Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Traja múdri Boha neobránili

1 Potom Elihu ďalej hovoril:
2 Všimnite si moje slová, múdri mužovia, mudrci, počúvajte ma, 3 lebo sluch má oceniť povedané slová, tak ako podnebie ochutnáva jedlo. 4 Preskúmajte spolu, čo je správne, zistíme spoločne, čo je dobré! 5 Jób povedal: "Ja som spravodlivý, ale Boh mi právo nepriznal, 6 prekrútil môj prípad; môj stav je zúfalý, hoci som nič zlé nespáchala." 7 Či bol niekedy človek ako Jób, ktorému posmievať sa je ako piť vodu, 8 ktorý by sa spolčil aj so zločincami kráčal by aj s bezbožníkmi? 9 Veď povedal: "Čo má človek z toho, keď sa chce Bohu zapáčiť?" 10 Preto vy, mužovia rozvážni, počúvajte ma! Bohu je cudzie robiť zlo, Všemohúci nemôže páchať nespravodlivosť! 11 On odpláca človeku podľa jeho skutkov, dáva každému, čo si svojím životom zaslúži. 12 Veru, Boh nikdy nerobí zle, Všemohúci právo neprekrúca. 13 Veď ktože mu zveril jeho zem, ktože stvoril celý vesmír? 14 Keby on len na seba myslel a odvolal k sebe svojho životodarného ducha, 15 zaraz by pomrelo všetko, čo je živé a človek by sa tiež obrátil na prach. 16 Jób, ak máš rozum, počúvaj, pozorne sleduj slová, ktoré ti poviem: 17 Či by mohol vládnuť niekto, kto si právo neváži? Odvážil by si sa odsúdiť všemocného Spravodlivého, 18 toho, ktorý aj kráľovi povie: "Ty naničhodník" a kniežatám vypočíta ich zlobu? 19 On nenadŕža kniežatám, nerobí rozdiely medzi bohatým a núdznym, lebo všetci sú jeho stvorenia. 20 Môžu zomrieť náhle, prostred noci; mocní hynú a pominú sa, tyrani padajú bez pričinenia ľudí. 21 Jeho oči bedlia nad tým, čo človek koná, pozoruje každý jeho krok, 22 niet veru tieňa, ani takej hlbokej tmy, v ktorej by sa pred ním skryl zločinný človek. 23 Boh človeku vopred neoznámi čas, kedy sa má dostaviť pred jeho súd. 24 Netreba mu vyšetrovať: mocných láme a na ich miesta posadí iných. 25 Preto dáva pozor na ich skutky, za jednu noc ich zničí a sú zdrvení. 26 Bije ich ako zločincov, spútava ich na mieste, kde to každý vidí, 27 lebo odpadli od neho a nezachovávali jeho zákony, 28 k nemu doliehali výkriky biednych, ktoré vyvolávali, a on vypočuje prosby utláčaných. 29 A ak sa odmlčí, ktože ho odsúdi, ak si tvár odvráti, ktože sa naň podíva zhora? 30 Čo ak nad národom a jeho ľudom nechá kraľovať človeka bezbožného pre tvrdohlavosť ľudu? 31 Možno teda Bohu povedať: "Znášame trest, hoci som sa nedopustil zlého? 32 Ak som zhrešil, dokáž mi to, ak som robil neprávosť, už to nespácham?" 33 Podľa tvojej mienky má ihneď odpustiť, hoci si ho ty zavrhol? Ale nakoľko ty si máš voliť, a nie ja, povedz nám teda všetko, čo vieš! 34 Všetci múdri ľudia mi povedia – tak isto ako každý rozumný poslucháč: 35 "Jób nerozpráva múdro, jeho reči nie sú rozvážne! 36 Dobre, nech je Jób podrobený ustavičnej skúške za odpovede hodné ľudí ničomných, 37 veď on je hriešnik a k tomu burič, pred nami bije na posmech do dlaní a proti Bohu prednáša reči bez konca."Boh nie je k záležitostiam ľudí ľahostajný