Predchádzajúca kapitola

39. kapitola

1 Vieš, kedy sa kamzíky liahnu? Pozoroval si, keď lane vrhajú mladé? 2 Vypočítal si, koľko mesiacov mláďatá nosia, a poznáš čas, keď majú rodiť? 3 Ako sa prikrčia, život si otvoria, a vrhnú svoje mladé? 4 Ako im mláďatá rastú a silnejú vo voľnej prírode, potom od nich odídu a viac sa nevrátia? 5 Kto dal slobodu divému oslovi, kto nechal stepného somára voľne sa túlať? 6 Jemu som dal pustatinu za domov a slané pláne, aby tam žil; 7 vysmieva sa mestskému lomozu, nemusí počúvať pohoničov krik, 8 preháňa sa za pašou po vŕškoch, zhľadáva všetko, čo je zelené. 9 Či sa divý byvol poddá, aby tu slúžil a v noci v maštali líhal? 10 Či udržíš v brázde zapriahnutého byvola, aby za tebou polia preoral? 11 Môžeš sa spoľahnúť na jeho veľkú silu a zveriť mu svoju úrodu, 12 istý, že s ním budeš obilie zvážať a hromadiť ho na svojom humne? 13 Dá sa porovnávať krídlo pštrosa, s operením bociana a sokola? 14 Preto svoje vajcia necháva na zemi, aby sa v piesku zohriali; 15 nemyslí na to, že ich môže noha rozšliapať alebo rozmliaždiť divá zver. 16 So svojimi mláďatami zaobchádza tvrdo ako s cudzími, nemrzí ho, že sa nadarmo namáha. 17 Lebo Boh mu nedal múdrosti, nechal ho bez rozumu. 18 Ale keď sa zdvihne do behu, zahanbí aj jazdca na koni. 19 Či si ty dal silu koňovi, či si mu šiju hrivou priodial? 20 Pripravil si ho do skoku ako kobylku, keď svojím hrdým erdžaním naháňa strach? 21 Veselo dolinou cvála a celou silou sa vrhá proti ozbrojeným šíkom. 22 Pohŕda strachom, ničoho sa nebojí, neustúpi pred taseným mečom. 23 V tulci mu na boku hrkocú šípy, blýska sa kopija a oštep. 24 S nedočkavým rykom hltá priestory, ktože ho zadrží, keď rohy zaznejú? 25 Na každý hlas rohu zaerdží "hihi", zďaleka vetrí boj, hromové povely vodcov a krik bojujúcich. 26 Vari podľa tvojej rady vtáci sa sťahujú, roztiahnu si krídla a letia na juh? 27 Orlovi zasa radíš, by sa vzniesol vysoko a urobil si hniezdo na temene skál? 28 Na skalách býva i tam nocúva, na skalnom výbežku má svoju pevnosť. 29 Odtiaľ aj za korisťou číha, jeho oči ju vidia zďaleka, 30 mláďatá sa mu živia krvou, preto ho nájdeš tam, kde ležia pobití.