Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

39. kapitola

1 Vieš, kedy sa kamzíky liahnu? Pozoroval si, keď lane vrhajú mladé? 2 Vypočítal si, koľko mesiacov mláďatá nosia, a poznáš čas, keď majú rodiť? 3 Ako sa prikrčia, život si otvoria, a vrhnú svoje mladé? 4 Ako im mláďatá rastú a silnejú vo voľnej prírode, potom od nich odídu a viac sa nevrátia? 5 Kto dal slobodu divému oslovi, kto nechal stepného somára voľne sa túlať? 6 Jemu som dal pustatinu za domov a slané pláne, aby tam žil; 7 vysmieva sa mestskému lomozu, nemusí počúvať pohoničov krik, 8 preháňa sa za pašou po vŕškoch, zhľadáva všetko, čo je zelené. 9 Či sa divý byvol poddá, aby tu slúžil a v noci v maštali líhal? 10 Či udržíš v brázde zapriahnutého byvola, aby za tebou polia preoral? 11 Môžeš sa spoľahnúť na jeho veľkú silu a zveriť mu svoju úrodu, 12 istý, že s ním budeš obilie zvážať a hromadiť ho na svojom humne? 13 Dá sa porovnávať krídlo pštrosa, s operením bociana a sokola? 14 Preto svoje vajcia necháva na zemi, aby sa v piesku zohriali; 15 nemyslí na to, že ich môže noha rozšliapať alebo rozmliaždiť divá zver. 16 So svojimi mláďatami zaobchádza tvrdo ako s cudzími, nemrzí ho, že sa nadarmo namáha. 17 Lebo Boh mu nedal múdrosti, nechal ho bez rozumu. 18 Ale keď sa zdvihne do behu, zahanbí aj jazdca na koni. 19 Či si ty dal silu koňovi, či si mu šiju hrivou priodial? 20 Pripravil si ho do skoku ako kobylku, keď svojím hrdým erdžaním naháňa strach? 21 Veselo dolinou cvála a celou silou sa vrhá proti ozbrojeným šíkom. 22 Pohŕda strachom, ničoho sa nebojí, neustúpi pred taseným mečom. 23 V tulci mu na boku hrkocú šípy, blýska sa kopija a oštep. 24 S nedočkavým rykom hltá priestory, ktože ho zadrží, keď rohy zaznejú? 25 Na každý hlas rohu zaerdží "hihi", zďaleka vetrí boj, hromové povely vodcov a krik bojujúcich. 26 Vari podľa tvojej rady vtáci sa sťahujú, roztiahnu si krídla a letia na juh? 27 Orlovi zasa radíš, by sa vzniesol vysoko a urobil si hniezdo na temene skál? 28 Na skalách býva i tam nocúva, na skalnom výbežku má svoju pevnosť. 29 Odtiaľ aj za korisťou číha, jeho oči ju vidia zďaleka, 30 mláďatá sa mu živia krvou, preto ho nájdeš tam, kde ležia pobití.