Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

Skutočný zmysel Jóbovho utrpenia

1 Potom Elihu ďalej hovoril:
2 Maj ešte chvíľu so mnou strpenie, aby som ti veci vysvetlil, lebo na obranu Boha treba ešte viac povedať. 3 Z diaľok pozbieram svoje vedomosti, lebo bránim práva svojho Tvorcu. 4 V mojich rečiach niet luhárstva, pred tebou stojí človek zdravých názorov. 5 Hľa, Boh je mocný, ale nikým nepohŕda, lebo je preveľmi múdry. 6 Bezbožníka nenechá dlho šťastne žiť, ale nešťastným dopomôže k právu, 7 lebo spravodlivých sleduje láskavým pohľadom. Pozdvihuje kráľov na trón, i keď tí, čo tam sedia navždy, stanú sa spupnými. 8 Veru, uvidíš ich ako väzňov v okovách, spútaných okovami zajatcov: 9 vtedy ich obviní z toho, čo vykonali, že sa spreneverili Bohu a utláčali ľud. 10 Jeho výstraha zaznie im do uší, rozkáže im, aby sa od zloby vrátili. 11 Ak ho počúvnu a pokoria sa pred ním, v šťastí prežijú svoje dni a svoje roky v radostiach. 12 Lež ak neposlúchnu, rieku smrti musia prekročiť, zhynú, lebo sa nedali poučiť. 13 Pyšní zatvrdlivo zotrvávajú vo svojom hneve, nevolajú o pomoc, i keď ich trestá, 14 preto zomierajú za mlada a ich životom sa pohŕda; 15 ale trpiaceho utrpením zachráni, otvára mu oči jeho nešťastím. 16 Aj teba chce vytrhnúť z tvojej úzkosti. Kým ty si sa radoval z neobmedzenej hojnosti a tvoj stôl bol plný tuku, 17 ty si neprejednával spor zločincov a nevyhovel si žiadosti siroty. 18 Nech ťa hnev nezvedie, aby si sa všetkému vysmial, a nech ťa nepomýli myšlienka, že ťa to stálo veľa! 19 Čo ti pomôže tvoje vysoké postavenie alebo vypätie všetkých síl? 20 Nech sa ti dych nezatají za hroznej noci, keď uvidíš národy miznúť odtiaľ, kde stáli 21 Varuj sa prikloniť sa k neprávosti, lebo práve preto ťa utrpenie skúša!

Hymnus na všemocnú Múdrosť

22 Pozri, Boh je vznešený svojou mocou, ktože je taký mocnár ako on?
23 Ktože mu určí, ako si má počínať, kto sa mu odváži povedať: "Dopustil si sa nespravodlivosti"? 24 Radšej si spomeň, že máš oslavovať jeho dielo, ktoré ľudia ustavične piesňami velebia. 25 Všetci ľudia na to hľadia s obdivom, hoci smrteľníci vidia to iba zďaleka. 26 Pozri, Boh je taký veľký, že ho ani chápať nemožno, počet jeho rokov spočítať sa nedá. 27 Kvapky vody priťahuje z mora a spúšťa dážď v prúdoch vôd, 28 ktoré pršia z mračien, padajú v dažďoch na všetkých ľudí. 29 Ktože chápe, ako sa vznášajú mračná, rozprestreté sťa koberce pod jeho stanom? 30 Pozri, ako rozostrie hmly ponad vody a zahalí nimi temená hôr! 31 Takým spôsobom živí národy, dáva im hojnosť potravy. 32 Svoju moc prejavuje bleskom, ktorý vrhá rovno do cieľa. 33 Oznamuje to veľkým hukotom, prejavom hnevu proti neprávostiam.