Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

37. kapitola

1 Všetko toto desí moje srdce, že mi ide vyskočiť z pŕs. 2 Čujte, čujte len burácanie jeho hromu, akým to búrlivým hlasom rozpráva! 3 Ozýva sa pod celou nebeskou klenbou a jeho blesk siaha ku končinám zeme; 4 za tým nasleduje úžasný zvuk, keď zahrmí majestátnym hlasom; jeho blesky nič už nezadrží, zakiaľ jeho hrom ďalej nebom buráca. 5 Hej, Boh nám dáva vidieť zázračné veci, tvorí veľké diela, pre nás nepochopiteľné. 6 Keď snehu rozkáže: "Padaj na zem," lejakom: "Lejte sa prudko!" 7 Všetci ľudia sa musia zatvoriť doma a musia uznať, že je to jeho dielo; 8 divá zver musí pozaliezať do skrýš, poskrývať sa do svojich dier. 9 Uragán sa dvíha z južných strán, severák zasa prináša zimu. 10 Boh len dýchne a ľad sa utvorí, široké plochy vôd stvrdnú. 11 Oblaky napĺňa vodou, ktorú mraky za blýskania rozsievajú všade, 12 ako tak putujú navôkol podľa jeho vôle, aby konali, čo im rozkáže po celom okruhu zeme, 13 aby trestali jeho zem alebo siali dobrotu podľa jeho poslania. 14 Počúvaj, Jób, čo ti teraz poviem, nože porozmýšľaj o veľkých dielach Božích! 15 Chápeš, ako im Boh dáva úlohy? Ako v oblakoch blesky zapáli? 16 Chápeš, ako oblaky visia nad nami, predivné dielo toho, ktorý všetko vie, 17 a ty sa potíš v horúcich šatách, keď zem leží nehybná pod južným vetrom? 18 Môžeš vytepať ako on nebeskú klenbu, pevnú ako zrkadlo z liateho kovu? 19 Pouč nás teda, čo mu máme povedať, lebo všetko je temné, pokračovať nemožno! 20 Či možno Bohu rozkázať, kedy má hovoriť? Môže mu človek povedať, aby sa vyjadril? 21 Časom nevidieť slnko na nebi, keď je zakryté temnými mrakmi, potom zaveje vietor, mraky porozháňa 22 a od severu to zlatom zažiari. Boh sa obklopuje úžasným bleskom. 23 Ale Všemohúceho nemožno vyskúmať, má nesmiernu moc, ale je spravodlivý, je nesmierne dokonalý, neutláča nikoho. 24 Preto ľudia majú pred ním úctivú bázeň, každý múdry človek prejavuje mu úctivý obdiv.