Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Iba sám trpiaci pozná svoju biedu

1 Vtedy Jób odpovedal:
2 Kiež by moju roztrpčenosť položili na váhu a vyvážili ju so všetkým, čo musím pretrpieť! 3 Veru by to prevážilo piesok morí; preto nerozvážne sú moje slová. 4 Veď ma šípy Všemocného zasiahli naplno a jed z nich ducha mi preniká, strašný útok Boží je namierený proti mne. 5 Či híka divý osol, keď má plno trávy, alebo vôl bučí, keď má dosť sena? 6 Či možno jesť nechutné jedlo bez soli alebo nájsť chuť na vaječnom bielku? 7 Čoho som sa nechcel ani dotknúť, to mi je dnes potravou v chorobe. 8 Kiež by sa splnila moja žiadosť, kiež by mi Boh dal, po čom túžim: 9 kiež by ma Boh ráčil rozmliaždiť, kiež by vystrel ruku a zničil ma! 10 Lebo to by mi prinieslo úľavu, jasal by som v hrozných mukách, že som sa nesprotivil rozhodnutiu Najsvätejšieho. 11 Či mám dosť sily vyčkávať? Aký koniec čakať, ak mám byť trpezlivý? 12 Či je moja sila ako sila skaly, či mám telo z bronzu? 13 Ako nájsť pomoc v sebe samom? Veď všetka záchrana odišla ďaleko odo mňa! 14 Priatelia by sa mali zľutovať nad zúfalcom aj vtedy, keď stráca vieru vo Všemocného, 15 ale moji bratia boli zradní ako horský potok, ako riečištia potokov, čo náhle vyschli. 16 Od ľadu sa zdvihnú ich mútne vody, nadmú sa od roztápajúceho snehu, 17 ale v horúčavách opadávajú, až miznú pod žiarou slnka. 18 Pre ne karavány zmenia svoj smer, zájdu do púšte a tam zahynú. 19 Karavány z Temy vyhľadávajú ich vodu, v ne dúfajú kupci zo Sáby. 20 Ale márna bola všetka ich nádej, keď došli k nim, boli sklamaní. 21 Takí ste vy teraz voči mne, videli ste, že hrozne vyzerám, a zľakli ste sa. 22 Či som vám povedal: "Dajte mi niečo, darujte mi niečo zo svojho majetku, 23 vysloboďte ma z rúk nepriateľa, vykúpte ma z moci násilníkov?" 24 Vravte mi otvorene a budem ticho počúvať, ukážte mi, kde som pochybil! 25 Aké tvrdé sú slová spravodlivých, ale čo dokazujú vaše súdenia? 26 Chcete sa priečiť o slovách, osievať výkriky zúfalého človeka? 27 Sirotu chcete napádať, vrhnúť sa na svojho priateľa? 28 Tak teraz, prosím vás, pozrite na mňa, či by som vám luhal do tváre? 29 Zadržte, nebuďte nespravodliví! Zadržte, lebo tu ide o moju nevinu! 30 Či je nepravda na mojich perách, či môj cit nerozozná urážlivé slová?