Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Iba sám trpiaci pozná svoju biedu

1 Vtedy Jób odpovedal:
2 Kiež by moju roztrpčenosť položili na váhu a vyvážili ju so všetkým, čo musím pretrpieť! 3 Veru by to prevážilo piesok morí; preto nerozvážne sú moje slová. 4 Veď ma šípy Všemocného zasiahli naplno a jed z nich ducha mi preniká, strašný útok Boží je namierený proti mne. 5 Či híka divý osol, keď má plno trávy, alebo vôl bučí, keď má dosť sena? 6 Či možno jesť nechutné jedlo bez soli alebo nájsť chuť na vaječnom bielku? 7 Čoho som sa nechcel ani dotknúť, to mi je dnes potravou v chorobe. 8 Kiež by sa splnila moja žiadosť, kiež by mi Boh dal, po čom túžim: 9 kiež by ma Boh ráčil rozmliaždiť, kiež by vystrel ruku a zničil ma! 10 Lebo to by mi prinieslo úľavu, jasal by som v hrozných mukách, že som sa nesprotivil rozhodnutiu Najsvätejšieho. 11 Či mám dosť sily vyčkávať? Aký koniec čakať, ak mám byť trpezlivý? 12 Či je moja sila ako sila skaly, či mám telo z bronzu? 13 Ako nájsť pomoc v sebe samom? Veď všetka záchrana odišla ďaleko odo mňa! 14 Priatelia by sa mali zľutovať nad zúfalcom aj vtedy, keď stráca vieru vo Všemocného, 15 ale moji bratia boli zradní ako horský potok, ako riečištia potokov, čo náhle vyschli. 16 Od ľadu sa zdvihnú ich mútne vody, nadmú sa od roztápajúceho snehu, 17 ale v horúčavách opadávajú, až miznú pod žiarou slnka. 18 Pre ne karavány zmenia svoj smer, zájdu do púšte a tam zahynú. 19 Karavány z Temy vyhľadávajú ich vodu, v ne dúfajú kupci zo Sáby. 20 Ale márna bola všetka ich nádej, keď došli k nim, boli sklamaní. 21 Takí ste vy teraz voči mne, videli ste, že hrozne vyzerám, a zľakli ste sa. 22 Či som vám povedal: "Dajte mi niečo, darujte mi niečo zo svojho majetku, 23 vysloboďte ma z rúk nepriateľa, vykúpte ma z moci násilníkov?" 24 Vravte mi otvorene a budem ticho počúvať, ukážte mi, kde som pochybil! 25 Aké tvrdé sú slová spravodlivých, ale čo dokazujú vaše súdenia? 26 Chcete sa priečiť o slovách, osievať výkriky zúfalého človeka? 27 Sirotu chcete napádať, vrhnúť sa na svojho priateľa? 28 Tak teraz, prosím vás, pozrite na mňa, či by som vám luhal do tváre? 29 Zadržte, nebuďte nespravodliví! Zadržte, lebo tu ide o moju nevinu! 30 Či je nepravda na mojich perách, či môj cit nerozozná urážlivé slová?