Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

Bezpečný priebeh božskej spravodlivosti

1 Potom začal Bildad zo Šuachu:
2 Dokiaľ budeš takto rozprávať, prednášať nám nafúkané slová? 3 Či Boh prekrúca právo? Či Všemohúci prekrúca spravodlivosť? 4 Keď tvoje deti zhrešili proti nemu, vydal ich napospas vlastnej zlobe. 5 Ak ty budeš Boha hľadať a prosiť Všemohúceho o milosť, 6 ak len budeš nevinný a statočný, potom zaiste bude bdieť nad tebou, aby sa šťastne splnili tvoje spravodlivé snahy. 7 Ako nič ti bude tvoj predošlý stav oproti veľkosti, čo ťa v budúcnosti čaká. 8 Opýtaj sa pokolení minulých, rozmýšľaj o skúsenostiach ich otcov, 9 lebo my sami sme len včerajší a nevedomí, naše dni na zemi sú ako tieň, 10 ale oni ťa poučia, rozpovedia ti, vylejú múdrosť zo svojej mysle. 11 Či papyrus rastie mimo močiarov? Môže sa tŕstie rozviť bez vody? 12 Kým je ešte svieže, na rez nedozreté, uschýna pred všetkými bylinami. 13 To je osud každého, kto zabúda na Boha, takto zaniká nádej bezbožníka. 14 Jeho oporou je slabučké vlákno, zábezpekou pavúkova sieť. 15 Ak sa oprie o svoj dom, ten nevydrží, hoci ho mocne objíme, predsa sa zrúti. 16 Bujne rástol ako strom na slnci, rozkladal konáre nad celou záhradou, 17 ale korene sa mu predierajú kamenistou zemou, čerpal život uprostred skál. 18 Preto ho vytrhli z jeho miesta a to ho zaprelo: "Nikdy som ťa nevidelo. 19 Taký je jeho radostný osud a zo zeme rastú iné stromy. 20 Buď si istý, Boh dobrého človeka nezavrhne, ani zlému ruku nepodá. 21 Zakiaľ ti smiechom zasa naplní ústa a pery výkrikmi radosti, 22 tvojich nepriateľov zakryje hanba, stany bezbožníkov zmiznú. Božská spravodlivosť vládne nad právom