Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

1 Jób zasa odpovedal: 2 Naozaj, dobre viem, že je to takto: Môže byť človek pred Bohom spravodlivý? 3 Kto by s ním chcel viesť spor, z tisíca otázok jedinú nezodpovie. 4 On je múdry, on je mocný, ktože sa mu zaťato protivil, a živý vyviazol? 5 Boh hýbe horami znenazdania a vo svojom hneve ich rozvracia. 6 On pohne zem z jej miesta, že sa jej piliere otriasajú. 7 On káže slnku, aby nevyšlo, a pod pečať hviezdy zatvára. 8 On celkom sám rozostrel nebesá a kráčal po chrbte morských vĺn. 9 On stvoril Veľký voz i Orion, Plejády a hviezdy na južnom nebi. 10 On tvorí veľké a nepreskúmateľné diela, divy, ktoré nemožno spočítať. 11 Okolo mňa ide a ja ho nevidím, prechádza pomimo a ja ho nebadám.

Božská spravodlivosť vládne nad právom

12 Ak niekoho usmrtí, ktože mu zabráni, kto sa ho smie spýtať: "Čože to robíš?"
13 Boh neodvolá tresty svojho hnevu, pred ním pokorení ležia spojenci obludy Rahaba. 14 Tým menej ja mu odpovedať môžem a proti nemu dôkazy nachádzať. 15 Aj keby som bol v práve, nebudem sa priečiť, prosiť budem sudcu, aby mi pozhovel. 16 Ak ho pozvem na súd a on sa dostaví, neverím, že bude počúvať na môj hlas, 17 veď on ma ničí v búrlivom víre a bez príčiny neustále bije, 18 ani vydýchnuť mi nedovolí, sýti ma pretrpkým žiaľom. 19 Odvolať sa na silu? Veď on je najmocnejší! Či na súd? Ktože ho predvolá? 20 Hoc’ by som mal pravdu, usvedčí ma z mojich úst, hoci sa cítim nevinným, vinu mi dokáže. 21 Nevinný som? Ani sám neviem. Svoj život pokladám za nič. 22 Všetko je jedno, hovorím si: on dobrého so zlým zahubí. 23 Keď náhle hrôza prináša smrť, smeje sa z úzkosti nevinných. 24 V krajine vydanej do moci bezbožných závojom zakrýva oči sudcov. Ak to nerobí on, ktože iný? 25 Moje dni boli rýchlejšie než bežec, utiekli, šťastie nezažili. 26 Prekĺzli ako člnky z tŕstia, ako sa orol vrhá na korisť. 27 Ak si pomyslím: "Zabudnem na svoj žiaľ, ukážem veselú tvár, usmejem sa," 28 hrôza ma schytí zo všetkých bolestí, lebo viem, že ma za nevinného nemáš. 29 Ak som teda hriešny, načo sa darmo namáhať? 30 Hoci by som sa mydlom poumýval a svoje ruky lúhom očistil, 31 ty ma znovu pohrúžiš do bahna, a moje šaty spravia ma hnusným. 32 On nie je človek ako som ja, aby som mu mohol povedať: "Na súd sa spolu dostavme!" 33 Medzi nami dvoma niet rozhodcu, ktorý by svoju moc nad nami uplatnil: 34 aby Boh vzdialil odo mňa svoj prút a hrôza z neho nedesila ma. 35 Potom by som hovoril bez strachu pred ním, lebo viem, že nie som taký, akým sa zdám.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk