Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

1 Teraz krič, vari ti niekto odpovie? Na ktorého zo svätých sa obrátiš? 2 Doista, hlúpeho zabíja vlastný hnev, blázna ničia jeho vášne. 3 Ja sám som videl bezbožného hlupáka zapúšťať korene, ale náhla kliatba padla na jeho dom, 4 jeho deťom nebolo pomoci, zničili ich na súdoch, nemali zástancu, 5 čo oni nažali, iní hladno pohlcú, silnejší vezme im to z koša dychtiac, smädiac po ich bohatstve. 6 Nie, bieda nevyrastá zo zeme, ani trápenie nepučí z pôdy. 7 Človek sám plodí trápenia, tak ako orly lietajú vozvýš. 8 Z mojej stránky, ja by som sa utiekal k Bohu, svoju vec predložil by som tomu, 9 ktorý koná veľké a nepreskúmateľné diela, nespočítateľné divy. 10 Zemi dáva dažde, zosiela vody na naše polia, 11 aby povýšil pokorených, aby utrápených priviedol k šťastiu; 12 marí úmysly chytrákov, čo začali, nebude mať úspech. 13 Mudrákov chytá do ich chytráckych nástrah, plány zlých obracia na posmech. 14 Za bieleho dňa rútia sa do tmy, na pravé poludnie tápu ako za noci. 15 Chráni bedára pred ich pažravosťou, chudobného pred násilím mocných, 16 takže bedár znovu dostáva nádej a ničomník si musí ústa zatvoriť. 17 Veru, šťastný je človek, ktorého Boh tresce, preto neodvrhuj pokarhanie Všemocného. 18 Lebo i keď raní, aj rany obviaže, ak udrie, vlastnou rukou zahojí. 19 Vyslobodí ťa zo šiestich nešťastí i zo siedmeho: nič zlé ťa nestihne. 20 Počas hladu zachráni ťa od smrti; za vojny pred ostrím meča. 21 Zacloní ťa pred bičom jazyka, nemusíš sa báť vpádu zločincov. 22 Vysmeješ sa násiliu i hladu, nebudeš sa obávať ani divej zveri, 23 budeš mať zmluvu s kamením, by šetrilo tvoje role, a poľná burina ťa nechá na pokoji. 24 Tvoja rodina bude žiť šťastne, keď navštíviš košiar, nájdeš ho celý. 25 Budeš sa dívať, ako sa množí tvoje potomstvo, ako sa rozrastá sťa tráva na poli. 26 V starom veku zostúpiš do hrobu, ako sa v pravý čas vŕšia snopy na mlátenie. 27 Toto všetko sme skúsili: je to pravda! Počúvni a využi to pre svoje dobro. Iba sám trpiaci pozná svoju biedu