Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

42. kapitola

Posledná Jóbova odpoveď

1 Potom odpovedal Jób Jahvemu:
2 Viem, že tvoja moc je bezhraničná, čo si zaumieniš, všetko urobíš. 3 A ja som zastieral tvoje plány nerozumnými rečami. Hovoril som o veciach, ktorým nerozumiem, o veciach čudesných, nad moje chápanie. 4 Prosím ťa, vypočuj ma teraz, keď hovorím, keď sa budem pýtať, ty ma poučíš! 5 Dosiaľ som ťa poznal iba z počutia, ale teraz ťa vidím na vlastné oči. 6 Preto odvolávam všetko a kajám sa v prachu a v popole.

Jahve karhá troch mudrcov

7 Keď Jahve dohovoril Jóbovi svoje slová, povedal Elifazovi z Temanu: "Hnevám sa na teba a tvojich dvoch priateľov, lebo ste nehovorili o mne správne, ako ste mali hovoriť, ako hovoril môj sluha Jób.
8 Preto vezmite sedem býkov a sedem baranov a choďte k môjmu sluhovi Jóbovi a obetujte za seba celopal a nech sa on pomodlí za vás. Lebo len z ohľadu na neho nepotrestám vás za to, že ste nehovorili o mne správne, ako ste mali hovoriť, ako hovoril môj sluha Jób." 9 Vtedy Elifaz z Temanu, Bildad zo Šuachu a Sofar z Naamatu odišli vyplniť Jahveho rozkaz a Jahve mal ohľad na Jóba. Jahve obnoví Jóbov blahobyt

Jahve obnoví Jóbov blahobyt

10 Kým sa Jób prihováral za svojich priateľov, Jahve mu navrátil predošlý stav, ba zdvojnásobil jeho majetok.
11 Vtedy prišli k nemu všetci jeho bratia a sestry a jeho predošlí známi, stolovali s ním v jeho dome, prejavili mu svoju sústrasť a tešili ho za všetko to nešťastie, čo Jahve a neho zoslal, a každý z nich mu daroval strieborný peniaz a zlatý prsteň. 12 Jahve požehnal koniec Jóbovho života viac ako začiatok, takže mal štrnásťtisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov volov a tisíc oslíc. 13 Mal sedem synov a tri dcéry. 14 Prvej dal meno Hrdlička, druhej Škoricový kvet a tretej Roh na líčidlo. 15 V celom šírom kraji nebolo krajších žien ako Jóbove dcéry a otec im dal podiel na dedičstve zároveň s ich bratmi. 16 Po tomto všetkom Jób žil ešte stoštyridsať rokov a videl svojich synov a vnukov do štvrtého pokolenia 17 a zomrel veľmi starý, sýty životom.