Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

41. kapitola

1 Veru, klamná by bola tvoja nádej, vyvrátiš sa na zem, len čo ho zahliadneš. 2 Zdivočie, keď ho niekto vyruší zo spánku a postaví sa mu na odpor. 3 Kto ho kedy napadol a zostal živý? Nikto, veru, pod celým šírym nebom. 4 Neprejdem mlčaním popri jeho údoch, jeho neobyčajnej sile a súlade tela. 5 Ktože mu vyzliekol jeho vrchné rúcho, prenikol cez jeho dvojité brnenie? 6 Roztvoril niekto brány jeho tlamy a nazrel na hrozné rady jeho zubov? 7 Chrbát má poskladaný zo samých štítov zapečatených pečaťou z kremeňa. 8 Jeden do druhého tesne zapadá, že ani vzduch cez ne neprejde, 9 každý sa pridŕža najbližšieho a nemožno ich ničím rozdvojiť. 10 Keď sa mu kýchne, vyrazí žiarivý prúd; oči sa mu jagajú ako ranná zora. 11 Z pažeráka mu vyráža plameň, sršiaci iskrami ohňa. 12 Z nozdier mu vychádza dym, ako z kotla, čo kypí na vatre. 13 Jeho dych môže aj uhlie rozpáliť, lebo mu z papule plamene šľahajú. 14 V jeho šiji drieme sila a pred ním sa šíri hrôza. 15 Svaly má pevne vedno zrastené, ako uliate, nepovolia pred ničím. 16 Jeho srdce je tvrdé sťa skala, tvrdé ako spodný kameň v mlyne. 17 Keď sa napriami, chlapiny sa zľaknú, aj morský príboj ustúpi. 18 Ak ho zasiahne meč, oštep, šíp i strela, odrazia sa od neho; 19 železo mu je ako slamka a bronz ako drevo práchnivé. 20 Šíp vystrelený z luku ho na útek nezaženie, kamene z praku sú preň ako plevy. 21 Kyjak mu je ako steblo slamy, vysmieva sa švihom šable. 22 Naspodu má brnenie zo zubatých črepov, po blate sa vozí ako na saniach. 23 Hlbočinu zvíri ako kotol vriacej vody, more zamieša ako voňavú masť v tégliku. 24 Za sebou necháva svietiacu brázdu, víry za ním zdajú sa šedinami starca. 25 Nemá rovného na celej zemi, utvorený bol, aby sa nikoho nebál. 26 Aj na najvyšších zvysoka pozerá, on je kráľom nad všetkými hrdými zvieratami. Posledná Jóbova odpoveď