Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

1 Jób zasa odpovedal: 2 Naozaj, dobre viem, že je to takto: Môže byť človek pred Bohom spravodlivý? 3 Kto by s ním chcel viesť spor, z tisíca otázok jedinú nezodpovie. 4 On je múdry, on je mocný, ktože sa mu zaťato protivil, a živý vyviazol? 5 Boh hýbe horami znenazdania a vo svojom hneve ich rozvracia. 6 On pohne zem z jej miesta, že sa jej piliere otriasajú. 7 On káže slnku, aby nevyšlo, a pod pečať hviezdy zatvára. 8 On celkom sám rozostrel nebesá a kráčal po chrbte morských vĺn. 9 On stvoril Veľký voz i Orion, Plejády a hviezdy na južnom nebi. 10 On tvorí veľké a nepreskúmateľné diela, divy, ktoré nemožno spočítať. 11 Okolo mňa ide a ja ho nevidím, prechádza pomimo a ja ho nebadám.

Božská spravodlivosť vládne nad právom

12 Ak niekoho usmrtí, ktože mu zabráni, kto sa ho smie spýtať: "Čože to robíš?"
13 Boh neodvolá tresty svojho hnevu, pred ním pokorení ležia spojenci obludy Rahaba. 14 Tým menej ja mu odpovedať môžem a proti nemu dôkazy nachádzať. 15 Aj keby som bol v práve, nebudem sa priečiť, prosiť budem sudcu, aby mi pozhovel. 16 Ak ho pozvem na súd a on sa dostaví, neverím, že bude počúvať na môj hlas, 17 veď on ma ničí v búrlivom víre a bez príčiny neustále bije, 18 ani vydýchnuť mi nedovolí, sýti ma pretrpkým žiaľom. 19 Odvolať sa na silu? Veď on je najmocnejší! Či na súd? Ktože ho predvolá? 20 Hoc’ by som mal pravdu, usvedčí ma z mojich úst, hoci sa cítim nevinným, vinu mi dokáže. 21 Nevinný som? Ani sám neviem. Svoj život pokladám za nič. 22 Všetko je jedno, hovorím si: on dobrého so zlým zahubí. 23 Keď náhle hrôza prináša smrť, smeje sa z úzkosti nevinných. 24 V krajine vydanej do moci bezbožných závojom zakrýva oči sudcov. Ak to nerobí on, ktože iný? 25 Moje dni boli rýchlejšie než bežec, utiekli, šťastie nezažili. 26 Prekĺzli ako člnky z tŕstia, ako sa orol vrhá na korisť. 27 Ak si pomyslím: "Zabudnem na svoj žiaľ, ukážem veselú tvár, usmejem sa," 28 hrôza ma schytí zo všetkých bolestí, lebo viem, že ma za nevinného nemáš. 29 Ak som teda hriešny, načo sa darmo namáhať? 30 Hoci by som sa mydlom poumýval a svoje ruky lúhom očistil, 31 ty ma znovu pohrúžiš do bahna, a moje šaty spravia ma hnusným. 32 On nie je človek ako som ja, aby som mu mohol povedať: "Na súd sa spolu dostavme!" 33 Medzi nami dvoma niet rozhodcu, ktorý by svoju moc nad nami uplatnil: 34 aby Boh vzdialil odo mňa svoj prút a hrôza z neho nedesila ma. 35 Potom by som hovoril bez strachu pred ním, lebo viem, že nie som taký, akým sa zdám.