Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Traja múdri Boha neobránili

1 Potom Elihu ďalej hovoril:
2 Všimnite si moje slová, múdri mužovia, mudrci, počúvajte ma, 3 lebo sluch má oceniť povedané slová, tak ako podnebie ochutnáva jedlo. 4 Preskúmajte spolu, čo je správne, zistíme spoločne, čo je dobré! 5 Jób povedal: "Ja som spravodlivý, ale Boh mi právo nepriznal, 6 prekrútil môj prípad; môj stav je zúfalý, hoci som nič zlé nespáchala." 7 Či bol niekedy človek ako Jób, ktorému posmievať sa je ako piť vodu, 8 ktorý by sa spolčil aj so zločincami kráčal by aj s bezbožníkmi? 9 Veď povedal: "Čo má človek z toho, keď sa chce Bohu zapáčiť?" 10 Preto vy, mužovia rozvážni, počúvajte ma! Bohu je cudzie robiť zlo, Všemohúci nemôže páchať nespravodlivosť! 11 On odpláca človeku podľa jeho skutkov, dáva každému, čo si svojím životom zaslúži. 12 Veru, Boh nikdy nerobí zle, Všemohúci právo neprekrúca. 13 Veď ktože mu zveril jeho zem, ktože stvoril celý vesmír? 14 Keby on len na seba myslel a odvolal k sebe svojho životodarného ducha, 15 zaraz by pomrelo všetko, čo je živé a človek by sa tiež obrátil na prach. 16 Jób, ak máš rozum, počúvaj, pozorne sleduj slová, ktoré ti poviem: 17 Či by mohol vládnuť niekto, kto si právo neváži? Odvážil by si sa odsúdiť všemocného Spravodlivého, 18 toho, ktorý aj kráľovi povie: "Ty naničhodník" a kniežatám vypočíta ich zlobu? 19 On nenadŕža kniežatám, nerobí rozdiely medzi bohatým a núdznym, lebo všetci sú jeho stvorenia. 20 Môžu zomrieť náhle, prostred noci; mocní hynú a pominú sa, tyrani padajú bez pričinenia ľudí. 21 Jeho oči bedlia nad tým, čo človek koná, pozoruje každý jeho krok, 22 niet veru tieňa, ani takej hlbokej tmy, v ktorej by sa pred ním skryl zločinný človek. 23 Boh človeku vopred neoznámi čas, kedy sa má dostaviť pred jeho súd. 24 Netreba mu vyšetrovať: mocných láme a na ich miesta posadí iných. 25 Preto dáva pozor na ich skutky, za jednu noc ich zničí a sú zdrvení. 26 Bije ich ako zločincov, spútava ich na mieste, kde to každý vidí, 27 lebo odpadli od neho a nezachovávali jeho zákony, 28 k nemu doliehali výkriky biednych, ktoré vyvolávali, a on vypočuje prosby utláčaných. 29 A ak sa odmlčí, ktože ho odsúdi, ak si tvár odvráti, ktože sa naň podíva zhora? 30 Čo ak nad národom a jeho ľudom nechá kraľovať človeka bezbožného pre tvrdohlavosť ľudu? 31 Možno teda Bohu povedať: "Znášame trest, hoci som sa nedopustil zlého? 32 Ak som zhrešil, dokáž mi to, ak som robil neprávosť, už to nespácham?" 33 Podľa tvojej mienky má ihneď odpustiť, hoci si ho ty zavrhol? Ale nakoľko ty si máš voliť, a nie ja, povedz nám teda všetko, čo vieš! 34 Všetci múdri ľudia mi povedia – tak isto ako každý rozumný poslucháč: 35 "Jób nerozpráva múdro, jeho reči nie sú rozvážne! 36 Dobre, nech je Jób podrobený ustavičnej skúške za odpovede hodné ľudí ničomných, 37 veď on je hriešnik a k tomu burič, pred nami bije na posmech do dlaní a proti Bohu prednáša reči bez konca."Boh nie je k záležitostiam ľudí ľahostajný