Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Bezpečný priebeh božskej spravodlivosti

1 Potom začal Bildad zo Šuachu:
2 Dokiaľ budeš takto rozprávať, prednášať nám nafúkané slová? 3 Či Boh prekrúca právo? Či Všemohúci prekrúca spravodlivosť? 4 Keď tvoje deti zhrešili proti nemu, vydal ich napospas vlastnej zlobe. 5 Ak ty budeš Boha hľadať a prosiť Všemohúceho o milosť, 6 ak len budeš nevinný a statočný, potom zaiste bude bdieť nad tebou, aby sa šťastne splnili tvoje spravodlivé snahy. 7 Ako nič ti bude tvoj predošlý stav oproti veľkosti, čo ťa v budúcnosti čaká. 8 Opýtaj sa pokolení minulých, rozmýšľaj o skúsenostiach ich otcov, 9 lebo my sami sme len včerajší a nevedomí, naše dni na zemi sú ako tieň, 10 ale oni ťa poučia, rozpovedia ti, vylejú múdrosť zo svojej mysle. 11 Či papyrus rastie mimo močiarov? Môže sa tŕstie rozviť bez vody? 12 Kým je ešte svieže, na rez nedozreté, uschýna pred všetkými bylinami. 13 To je osud každého, kto zabúda na Boha, takto zaniká nádej bezbožníka. 14 Jeho oporou je slabučké vlákno, zábezpekou pavúkova sieť. 15 Ak sa oprie o svoj dom, ten nevydrží, hoci ho mocne objíme, predsa sa zrúti. 16 Bujne rástol ako strom na slnci, rozkladal konáre nad celou záhradou, 17 ale korene sa mu predierajú kamenistou zemou, čerpal život uprostred skál. 18 Preto ho vytrhli z jeho miesta a to ho zaprelo: "Nikdy som ťa nevidelo. 19 Taký je jeho radostný osud a zo zeme rastú iné stromy. 20 Buď si istý, Boh dobrého človeka nezavrhne, ani zlému ruku nepodá. 21 Zakiaľ ti smiechom zasa naplní ústa a pery výkrikmi radosti, 22 tvojich nepriateľov zakryje hanba, stany bezbožníkov zmiznú. Božská spravodlivosť vládne nad právom