Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Bezpečný priebeh božskej spravodlivosti

1 Potom začal Bildad zo Šuachu:
2 Dokiaľ budeš takto rozprávať, prednášať nám nafúkané slová? 3 Či Boh prekrúca právo? Či Všemohúci prekrúca spravodlivosť? 4 Keď tvoje deti zhrešili proti nemu, vydal ich napospas vlastnej zlobe. 5 Ak ty budeš Boha hľadať a prosiť Všemohúceho o milosť, 6 ak len budeš nevinný a statočný, potom zaiste bude bdieť nad tebou, aby sa šťastne splnili tvoje spravodlivé snahy. 7 Ako nič ti bude tvoj predošlý stav oproti veľkosti, čo ťa v budúcnosti čaká. 8 Opýtaj sa pokolení minulých, rozmýšľaj o skúsenostiach ich otcov, 9 lebo my sami sme len včerajší a nevedomí, naše dni na zemi sú ako tieň, 10 ale oni ťa poučia, rozpovedia ti, vylejú múdrosť zo svojej mysle. 11 Či papyrus rastie mimo močiarov? Môže sa tŕstie rozviť bez vody? 12 Kým je ešte svieže, na rez nedozreté, uschýna pred všetkými bylinami. 13 To je osud každého, kto zabúda na Boha, takto zaniká nádej bezbožníka. 14 Jeho oporou je slabučké vlákno, zábezpekou pavúkova sieť. 15 Ak sa oprie o svoj dom, ten nevydrží, hoci ho mocne objíme, predsa sa zrúti. 16 Bujne rástol ako strom na slnci, rozkladal konáre nad celou záhradou, 17 ale korene sa mu predierajú kamenistou zemou, čerpal život uprostred skál. 18 Preto ho vytrhli z jeho miesta a to ho zaprelo: "Nikdy som ťa nevidelo. 19 Taký je jeho radostný osud a zo zeme rastú iné stromy. 20 Buď si istý, Boh dobrého človeka nezavrhne, ani zlému ruku nepodá. 21 Zakiaľ ti smiechom zasa naplní ústa a pery výkrikmi radosti, 22 tvojich nepriateľov zakryje hanba, stany bezbožníkov zmiznú. Božská spravodlivosť vládne nad právom