Predchádzajúca kapitola

42. kapitola

Posledná Jóbova odpoveď

1 Potom odpovedal Jób Jahvemu:
2 Viem, že tvoja moc je bezhraničná, čo si zaumieniš, všetko urobíš. 3 A ja som zastieral tvoje plány nerozumnými rečami. Hovoril som o veciach, ktorým nerozumiem, o veciach čudesných, nad moje chápanie. 4 Prosím ťa, vypočuj ma teraz, keď hovorím, keď sa budem pýtať, ty ma poučíš! 5 Dosiaľ som ťa poznal iba z počutia, ale teraz ťa vidím na vlastné oči. 6 Preto odvolávam všetko a kajám sa v prachu a v popole.

Jahve karhá troch mudrcov

7 Keď Jahve dohovoril Jóbovi svoje slová, povedal Elifazovi z Temanu: "Hnevám sa na teba a tvojich dvoch priateľov, lebo ste nehovorili o mne správne, ako ste mali hovoriť, ako hovoril môj sluha Jób.
8 Preto vezmite sedem býkov a sedem baranov a choďte k môjmu sluhovi Jóbovi a obetujte za seba celopal a nech sa on pomodlí za vás. Lebo len z ohľadu na neho nepotrestám vás za to, že ste nehovorili o mne správne, ako ste mali hovoriť, ako hovoril môj sluha Jób." 9 Vtedy Elifaz z Temanu, Bildad zo Šuachu a Sofar z Naamatu odišli vyplniť Jahveho rozkaz a Jahve mal ohľad na Jóba. Jahve obnoví Jóbov blahobyt

Jahve obnoví Jóbov blahobyt

10 Kým sa Jób prihováral za svojich priateľov, Jahve mu navrátil predošlý stav, ba zdvojnásobil jeho majetok.
11 Vtedy prišli k nemu všetci jeho bratia a sestry a jeho predošlí známi, stolovali s ním v jeho dome, prejavili mu svoju sústrasť a tešili ho za všetko to nešťastie, čo Jahve a neho zoslal, a každý z nich mu daroval strieborný peniaz a zlatý prsteň. 12 Jahve požehnal koniec Jóbovho života viac ako začiatok, takže mal štrnásťtisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov volov a tisíc oslíc. 13 Mal sedem synov a tri dcéry. 14 Prvej dal meno Hrdlička, druhej Škoricový kvet a tretej Roh na líčidlo. 15 V celom šírom kraji nebolo krajších žien ako Jóbove dcéry a otec im dal podiel na dedičstve zároveň s ich bratmi. 16 Po tomto všetkom Jób žil ešte stoštyridsať rokov a videl svojich synov a vnukov do štvrtého pokolenia 17 a zomrel veľmi starý, sýty životom.