deň oblačný a temný. Ako sa úsvit rozprestiera nad horami, tiahne mocné, nespočetné vojsko, akého nebolo od vekov, ani po ňom nikdy nebude za budúcich čias, z pokolenia na pokolenie.

Nával kobyliek

3 Jeho predný voj je zožierajúci oheň, jeho zadný voj hltajúci plameň. Sťa rajská záhrada krajina pred ním a za ním holá púšť. Pred ním záchrany niet.
4 Na pohľad vyzerajú ako kone, letia ako tátoše. 5 S rachotom vojnových vozov poskakujú po končiaroch vrchov ako praskot plápolajúceho ohňa, ktorý požiera strnisko; ako mocné vojsko zoradené v boj. 6 Pred nimi sa národy trasú a blednú všetky tváre. 7 Skáču ako junáci, lezú na hradby ako bojovníci. Každý ide rovno dopredu, neodchýli sa od svojej cesty. 8 Nik nevráža do svojho druha, každý ide svojím smerom. Prenikajú cez rieky, rady neporušia. 9 Vtrhnú do mesta, vybehnú na hradby, vystúpia na domy, vlezú oknom ako zlodeji.

Videnie Jahveho dňa

10 Pred nimi sa trasie zem, nebesia sa chvejú. Temnejú slnko i mesiac, hviezdy strácajú svoj jas.
11 Jahveho hlas hrmí na čele jeho vojska, lebo jeho vojsko je veľmi veľké, lebo mocný je vykonávateľ jeho rozkazov, lebo veľký je Jahveho deň a veľmi hrozný. Kto ho vydrží?

Výzva na pokánie

12 "A ešte aj teraz – znie Jahveho výrok – vráťte sa ku mne celým svojím srdcom, postite sa, plačte a bite sa v prsia!"
13 Srdcia si roztrhnite, a nie šaty, a vráťte sa k Jahvemu, svojmu Bohu, lebo on je milostivý a milosrdný, zhovievavý a dobrotivý a veľmi nerád trestá. 14 Ktovie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požehnanie, takže znovu budú obety pokrmov i nápojov pre Jahveho, vášho Boha? 15 Trúbte na roh na Sione! Nariaďte svätý pôst! Zvolajte slávnostné zhromaždenie! 16 Zhromaždite ľud, posväťte zbor, zvolajte starších, zhromaždite deti i dojčatá! Nech vyjde ženích z manželskej izby a mladucha zo svojej spálne! 17 Nech kňazi, Jahveho sluhovia, plačú medzi predsieňou a oltárom! Nech prosia: "Jahve, ušetri svoj ľud! Nevydaj na potupu svoj dedičný podiel, aby sa pohania z neho nevysmievali. Prečo by sa malo vravieť medzi národmi: Kde je ich Boh?" 18 Jahve sa rozhorlil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojím ľudom.

Koniec trestu a oslobodenie

19 Jahve odpovedal, hovoril svojmu ľudu: "Pozrite, posielam vám obilie, nové víno a čerstvý olej. Budete mať dosýta. Nikdy vás už nevydám na posmech národom.
20 Severného nepriateľa od vás vzdialim, zaženiem ho do vyprahnutej a pustej krajiny, jeho predný voj k východnému moru a jeho zadný voj k západnému moru. Vystupovať bude z neho smrad, vystupovať bude z neho zápach. Lebo narobil veľa zla.

Videnie hojnosti

21 Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Jahve vykonal veľké veci.
22 Nebojte sa, poľné zvieratá, lebo stepné pastviny sa rozzelenali, lebo stromy prinášajú ovocie, figovník a vinič vydal svoju úrodu. 23 Tešte sa, synovia Siona! Radujte sa z Jahveho, svojho Boha, lebo vám dá jesenný dážď v pravej miere; vyleje na vás dážď jesenný i jarný ako prv. 24 Humná budú plné obilia, lisy budú pretekať muštom a čerstvým olejom. 25 "Tak vám vynahradím roky, ktoré vyžrali kobylky a chrústy, koníky a húsenice, moje veľké vojsko, ktoré som poslal proti vám." 26 Do sýtosti budete jedávať a chváliť meno Jahveho, svojho Boha, ktorý s vami nakladal podivuhodne. (Môj ľud nebude navždy zahanbený.) 27 "Poznáte, že ja som uprostred Izraela, že ja som Jahve, váš Boh, a iného niet. Môj ľud nebude navždy zahanbený."