Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

38. kapitola

Tvorčia múdrosť umlčuje Jóba

1 Boh odpovedal Jóbovi z búrky:
2 Kto moje plány chce zatemniť tu slovami bez zmyslu? 3 Opáš si bedrá ako udatný muž; pýtať sa budem a ty mi odpovedz! 4 Kde si bol ty, keď ja som kládol základy zeme? Hovor, ak to vieš a veci rozumieš! 5 Ty iste vieš, kto jej rozmery určil, kto nad ňou roztiahol merací pás! 6 Na aký základ jej piliere spustené boli a kto jej položil uholný kameň 7 za jasavého spevu zboru ranných hviezd a za hlasných výkrikov Božích synov? 8 Kto uzavrel more bránami, keď z lona hlbiny vyšľahlo prúdom? 9 Keď som ho zahalil oblakom sťa plachtou a hustou hmlou ako plienkami, 10 keď som mu vyznačil medze, postavil brány a závory 11 a povedal: "Až potiaľto môžeš ísť, ale nie ďalej, tu sa pýcha tvojich vĺn zlomí!" 12 Či niekedy za svojho života ránu si vydával rozkaz? 13 Či rannej zore si vykázal miesto a poučil ju, nech uchopí okraje zeme a strasie hviezdu Síria z jej miesta, 14 aby sa zem uvoľnila ako hlina pod pečaťou a zafarbila ju ako riasy plášťa, 15 keď sa Síriovi odníme žiara a hviezdy jeho súhvezdia radom pohasnú. 16 Či si už zostúpil k prameňom mora a po dne prahlbín prechádzal si sa? 17 Ukázali ti už brány smrti, videl si vrátnikov kraja temnoty? 18 Pochopil si celú rozlohu zeme? Rozprávaj, ak to všetko vieš. 19 Kadiaľ vedie cesta k obydliu svetla a kde zasa prebýva tma? 20 A vedel by si ich zaviesť na ich stanovište a priviesť späť do ich domova? 21 Zaiste to vieš, veď si sa narodil vtedy, taký veľký je počet tvojich dní! 22 Či si došiel až k zásobárňam snehu a videl si sklady ľadovca, 23 ktorý mám v zásobe pre časy pohromy, pre deň bojov a vojny? 24 Ktorou cestou sa svetlo delí svetu a rozosiela po zemi východný vietor? 25 Kto prerazil kanály pre prúdy dažďa a cesty hromovým bleskom, 26 by pršalo na zem, kde ľudí niet, na púšť, kde nebýva človek, 27 napájajúc nehostinnú a drsnú púšť, aby na stepi narástla tráva? 28 Či dážď má otca? Kto splodil kvapôčky rosy? 29 Z ktorého lona sa narodil ľad a kto je matkou nebeského mrazu, 30 ktorý skrýva vody kamenným príkrovom a pozamŕza šíre hlbočiny? 31 Či hviezdy Plejád by si dokázal zviazať alebo rozviazať Oriónov pás? 32 Zvieratník s hviezdami necháš vyjsť načas a vyvedieš Medveďa s jeho mláďatami? 33 Či si ty vyhlásil zákony nebu alebo určil mu vládu nad zemou? 34 Či môžeš rozkázať oblakom hustým, aby ťa pokryli záplavou vody? 35 Ak rozkážeš bleskom, aby sa vydali na cestu, vari ti povedia: "Sme pripravení"? 36 Kto vložil múdrosť do ibisa a dal rozumnosť kohútovi? 37 Kto je dosť múdry, aby ovládal mraky a vyprázdnil nebeské zásoby vody, 38 keď na tvrdú hmotu zleje sa prach zeme a hrudy vedno pozliepajú sa? 39 Či pre levicu ulovíš korisť a ukojíš hlad mladých levíčat, 40 čo sa krčia vo svojich brlohoch alebo na postriežke v húštine ležia? 41 Kto krkavcovi obstará pokrm, keď jeho mladé volajú k Bohu a bezradne po strave dvíhajú zobáky?