Predchádzajúca kapitola

40. kapitola

1 Vtedy povedal Jahve Jóbovi: 2 Či neustúpi človek, čo sa prie so Všemohúcim? Kto má spor s Bohom, čo mu odpovie? 3 A Jób odpovedal Jahvemu: 4 Čo ti môžem povedať ja, bezvýznamný človek, radšej sa celkom odmlčím. 5 Hovoril som raz, opakovať nebudem, dva razy, nemám čo pridať.

Boh ovláda sily zla

6 Vtedy Jahve odpovedal Jóbovi z búrky:
7 Opáš si bedrá ako muž udatný, pýtať sa budem a ty ma poučíš! 8 Odvážiš sa tvrdiť, že som nespravodlivý, odsúdiť mňa, aby si ty mal pravdu? 9 Tvoja ruka má vari Božiu moc a tvoj hlas môže zahrmieť ako on? 10 Ozdob sa teda majestátom a vznešenosťou, odej sa slávou a velebou, 11 vzbĺkni hrozným hnevom a jedným pohľadom uponíž pyšného! 12 Jediným pohľadom upokor pyšného, rozmliaždi zlosynov, kdekoľvek žijú! 13 Zakop všetkých hlboko do zeme, zatvor ich do hrobu tmavého! 14 Potom ti ja sám chválu prejavím, že si zvíťazil svojou vlastnou silou.

Mohutný behemot

15 Pozri na hrocha, ktorého som stvoril tak ako teba, čo trávu žerie ako vôl.
16 Jeho moc spočíva v bedrách, neobyčajná sila v jeho brušných svaloch. 17 Svoj chvost zdvihne ako dáky céder, na stehnách má šľachy posplietané v uzly. 18 Jeho kosti sú ako potrubie z bronzu a celá kostra sťa liate železo. 19 On je prvý zo všetkých Božích diel, Boh mu dal nad nimi vládu. 20 Zakázal mu horské kraje a všetky zvieratá sa tam pohrávajú. 21 Pod lotosom zvalený spočíva, v húštine tŕstí, v močaristom bahne. 22 Tieňom ho kryje lotosové lístie, obkľučujú ho potočné vŕby. 23 Ak sa rieka vzduje, vôbec sa neplaší, aj keby celý Jordán zalial ho až k tlame, to by ním ani len nepohlo. 24 Kto teda by sa odvážil predstúpiť mu pred oči a preraziť mu pysky ostrými klinmi?

Leviatan

25 Vari krokodíla udicou ulovíš alebo slučkou, ktorou mu jazyk zachytíš?
26 Nozdrami mu azda povraz pretiahneš, prepichneš mu čeľuste hákom? 27 Vari ťa bude prosiť o milosť a ustrašene prosby vykladať? 28 Azda s tebou aj zmluvu uzavrie, že ti ostane večným otrokom? 29 Môžeš sa s ním ako s vrabcom pohrávať, dáš ho na povrázku svojim dcérenkám? 30 Tvoji spoločníci ho vyložia na trhu, rozdelia ho medzi predavačova? 31 Vari mu rozbodáš kožu kopijami a hlavu mu prerazíš harpúnou na ryby? 32 Skús len ruku naňho položiť! Mysli na tuhý boj, preto radšej nezačínaj!