Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

1 Vtedy povedal Jahve Jóbovi: 2 Či neustúpi človek, čo sa prie so Všemohúcim? Kto má spor s Bohom, čo mu odpovie? 3 A Jób odpovedal Jahvemu: 4 Čo ti môžem povedať ja, bezvýznamný človek, radšej sa celkom odmlčím. 5 Hovoril som raz, opakovať nebudem, dva razy, nemám čo pridať.

Boh ovláda sily zla

6 Vtedy Jahve odpovedal Jóbovi z búrky:
7 Opáš si bedrá ako muž udatný, pýtať sa budem a ty ma poučíš! 8 Odvážiš sa tvrdiť, že som nespravodlivý, odsúdiť mňa, aby si ty mal pravdu? 9 Tvoja ruka má vari Božiu moc a tvoj hlas môže zahrmieť ako on? 10 Ozdob sa teda majestátom a vznešenosťou, odej sa slávou a velebou, 11 vzbĺkni hrozným hnevom a jedným pohľadom uponíž pyšného! 12 Jediným pohľadom upokor pyšného, rozmliaždi zlosynov, kdekoľvek žijú! 13 Zakop všetkých hlboko do zeme, zatvor ich do hrobu tmavého! 14 Potom ti ja sám chválu prejavím, že si zvíťazil svojou vlastnou silou.

Mohutný behemot

15 Pozri na hrocha, ktorého som stvoril tak ako teba, čo trávu žerie ako vôl.
16 Jeho moc spočíva v bedrách, neobyčajná sila v jeho brušných svaloch. 17 Svoj chvost zdvihne ako dáky céder, na stehnách má šľachy posplietané v uzly. 18 Jeho kosti sú ako potrubie z bronzu a celá kostra sťa liate železo. 19 On je prvý zo všetkých Božích diel, Boh mu dal nad nimi vládu. 20 Zakázal mu horské kraje a všetky zvieratá sa tam pohrávajú. 21 Pod lotosom zvalený spočíva, v húštine tŕstí, v močaristom bahne. 22 Tieňom ho kryje lotosové lístie, obkľučujú ho potočné vŕby. 23 Ak sa rieka vzduje, vôbec sa neplaší, aj keby celý Jordán zalial ho až k tlame, to by ním ani len nepohlo. 24 Kto teda by sa odvážil predstúpiť mu pred oči a preraziť mu pysky ostrými klinmi?

Leviatan

25 Vari krokodíla udicou ulovíš alebo slučkou, ktorou mu jazyk zachytíš?
26 Nozdrami mu azda povraz pretiahneš, prepichneš mu čeľuste hákom? 27 Vari ťa bude prosiť o milosť a ustrašene prosby vykladať? 28 Azda s tebou aj zmluvu uzavrie, že ti ostane večným otrokom? 29 Môžeš sa s ním ako s vrabcom pohrávať, dáš ho na povrázku svojim dcérenkám? 30 Tvoji spoločníci ho vyložia na trhu, rozdelia ho medzi predavačova? 31 Vari mu rozbodáš kožu kopijami a hlavu mu prerazíš harpúnou na ryby? 32 Skús len ruku naňho položiť! Mysli na tuhý boj, preto radšej nezačínaj!