Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

42. kapitola

Posledná Jóbova odpoveď

1 Potom odpovedal Jób Jahvemu:
2 Viem, že tvoja moc je bezhraničná, čo si zaumieniš, všetko urobíš. 3 A ja som zastieral tvoje plány nerozumnými rečami. Hovoril som o veciach, ktorým nerozumiem, o veciach čudesných, nad moje chápanie. 4 Prosím ťa, vypočuj ma teraz, keď hovorím, keď sa budem pýtať, ty ma poučíš! 5 Dosiaľ som ťa poznal iba z počutia, ale teraz ťa vidím na vlastné oči. 6 Preto odvolávam všetko a kajám sa v prachu a v popole.

Jahve karhá troch mudrcov

7 Keď Jahve dohovoril Jóbovi svoje slová, povedal Elifazovi z Temanu: "Hnevám sa na teba a tvojich dvoch priateľov, lebo ste nehovorili o mne správne, ako ste mali hovoriť, ako hovoril môj sluha Jób.
8 Preto vezmite sedem býkov a sedem baranov a choďte k môjmu sluhovi Jóbovi a obetujte za seba celopal a nech sa on pomodlí za vás. Lebo len z ohľadu na neho nepotrestám vás za to, že ste nehovorili o mne správne, ako ste mali hovoriť, ako hovoril môj sluha Jób." 9 Vtedy Elifaz z Temanu, Bildad zo Šuachu a Sofar z Naamatu odišli vyplniť Jahveho rozkaz a Jahve mal ohľad na Jóba. Jahve obnoví Jóbov blahobyt

Jahve obnoví Jóbov blahobyt

10 Kým sa Jób prihováral za svojich priateľov, Jahve mu navrátil predošlý stav, ba zdvojnásobil jeho majetok.
11 Vtedy prišli k nemu všetci jeho bratia a sestry a jeho predošlí známi, stolovali s ním v jeho dome, prejavili mu svoju sústrasť a tešili ho za všetko to nešťastie, čo Jahve a neho zoslal, a každý z nich mu daroval strieborný peniaz a zlatý prsteň. 12 Jahve požehnal koniec Jóbovho života viac ako začiatok, takže mal štrnásťtisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov volov a tisíc oslíc. 13 Mal sedem synov a tri dcéry. 14 Prvej dal meno Hrdlička, druhej Škoricový kvet a tretej Roh na líčidlo. 15 V celom šírom kraji nebolo krajších žien ako Jóbove dcéry a otec im dal podiel na dedičstve zároveň s ich bratmi. 16 Po tomto všetkom Jób žil ešte stoštyridsať rokov a videl svojich synov a vnukov do štvrtého pokolenia 17 a zomrel veľmi starý, sýty životom.