Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

32. kapitola

Elihu zakročí

1 Tak títo traja mužovia sa vzdali odpovedať Jóbovi, lebo neprestal myslieť, že je spravodlivý.
2 Tu vzkypel hnevom Elihu, syn Barakeela z Buzy, z rodu Ram. Vzkypel hnevom proti Jóbovi, lebo ten si namýšľal, že má pravdu proti Bohu, 3 a nahneval sa aj na jeho troch priateľov, lebo nenašli, čo odpovedať, a nechali zdanie, že Boh nemá pravdu. 4 Elihu totiž čakal, kým sa rozprávali s Jóbom, lebo boli starší ako on, 5 ale keď videl, že tí traja nemali už odpoveď v ústach, nemohol zadržať svoj hnev. 6 Tak začal hovoriť Elihu, syn Barakeela z Buzy:

Úvod

Ja som ešte mladý vekom, a vy ste už rokmi pokročilí, preto som úctivo váhal, bál som sa prednášať pred vami svoje vedomosti.
7 Povedal som si: Nech hovoria starší! Nech stárež prednáša múdrosť! 8 Ale duch Boží je v človeku, dych Všemohúceho dáva mu múdrosť; 9 starí vekom nie sú vždy múdri, starci vždy nevedia, čo je správne, 10 preto vás prosím, vypočujte ma, aj ja vám vyložím svoje vedomosti. 11 Pozrite, čakal som na vaše slová, načúval som vašim múdrym uzáverom, ako ste hľadali najvhodnejšie výrazy. 12 Pozorne som vám načúval, ale pozrite, Jóba nik z vás nepresvedčil, nikto z vás mu nedal správnu odpoveď! 13 Nehovorte teda: "My sme hľadali múdrosť, ale jeho môže len Boh zahnať na útek, človek nie!" 14 On proti mne nepovedal ani slovo, ani ja mu neodpoviem vašimi slovami. 15 Ak títo ľudia zostali zmätení, bez odpovede, ak už nemajú príhodné slová, 16 ja mám čakať, keď nič nehovoria, len tak stoja bez odpovede? 17 Aj ja chcem dať odpoveď za seba, vysloviť svoju mienku, 18 lebo som plný slov a duch v mojom vnútri nedá mi pokoja, 19 vo mne to kypí ako nové víno, čo roztŕha aj kožené mechy. 20 Aby som si uľavil, musím prehovoriť, musím sa dať do reči a odpovedať. 21 Nebudem nikomu nadŕžať, nikomu hovoriť lichotivé reči, 22 lebo neviem užívať lichotivé slová, inak by ma Stvoriteľ čoskoro zahubil. Jób je namyslený