Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

Jób je namyslený

1 Avšak ty, Jób, počúvaj moje slová, pozorne sleduj všetko, čo ti rozpoviem.
2 Pozri, už aj ústa otváram, slová mám hotové na svojom jazyku. 3 Moje srdce vydá slová poznania, moje pery ti vyslovia čistú pravdu. 4 Lebo ma vytvoril Boží duch, dych Všemohúceho dáva mi život. 5 Ak budeš môcť, odpovedz mi, priprav sa na boj, zastaň si proti mne! 6 Pozri, pred Bohom som práve taký, ako si ty, aj ja som umiesený z hliny. 7 Veru, mňa sa báť nemusíš, moja ruka nebude na teba ťažko dorážať. 8 Ty si už svoje povedal, vypočul som ťa, počul som zvuk tvojich slov: 9 "Ja som nevinný," povedal si, "bez hriechu som, som čistý, nemám nijakú vinu. 10 Boh hľadá proti mne zámienku, považuje ma za svojho nepriateľa; 11 vkladá mi nohy do klád a sleduje každý môj krok." 12 Hľa, toto je moja odpoveď: Mýliš sa! Človek sa s Bohom merať nemôže! 13 Prečo sa ty chceš priečiť s ním? Na jeho slová nik nemá odpoveď! 14 Veru, Boh prehovorí raz a potom zasa inak a človek na to nedáva pozor. 15 V snoch, v nočných videniach, keď na svojich lôžkach sú ponorení do spánku, 16 Boh sa dáva ľuďom poznávať a potvrdzuje im svoje výstrahy, 17 aby človeka odvrátil od toho, čo pácha, aby smrteľníka zbavil jeho pýchy, 18 aby ho uchránil pred záhubou a rieku smrti mu prekročiť zabránil. 19 Alebo sa mu dostáva poučenia na lôžku bolesti neustálym trhaním v údoch; 20 jeho životu sa protiví pokrm, odpor cíti pred najchutnejším jedlom, 21 telo sa mu očividne stráca a odkrýva kosti, ktoré nebolo vidieť, 22 duša sa mu k hrobu blíži a jeho život k pahorkom smrti. 23 Ale ak sa ho zastane Anjel, jeden z tisícov, Prostredníka medzi ním a Bohom, ktorý vysvetlí, čo človek dobré vykonal, 24 ak má s ním sústrasť a povie: "Prepusť ho, nech nejde do hrobu, ja som pre neho výkupné našiel," 25 jeho telo bude mocnejšie ako za mlada, vráti sa do rokov svojej mladosti. 26 Ak aj on poprosí Boha, aby mu navrátil priazeň, aby mu prejavil milosť, žeby mohol od radosti plesať a vyhlásiť ľuďom, že bol omilostený, 27 ak zaspieva všetkým ľuďom: "Hrešil som, dobré som na zlé obrátil, Boh so mnou nenaložil podľa môjho previnenia", 28 vtedy sám seba pred smrťou zachráni a jeho život bude hľadieť svetlu v ústrety. 29 Takto si Boh voči človeku počína, dvakrát i trikrát 30 privádzajúc ho naspäť od hrobu, aby požíval plné šťastie života. 31 Daj pozor, Jób, počúvaj ma, buď ticho, ja chcem ešte hovoriť. 32 Ak budeš mať niečo povedať, odpovieš mi, povieš si svoje, rád by som ti, veru, za pravdu dal. 33 Ak nie, počúvaj mňa, buď ticho, chcem ťa naučiť múdrosti! Traja múdri Boha neobránili