Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Boh nie je k záležitostiam ľudí ľahostajný

1 Potom Elihu pokračoval:
2 Myslíš si, že svoje právo brániš, že svoju nevinnosť pred Bohom dokážeš, 3 keď mu povieš: "Čo ťa do toho? Čo mám z toho, či som zhrešil alebo nie? 4 Dobre, ja ti na to odpoviem a zároveň s tebou tvojim priateľom. 5 Na nebo pozri a zamysli sa, pozoruj oblaky vysoko nad sebou! 6 Ak páchaš hriechy, čo mu tým urobíš? Koľkokoľvek je tvojich zločinov, čo to preň znamená? 7 Ak robíš spravodlivo, čo mu tým dávaš, čo môže získať od teba? 8 Tvoja zloba dopadá na ľudí, ako si ty, a spravodlivosť, čo konáš, zasiahne len smrteľníka. 9 Ľudia vzdychajú pod ťarchou útlaku, volajú o pomoc proti násiliu mocných, 10 ale nik z nich sa nepýta: "Kde je Boh, môj Stvoriteľ, ktorý aj za noci ochranu dáva, 11 ktorý nám dal viac zručnosti ako divej zveri, robí nás múdrejšími ako vtáctvo nebeské?" 12 A tak, keď volajú o pomoc, nedá im odpoveď, pretože sú pyšní a zlí. 13 Všetko márne, Boh ich nechce počuť, Všemohúci si ich nevšíma. 14 Ešte horšie, keď vravíš, že ho nevidíš, že tvoj spor leží pred ním a čakáš na neho. 15 Teraz však, keď Boží hnev ešte nezakročil, ako by si nevšímal ľudskú vzburu, 16 naprázdno si Jób rozdrapuje ústa a nerozumne dve na tri tára.