Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Jób je namyslený

1 Avšak ty, Jób, počúvaj moje slová, pozorne sleduj všetko, čo ti rozpoviem.
2 Pozri, už aj ústa otváram, slová mám hotové na svojom jazyku. 3 Moje srdce vydá slová poznania, moje pery ti vyslovia čistú pravdu. 4 Lebo ma vytvoril Boží duch, dych Všemohúceho dáva mi život. 5 Ak budeš môcť, odpovedz mi, priprav sa na boj, zastaň si proti mne! 6 Pozri, pred Bohom som práve taký, ako si ty, aj ja som umiesený z hliny. 7 Veru, mňa sa báť nemusíš, moja ruka nebude na teba ťažko dorážať. 8 Ty si už svoje povedal, vypočul som ťa, počul som zvuk tvojich slov: 9 "Ja som nevinný," povedal si, "bez hriechu som, som čistý, nemám nijakú vinu. 10 Boh hľadá proti mne zámienku, považuje ma za svojho nepriateľa; 11 vkladá mi nohy do klád a sleduje každý môj krok." 12 Hľa, toto je moja odpoveď: Mýliš sa! Človek sa s Bohom merať nemôže! 13 Prečo sa ty chceš priečiť s ním? Na jeho slová nik nemá odpoveď! 14 Veru, Boh prehovorí raz a potom zasa inak a človek na to nedáva pozor. 15 V snoch, v nočných videniach, keď na svojich lôžkach sú ponorení do spánku, 16 Boh sa dáva ľuďom poznávať a potvrdzuje im svoje výstrahy, 17 aby človeka odvrátil od toho, čo pácha, aby smrteľníka zbavil jeho pýchy, 18 aby ho uchránil pred záhubou a rieku smrti mu prekročiť zabránil. 19 Alebo sa mu dostáva poučenia na lôžku bolesti neustálym trhaním v údoch; 20 jeho životu sa protiví pokrm, odpor cíti pred najchutnejším jedlom, 21 telo sa mu očividne stráca a odkrýva kosti, ktoré nebolo vidieť, 22 duša sa mu k hrobu blíži a jeho život k pahorkom smrti. 23 Ale ak sa ho zastane Anjel, jeden z tisícov, Prostredníka medzi ním a Bohom, ktorý vysvetlí, čo človek dobré vykonal, 24 ak má s ním sústrasť a povie: "Prepusť ho, nech nejde do hrobu, ja som pre neho výkupné našiel," 25 jeho telo bude mocnejšie ako za mlada, vráti sa do rokov svojej mladosti. 26 Ak aj on poprosí Boha, aby mu navrátil priazeň, aby mu prejavil milosť, žeby mohol od radosti plesať a vyhlásiť ľuďom, že bol omilostený, 27 ak zaspieva všetkým ľuďom: "Hrešil som, dobré som na zlé obrátil, Boh so mnou nenaložil podľa môjho previnenia", 28 vtedy sám seba pred smrťou zachráni a jeho život bude hľadieť svetlu v ústrety. 29 Takto si Boh voči človeku počína, dvakrát i trikrát 30 privádzajúc ho naspäť od hrobu, aby požíval plné šťastie života. 31 Daj pozor, Jób, počúvaj ma, buď ticho, ja chcem ešte hovoriť. 32 Ak budeš mať niečo povedať, odpovieš mi, povieš si svoje, rád by som ti, veru, za pravdu dal. 33 Ak nie, počúvaj mňa, buď ticho, chcem ťa naučiť múdrosti! Traja múdri Boha neobránili